UKR
Неділя 14 Липня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні286
Вчора787
На цьому тижні6743
Минулого тижня10368
У цьому місяці17111
Минулого місяця30491
За весь період2555846
14.09.18

ПОЛОЖЕННЯ про міську координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
13.02.2018 № 48

ПОЛОЖЕННЯ
про міську координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради

1. Міська координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва (далі Рада) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
- координація спільних дій органів виконавчої влади та козацьких організацій міста;
- збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу;
- сприяння розвитку військово-патріотичного виховання дітей та молоді, їх готовності до захисту України;
- залучення козацьких організацій міста до участі у військово-патріотичному вихованню дітей та молоді, в охоронні громадського порядку, пропаганди козацьких традицій;
- об’єднання зусиль органів виконавчої влади і громадськості у використанні виховних і культурних традицій Українського козацтва;
- розширення співробітництва козацьких організацій міста з козацькими громадськими об’єднаннями області, держави, розширення міжнародного співробітництва козацьких організацій;
- сприяння підвищенню духовності суспільства;
- сприяти розвитку волонтерської роботи в місті та допомозі військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та підрозділам Державної прикордонної служби України.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в місті;
2) здійснює підготовку у межах своїх повноважень рекомендацій щодо розвитку традицій Українського козацтва;
3) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, а також щодо сприяння роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян щодо та розвитку Українського козацтва;
4) розробляє та бере участь у виконанні проектів, програм та заходів стосовно розвитку Українського козацтва;
5) сприяє укомплектуванню окремих підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань призовниками, які є членами козацьких організацій;
6) сприяє охороні пам’яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв в місті, пов’язаних з історією Українського козацтва;
7) проводить через засоби масової інформації інформаційну та роз’яснювальну роботу з проблем Українського козацтва, розвитку його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.
8) на підставі річних планів діяльності козацьких організацій міста, затверджених в Статутному порядку (Великою радою, загальними зборами, тощо) створює свій план діяльності на поточний рік.
5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами міської ради у питаннях розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, а також з навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями щодо патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді.
6. Рада має право:
1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;
2) утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи;
3) заслуховувати на своїх засіданнях керівників місцевих осередків міжнародних, всеукраїнських та обласних козацьких громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій міста з питань, що належать до компетенції Ради.
7. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.
Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Ради. Членами Ради можуть бути керівники (представники) місцевих козацьких організацій або місцевих осередків міжнародних, всеукраїнських та обласних козацьких громадських організацій, зареєстрованих відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян", члени військово-патріотичних об’єднань (організацій), які сприяють розвитку Українського козацтва, а також керівники (наставники) місцевих дитячих або молодіжних козацьких організацій.
До складу Ради можуть входити також активісти козацького руху міста або інші особи, які зробили значний внесок у відродження та розвиток Українського козацтва. Рішення про введення до складу Ради таких осіб приймається Радою (простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь в засіданні) та затверджується виконавчим комітетом міської ради.
8. Для набуття членства в Раді керівник (представник) місцевої козацької організації або місцевого осередку міжнародної, всеукраїнської або обласної козацької громадської організації, член військово-патріотичного об’єднання (організації), а також керівник (наставник) місцевої дитячої або молодіжної козацької організації подають:
1) на ім’я голови Ради заяву про вступ до Ради;
2) (для зареєстрованих відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян") копія рішення статутного органу місцевої козацької організації або місцевого осередку міжнародної, всеукраїнської, обласної козацької громадської організації, військово-патріотичного об’єднання (організації) про підтвердження повноважень відповідного керівника (представника);
3) (для зареєстрованих відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян") копія свідоцтва про реєстрацію місцевої козацької організації або місцевого осередку міжнародної, всеукраїнської, обласної козацької громадської організації, військово-патріотичного об’єднання (організації) та статуту (положення);
4) для активістів козацького руху міста або інших осіб, які зробили значний внесок у відродження та розвиток Українського козацтва клопотання від організації (організацій), представники яких є членами Ради.
9. Секретар Ради забезпечує діяльність Ради у період між її засіданнями, а також:
1) організовує діяльність Ради;
2) формує порядок денний засідань Ради та скликає її засідання;
3) під час проведення засідання Ради веде протокол;

4) у разі відсутності голови та заступника голови Ради веде засідання Ради;
5) за дорученням голови (заступника голови) Ради представляє Раду у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
10. Організаційною формую роботи Ради є засідання (в тому числі і виїзні), які проводяться в міру потреби, але не менше трьох засідань на рік.
Засіданнями Ради керує голова або його заступник, а у разі відсутності і голови і заступника голови Ради її засідання веде секретар Ради;
Рада правомочна вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів.
Члени Ради мають рівні права. Кожен з членів Ради має один голос.
Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради і оформляються протоколом. Протокол підписується головою (заступником) та секретарем Ради.
У разі, якщо член Ради не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні, він може висловити свою думку з питання, що розглядаються, письмово.
11. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняття рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
13.02.2018 № 48
із змінами
рішення виконкому
14.08.2018 № 227

 

СКЛАД
міської координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради


Голова координаційної ради
- Потоскуєв Олег Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Заступник голови координаційної ради - Глущенко Олександр Анатолійович, отаман Каховського Козачого товариства, депутат міської ради (за згодою);
Секретар координаційної ради - Зубков Віктор Анатолійович, начальник відділу у справах молоді та спорту, козак Каховського Козачого товариства;
Члени координаційної ради:
Гончар Михайло Васильович - начальник відділу освіти;
Круковська Оксана Яківна - методист методичного кабінету відділу освіти;
Литвиненко Ольга Валентинівна - директор Центру дитячої творчості;
Огданець Микола Володимирович - козак Каховського Козачого товариства, почесний отаман Каховської паланки УДЮТ "Січ" (за згодою);
Семенов Микола Анатолійович - отаман Каховської міської ГО "Каховський окремий Козацький полк ім. І.Д.Сірка Війська Запорозького" (за згодою);
Кабаченко Олександр Анатолійович - керівник Каховської міської громадської організації "Каховський козацький курінь", голова громадської організації "Каховський військово-патріотичний клуб "Сокіл" (за згодою);
Любак Володимир Іванович - керуючий справами Каховської районної ради, козак Каховського Козачого товариства (за згодою);
Сокур Олександр Пилипович - приватний підприємець, козак Каховського Козачого товариства (за згодою);
Матвієнко Петро Олександрович - голова міського громадського формування з охорони громадського порядку "Щит", козак Каховського Козачого товариства (за згодою);
Фролов Анатолій Іванович - голова ради поважних козаків Каховського Козачого товариства (за згодою);
Коняєв Валерій Іванович - козак Каховської міської ГО "Каховський окремий Козацький полк ім. І.Д.Сірка Війська Запорозького (за згодою);
Пашинський В’ячеслав Васильович - заступника голови громадської організації "Каховський військово-патріотичний клуб "Сокіл" (за згодою);
Надточій Віталій Олександрович - керівник Каховської районної громадської організації "Каховський курінь" (за згодою);
Гончаров Сергій Сергійович - керівник Громадської організації "Військово-патріотичний клуб "Каховка (за згодою);
Папаконстанді Марія Миколаївна - керівник Каховського відокремленого підрозділу громадської організації "Молодіжний клуб Джура" - "Каховські джури", наставник дитячого козацького куріння "Джура" (ЗОШ № 4) (за згодою);
Безкоровайний Василь Володимирович - наказний отаман Каховської паланки УДЮТ "Січ" (за згодою);
Мінський Григорій Миколайович - наказний осавул Каховської паланки УДЮТ "Січ" (за згодою).