UKR
Середа 19 Червня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні62
Вчора2320
На цьому тижні3332
Минулого тижня6681
У цьому місяці18430
Минулого місяця33392
За весь період2526674
18.03.21

ПОЛОЖЕННЯ


Затверджено
рішення сесії міської ради
28.01.2021 № 148/6

 


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ у справах дiтей
Каховської територіальної громади

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Відділ у справах дітей Каховської ТГ (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради, який утворюється радою за поданням міського голови, підпорядкований виконавчому комітету ради та міському голові, з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний службі у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ВІДДІЛУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

1. Основними завданнями відділу є:
- реалiзацiя на вiдповiднiй територiї державної полiтики з питань соцiального захисту дiтей, запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень, протидія насильству та жорстокому поводженню у дитячому середовищі;
- розроблення i здiйснення самостiйно або разом з вiдповiдними органами виконавчої влади, органами державної влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, громадськими органiзацiями заходiв щодо захисту прав, свобод i законних iнтересiв дiтей;
- координацiя зусиль мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi у вирiшеннi питань соцiального захисту дiтей та органiзації роботи iз запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опiки та пiклування над дiтьми, їх усиновлення, влаштування до сімейних форм виховання, здійснення патронату над дитиною.
- здiйснення контролю за умовами утримання i виховання дiтей у закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних установах i закладах соцiального захисту для дiтей усiх форм власностi;
- ведення державної статистики щодо дiтей;
- ведення облiку дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу та соцiально-реабiлiтацiйних центрiв (дитячих мiстечок);
- визначення прiоритетних напрямкiв полiпшення на вiдповiднiй територiї становища дiтей, їх соцiального захисту, сприяння фiзичному, духовному та iнтелектуальному розвитку, запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi, протидія насильству і жорстокому поводженню, вчиненню дiтьми злочинів і правопорушень.
- здійснення профілактичних заходів із запобігання торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ним. Боротьба з використанням дитячої праці.

2. Відділ вiдповiдно до покладених на нього завдань:
1) органiзовує розроблення i здiйснення заходiв, спрямованих на полiпшення становища дiтей, їх фiзичного, iнтелектуального i духовного розвитку, запобiгання бездоглядностi та безпритульностi, протидія жорстокому поводженню, вчиненню неповнолітніми правопорушень;
2) надає мiсцевим органам виконавчої влади i органам мiсцевого самоврядування, пiдприємствам, установам та органiзацiям усiх форм власностi, громадським органiзацiям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультацiйну допомогу у вирiшеннi питань щодо координації зусиль соцiального захисту дiтей i запобiгання вчиненню неповнолітніми правопорушень;
3) сприяє усиновленню, влаштуванню дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування пiд опiку, пiклування, до прийомних сімей, дитячих будинкiв сiмейного типу, тимчасового влаштування до родини патронатного вихователя;
4) подає пропозицiї до проектiв міських програм, планiв i прогнозiв у частинi соцiального захисту, забезпечення прав, свобод i законних iнтересiв дітей;
5) забезпечує у межах своїх повноважень здiйснення контролю за додержанням законодавства щодо соцiального захисту дiтей i запобiгання та протидія насильству і жорстокому поводженню у дитячому середовищі, вчиненню неповнолітніми правопорушень;
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, родині патронатного вихователя;
7) здійснює перевірки соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей які опинились у складних життєвих обставинах, вихованців КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей "Радість" ХОР, який розташований на території Каховської ТГ.
8) органiзовує i проводить разом з іншими виконавчими органами ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соцiального захисту дiтей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездогляднiсть та безпритульнiсть, запобiгання та протидія насильству і жорстокому поводженню у дитячому середовищі, торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними, вчиненню неповнолітніми правопорушень, боротьба з використанням дитячої праці;
9) розробляє i подає на розгляд міської ради пропозицiї стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм i здiйснення заходiв щодо реалiзацiї державної полiтики з питань дiтей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядностi та безпритульностi, а також утримання пiдпорядкованих їй закладiв соцiального захисту для дітей;
10) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
11) проводить через засоби масової iнформацiї iнформацiйно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції;
12) веде облiк дiтей, якi залишилися без батькiвського пiклування, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, кандидатiв в усиновлювачi, сiмей, потенцiйних опiкунiв, пiклувальникiв, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, та дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдинiй iнформацiйно-аналiтичнiй системi «Дiти» (ЄIАС «Дiти»);
13) сприяє реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховської ТГ;
14) здiйснює iншi функцiї, якi випливають з покладених на нього завдань, вiдповiдно до законодавства;
15) розробляє заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення;
16) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;
17) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;
18) порушує перед органами виконавчої влади про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;
19) здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей, щодо захисту прав та законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;
20) вживає заходів для надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
21) здійсненює контроль за цільовим використанням аліментів на дитину.

3. Відділ має право:
1) приймати з питань, що належать до його компетенцiї, рiшення, якi є обов’язковими для виконання мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, посадовими особами, громадянами;
2) отримувати повiдомлення вiд мiсцевих органiв виконанчої влади i органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, посадових осiб про заходи, вжитi на виконання прийнятих ним рішень;
3) отримувати в установленому порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв обласної, районних державних адмiнiстрацiй, вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi iнформацiю, документи та iншi матерiали з питань, що належать до його компетенцiї, а вiд мiсцевих органiв державної статистики - статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;
4) звертатися до мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi у разi порушення прав та iнтересiв дітей;
5) проводити роботу серед дiтей з метою запобiгання вчиненню ними правопорушень;
6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування питання про направлення до спецiальних установ, навчальних закладiв усiх форм власностi дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовiльно залишали сiм’ю та навчальнi заклади;
7) перевiряти стан роботи iз соцiально-правового захисту дiтей у закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних установах i закладах соцiального захисту для дiтей усiх форм власностi, стан виховної роботи з дiтьми у навчальних закладах, за мiсцем проживання, а також у разi необхiдностi - умови роботи працiвникiв молодше 18 рокiв на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власності;
8) представляти у разi необхiдностi iнтереси дiтей в судах, у їх вiдносинах з пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власності;
9) запрошувати для бесiди батькiв, опiкунiв, пiклувальникiв, законних представників або посадових осiб з метою з’ясування причин, якi призвели до порушення прав дiтей, бездоглядностi та безпритульностi, вчинення правопорушень, i вживати заходiв щодо усунення таких причин;
10) порушувати перед органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування питання про накладення дисциплiнарних стягнень на посадових осiб у разi невиконання ними рiшень, прийнятих спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сiм’ї, дiтей та молодi, відділом у справах дітей;
11) розробляти і виконувати міські та пiдтримувати громадськi програми соцiального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод i законних iнтересiв дітей;
12) укладати в установленому порядку угоди про спiвробiтництво з науковими установами, жiночими, молодiжними, дитячими та iншими об’єднаннями громадян i благодiйними органiзацiями;
13) скликати в установленому порядку наради, конференцiї, семiнари з питань, що належать до його компетенції;
14) вiдвiдувати дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на облiку у відділі, за мiсцем їх проживання, навчання і роботи;
15) вживати заходiв для соцiального захисту дітей;
4. Відділ пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами влади, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян i громадянами.

ІІІ. СТРУКТУРА

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду i звільняється з посади міським головою згідно з законодавством.

2. Начальник відділу:
- здiйснює керiвництво дiяльнiстю відділу, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань;
- організовує і контролює виконання рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови;
- розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження міському голові;
- визначає завдання працівникам відділу та контролює їх виконання;
- вносить пропозиції міській раді щодо витрат коштів, виділених на реалізацію регіональних, міських цільових программ;
- забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;
- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.
3. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, тимчасового влаштування до родини патронатного вихователя, захисту майнових та житлових прав дітей покладаються на окремих спеціалістів відділу.

4. Штатна чисельність працівників відділу установлюється з розрахунку не більше ніж один працівник на дві тисячі дітей, які проживають у місті. Штатна чисельність працівників відділу у справах дітей відповідних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник відділу не більше ніж на одну тисячу дітей, але не менше одного працівника на об’єднану територіальну громаду. За потребою створюється сектор з питань опіки та піклування.
5. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, при виконкомі міської ради може утворюватися координаційна рада у справах дітей у складі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (голова координаційної ради), начальника відділу (заступник голови координаційної ради), керівників інших виконавчих органів ради та місцевих органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, депутатів міської ради, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.
Положення про координаційну раду у справах дітей та її склад затверджується рішенням виконкому міської ради за поданням начальника відділу.
6. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у відділі можуть утворюватися координаційні ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує міський голова.
7. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на утримання виконавчих органів ради.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджуються міським головою згідно з діючим законодавством.
8. Відділ має свою печатку, кутовий штамп, штамп „Має братів (сестер)" та „Згідно з оригіналом".

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

1. Працівники Відділу несуть відповідальність за не належне виконання покладених на Відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються між начальником і спеціалістами та закріплюються у посадових інструкціях.

2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.