UKR
Вівторок 15 Жовтня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


08.10.2019

Шановні громадяни та мешканці міста!

Детальніше

19.09.2019

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста:
- нежитлова будівля за адресою: м. Каховка, вул. Набережна, 9/36 з метою приватизації.
Інформація про об’єкт оцінки - нежитлове приміщення, вбудоване в багатоквартирний житловий будинок на першому поверсі з видом на Каховське водосховище, загальною площею 83,9 кв.м.

Детальніше

11.09.2019

Державна установа «Фонд енергоефективності» інформує , що з 03 вересня 2019 року вводиться в дію Програма підримки енергомодерації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затверджена рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року.

Детальніше

11.09.2019

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області повідомляє

Детальніше

30.08.2019

Відомості про об’єкт оцінки:
- земельна ділянка площею площею 0,0243 га, за адресою: м. Каховка, вул. Олеся Гончара, 12/1. Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Землі житлової та громадської забудови Каховської міської ради.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні72
Вчора318
На цьому тижні390
Минулого тижня3219
У цьому місяці6112
Минулого місяця11634
За весь період637474
28.07.16

ПОЛОЖЕННЯ про відділ реєстрації місця проживання осіб


 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міської ради

від 01.04.2016 р № 195/9

(зі змінами від 26.05.2016 року № 234/13)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реєстрації місця проживання осіб

Каховської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ реєстрації місця проживання осіб (далі – Відділ) є виконавчим органом Каховської міської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним Каховській міській раді, підпорядкований безпосередньо Каховському міському голові, перебуває у оперативному управлінні заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

1.2. Відділ у роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постановами Кабінету Міністрів України, іншими відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами, рішеннями Каховської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядчими документами, а також цим Положенням.

1.3 Начальник Відділу та головні спеціалісти Відділу призначаються та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. Структура Відділу затверджується рішенням міської ради.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, штамп реєстрації місця проживання особи, штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, штамп реєстрації місця перебування особи, штамп погашено

 

2. Мета діяльності, функції та завдання Відділу

 

2.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення виконання органами місцевого самоврядування завдань і функцій у сфері реєстрації місця проживання осіб.

2.2. Основними функціями та завданнями Відділу є забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання, на засадах:

2.2.1. Дотримання законодавства з питань здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання та законодавства у сфері захисту персональних даних.

2.2.2. Взаємодії між реєстрами територіальних громад інших адміністративно-територіальних одиниць та Єдиним демографічним реєстром.

 

3. Повноваження Відділу

 

3.1. У межах своїх повноважень Відділ забезпечує:

3.1.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади.

3.1.2. Реєстрацію місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Каховської міської ради .

3.1.3. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Каховської міської ради .

3.1.4. Передачу інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.1.5. Внесення в установленому законом порядку відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.1.6. Оформлення і видачу довідок про склад сім”ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб;

3.1.7. Оформлення і видачу довідок про реєстрацію місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання, дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленими формами;

3.1.8. Надсилання повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня, у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно — територіальній одиниці;

3.1.9. Передачу протягом семи календарних днів інформації про реєстрацію /зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування на паперовому та електронному носії за встановленими формами до підключення до Єдиного державного демографічного реєстру;

3.1.10. Подання щомісяця до 5 числа на паперовому та електронному носії відомостей про виборців (осіб) відділу ведення Державного реєстру виборців Каховської міської ради, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців”.

3.2. У межах своїх повноважень Відділ:

3.2.1. Є розпорядником реєстру територіальної громади.

3.2.2. Проводить розробку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у межах повноважень, визначених законодавством та цим Положенням.

3.2.3. За дорученням міського голови, розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Відділу, відповідно до норм чинного законодавства України.

3.3. Здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством України.

 

4. Права Відділу

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.2. За необхідності, залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.3. Вносити пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення роботи Відділу.

4.1.4. Організовувати проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.1.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.6. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

 

5. Керівництво Відділом

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до норм чинного законодавства. Начальник Відділу в діяльності підконтрольний та підзвітний міському голові, оперативно підпорядкований заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Відділ очолює начальник Відділу. На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань менеджменту організацій, правознавство, стаж роботи за фахом на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування не менше 5 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 (трьох) років, вільне володіння українською мовою, володіння персональним комп’ютером.

5.2. Повноваження начальника Відділу :

5.2.1. Керує діяльністю Відділу, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від імені Відділу.

5.2.2. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами.

5.2.3. Планує роботу Відділу, визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу.

5.2.4. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, проводить аналіз результатів роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Відділу. Вимагає від працівників Відділу чіткого виконання функцій та обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями, трудовим законодавством та іншими нормами законодавства.

5.2.5. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису Відділу та внесення змін до нього.

5.2.6. Розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає їх на затвердження міському голові, забезпечує дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також порушує питання перед міським головою щодо застосування заохочень.

5.2.7. Порушує перед міським головою питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу в разі неналежного виконання ними посадових обов’язків.

5.2.8. У процесі реалізації завдань та функцій Відділу забезпечує його взаємодію з іншими виконавчими органами міської ради, державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

5.2.9. Звітує про проведену Відділом роботу в порядку, визначеному законодавством України.

5.2.10. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується міським головою.

5.2.11. Може виконувати функції працівника з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці .

5.2.12. Несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Відділ завдань.

5.2.13. Забезпечує, організовує та контролює ведення діловодства у Відділі у відповідності до вимог законодавства.

 

6. Взаємодія

 

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, органами виконавчої влади.

 

7. Структура Відділу

 

Відділ не є юридичною особою.