UKR
Середа 22 Травня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні216
Вчора1088
На цьому тижні2425
Минулого тижня7610
У цьому місяці22681
Минулого місяця31097
За весь період2497533
10.05.17

Проект П о л о ж е н н я про Громадську раду при виконкомі Каховської міської ради


ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від

П о л о ж е н н я
про Громадську раду
при виконкомі Каховської міської ради

1. Громадська рада при виконкомі Каховської міської ради (далі - Громадська рада) є постійно діючим виборним колегіальним консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою налагодження ефективної взаємодії виконкому Каховської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, та забезпечення прозорості у діяльності виконкому Каховської міської ради.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, Указами Президента України і Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Каховки, рішеннями органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
2.1. Положення про Громадську раду та зміни до нього розробляється та схвалюється на її засіданні і затверджується виконкомом Каховської міської ради.
2.2. Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті територіальної громади міста протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

3. Основними завданнями і принципами діяльності Громадської ради є:
сприяння реалізації громадянами їх конституційних прав;
сприяння у вирішенні найбільш важливих та проблемних питань міста Каховки;
забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
залучення громадськості до процесу прийняття владних рішень на місцевому рівні;
здійснення громадського контролю за діяльністю виконкому Каховської міської ради;
сприяння інноваційній діяльності для вирішення проблем міської громади;
сприяння врахуванню виконкомом Каховської міської ради громадської думки під час формування та реалізації державної і місцевої політики.
Основними принципами діяльності Громадської ради є відкритість, колегіальність, та рівноправність її членів.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

готує і подає пропозиції виконкому Каховської міської ради до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
готує та подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;
опрацьовує, отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження з питань формування і реалізації державної та місцевої політики;
готує і подає пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування й подає їх в установленому порядку виконкому Каховської міської ради;
інформує в обов’язковому порядку громадськість Каховки про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті територіальної громади міста та через засоби масової інформації;
розробляє та подає на розгляд виконкому Каховської міської ради пропозиції щодо механізмів підвищення ефективності співпраці міської ради та її виконавчих органів з громадськістю міста;
проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності виконавчого комітету та громадську антикорупційну експертизу його нормативно-правових актів і їх проектів;
виконує дорадчі функції під час обговорення та прийняття рішень міською радою, подає на розгляд виконкому Каховської міської ради пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів місцевого рівня, ефективності їх впровадження, оцінки наслідків прийняття або неприйняття того чи іншого рішення, шляхом розробки висновків, рішень, рекомендацій і пропозицій, а також здійснює громадський контроль реалізації зазначених рішень;
здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, наданням доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів спрямованих на запобігання та протидію корупції;
проводить роз’яснювальну роботу, популяризацію перспективних ідей, пов’язаних із вирішенням проблем міської громади;
організовує публічні обговорення актуальних питань розвитку галузі чи міста;
готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;
збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства, щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
розробляє та затверджує план та регламент роботи Громадської ради.

5. Громадська рада має право:
отримувати в установленому порядку від виконкому Каховської міської ради інформацію, необхідну для своєї роботи;
отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових, адміністративно-розпорядчих, організаційних актів органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб ;
утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямків роботи Громадської ради;
залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) та окремих фахівців (за згодою);
організовувати і проводити семінари, конференції, збори, засідання за круглим столом;
брати участь у розробці цільових програм, що регулюють питання розвитку міста або галузі;
взаємодіяти із Каховською міською радою, її виконавчим комітетом, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами;

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства), які проводять свою діяльність на території міста.
6.1. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
6.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та кандидатури внесені інститутами громадянського суспільства.
6.3. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може бути більше 35 осіб.
6.4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.
6.5. Строк повноважень складу Громадської ради визначається строком повноважень органу при якому його утворено.
7. Для формування складу Громадської ради виконавчий комітет Каховської міської ради утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
7.1.1. Якщо при виконкомі міської ради вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється виконавчим комітетом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.
7.1.2. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники виконкому Каховської міської ради.
7.1.3. Персональний склад ініціативної групи виконком оприлюднює на офіційному сайті територіальної громади міста протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.
7.1.4. Ініціативна група працює шляхом проведення засідань, на яких:
з’ясовує кількість інститутів громадянського суспільства, що провадять свою діяльність на території міста;
готує повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах;
вживає заходів щодо завчасного запрошення інститутів громадського суспільства до процесу формування Громадської ради;
розробляє проект регламенту проведення установчих зборів по обранню Громадської ради;
приймає та перевіряє документи, що подаються інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, на відповідність встановленим вимогам;
здійснює інші дії з підготовки проведення установчих зборів.
7.1.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет Каховської міської ради в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному сайті територіальної громади міста та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
7.1.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у
довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
7.1.7. До заяви додаються:
рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
7.1.8. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.
7.1.9. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за вісім календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом трьох календарних днів.
7.1.10. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимогам ініціативна група складає за п’ять календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

7.2.1. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:
невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього положення;
не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим положенням;
недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

7.2.2. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з виконавчим комітетом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.
7.2.3. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, затверджується порядок денний і регламент проведення установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад Громадської ради згідно затвердженого регламенту.
7.2.4. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до виконавчого комітету Каховської міської ради.
7.2.5. Виконавчий комітет оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

8. Виконавчий комітет на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
8.1.Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Членство у Громадській раді не є підставою обмеження іншої діяльності осіб, що входять до її складу.

9. Члени Громадської ради мають право:
приймати участь у формуванні та роботі постійних чи тимчасових робочих органів Громадської ради, бути обраними до їх складу;
пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;
брати участь у підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити по ним свої пропозиції;
брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є конкретна особа;
вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Громадської ради;
отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської ради;
добровільно виходити зі складу Громадської ради;
ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;
посилатися на своє членство в Громадській раді в публікаціях, виступах, публічних заявах;
члени Громадської ради мають право доступу до приміщень, в яких розміщені органи місцевого самоврядування;
інформувати Громадську раду про свою діяльність чи з питань, які відносяться до її компетенції;
та інші права, які передбачені регламентом роботи Громадської ради.

10. Члени Громадської ради зобов’язані:
дотримуватися вимог цього положення, регламенту роботи та рішень Громадської ради;
брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;
брати активну участь у заходах Громадської ради;
Член Громадської ради не може виступати від її імені або її робочого органу (робити будь-які заяви, надавати коментарі тощо), крім випадків наявності відповідного рішення Громадської ради чи її робочого органу з цього приводу.

11. Членство у Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях чи засіданнях її робочого органу, куди його було обрано, без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;
скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом Громадської ради відповідної заяви;
обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Громадської ради;
смерті члена Громадської ради.
11.1. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді, її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, або інший представник інституту громадянського суспільства, представником якого був вибулий член ради, за заявою керівника цього інституту. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.
11.2. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету на підставі протоколу засідання Громадської ради. Виконавчий комітет оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
11.3. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, виконавчий комітет Каховської міської ради вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу Громадської ради.

12. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:
коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
прийняття відповідного рішення на її засіданні;
реорганізації або ліквідації виконавчого комітету.
12.1. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом органу.
12.2. У разі дострокового припинення діяльності Громадської ради, виконком Каховської міської ради утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

13. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом голосування.
13.1. Голова Громадської ради має заступника, який обирається Громадською радою з числа її членів, за його згодою.
13.2. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.
13.3. У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

14. Голова Громадської ради:
організовує діяльність Громадської ради;
організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
формує проект порядку денного та проекти рішень Громадської ради;
веде засідання Громадської ради, стежить за дотриманням затвердженого нею порядку денного, погодженого регламенту виступів, ставить на голосування проекти рішень;
підписує документи від імені Громадської ради;
підтримує зв’язок між Громадською радою та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;
представляє Громадську раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях виконкому та пленарних засіданнях Каховської міської ради, їх робочих органах та комісіях.
14.1. Заступник голови Громадської ради:
виконує доручення голови Громадської ради і сприяє йому в організації її роботи;
у разі відсутності голови Громадської ради на засіданні, здійснює його повноваження;

15. Функції секретаря Громадської ради виконує посадова особа органу місцевого самоврядування, яка не є членом Громадської ради.

16. Секретар Громадської ради:
доводить до відома адресатів та засобів масової інформації рішення Громадської ради та результати діяльності її органів;
веде протокол засідання Громадської ради і подає його на підпис голові протягом п’яти робочих днів після проведення засідання;
здійснює повідомлення членів Громадської ради про дату, час та місце проведення її засідання у відповідності до вимог цього Положення;
виконує інші дії, необхідні для забезпечення належного проведення засідань Громадської ради.

17. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи та регламенту роботи Громадської ради.

18. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
18.1. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, керівника виконкому або однієї третини загального складу її членів.
18.2. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться секретарем до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті територіальної громади міста.
18.3. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.
18.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
18.5.У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу місцевого самоврядування або його керівник.
18.6. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

19. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
19.1. Рішення Громадської ради, прийняті на її засіданнях, оформляються протоколом засідання, який підписується головою Громадської ради та секретарем засідання.
19.2. Рішення ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконкомом Каховської міської ради.

20. Рішення виконкому Каховської міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться секретарем до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному сайті територіальної громади міста та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

21. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному сайті територіальної громади міста та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

22. Забезпечення Громадської ради приміщенням, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Каховської міської ради.

23. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.