UKR
Субота 19 Вересня 2020 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


18.09.2020

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (З МЕТОЮ ВИКУПУ)

Відомості про об’єкт оцінки:
- земельна ділянка площею 0,5000 га, за адресою: м. Каховка, вул. Панкеєвська, 130.

 

Детальніше

11.09.2020

Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

11.09.2020

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

01.09.2020

Про проведення міського конкурсу дитячої творчості «Моє місто- Каховка!»

Детальніше

28.08.2020

Інформаційне - повідомлення
Про проведення АУКЦІОНУ на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні477
Вчора1215
На цьому тижні6127
Минулого тижня5373
У цьому місяці15265
Минулого місяця24018
За весь період915051
14.09.18

ПОЛОЖЕННЯ про міську координаційну раду з питань розвитку фізичної культури та спорту при виконавчому комітеті міської ради


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
12.04.2016 № 102

ПОЛОЖЕННЯ
про міську координаційну раду з питань розвитку фізичної культури та спорту
при виконавчому комітеті міської ради

1. Загальні положення:
1) міська координаційна рада з питань розвитку фізичної культури та спорту (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради і створюється з метою координації діяльності державних структур, виконавчих органів міської ради, суб’єктів господарювання, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості стосовно питань розвитку фізичної культури та спорту в місті;
2) у своїй діяльності Рада керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням;
3) Рада створюється рішенням виконкому міської ради і працює на громадських засадах.
2. Основними завданнями Ради є:
1) здійснення в місті аналізу стану розвитку фізичної культури та спорту, а також координація роботи виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських структур у сфері подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
2) участь у розробленні та реалізації міських програм та інших нормативних документів у сфері розвитку фізичної культури та спорту;
3) внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері;
4) надання методичної та консультативної допомоги з питань розвитку фізичної культури та спорту відділам та управлінням міської ради, а також навчальним закладам, фізкультурно-спортивним закладам, підприємствам, організаціям, фізкультурно-спортивним громадським організаціям і колективам, іншім суб’єктам господарювання в галузі фізичної культури і спорту;
5) установлення правових взаємовідносин між державними органами управління та іншими суб’єктами в галузі фізичної культури та спорту.
3. Функціями Ради є:
1) вивчення та аналіз стану розвитку фізичної культури та спорту в місті, сприяння організаційній роботі з питань подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
2) контроль за ходом і реалізацією виконання міських програм пов’язаних з розвитком фізичної культури та спорту;
3) брати участь у розробці та виконанні проектів, програм та заходів з питань розвитку фізичної культури та спорту в місті, здійснювати підготовку у межах своїх повноважень рекомендацій щодо розвитку фізичної культури та спорту;
4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку галузі фізичної культури та спорту, а також щодо сприяння роботі громадських організацій, благодійних фондів, ініціативних груп, окремих громадян щодо розвитку фізичної культури та спорту;
5) сприяти збереженню та розвитку матеріально-технічної бази галузі, міських спортивних споруд, проведенню спортивно-масових заходів. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо експлуатації, будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд в місті;
6) надавати необхідну методичну і практичну допомогу навчальним закладам, підприємствам, організаціям, фізкультурно-спортивним громадським організаціям в реалізації програм;
7) вдосконалення організаційних та фінансово-економічних основ розвитку фізичної культури та спорту;
8) проводити через засоби масової інформації інформаційну та роз’яснювальну роботу з проблем розвитку фізичної культури та спорту в місті.
4. Рада має право:
1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій міста, спортивних громадських організацій інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;
2) під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з структурними підрозділами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, громадянами;
3) запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях представників структурних підрозділів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій міста, громадських організацій (за погодженням з керівництвом) з питань, що належать до компетенції Ради;
4) утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи;
5) проводити наради, конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Ради.
5. Прийняття рішень та організація діяльності Ради:
1) утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Ради. До складу Ради можуть входити представники органів місцевого самоврядування, депутати, представники підприємств і установ незалежно від форм власності, навчальних та фізкультурно-спортивних закладів, фахівці галузі фізичної культури та спорту, представники фізкультурно-спортивних громадських організацій, федерацій з видів спорту, окремі громадяни - активісти фізкультурно-спортивного руху міста;
2) рішення про внесення змін до її складу приймається Радою та затверджується виконавчим комітетом міської ради;
3) секретар Ради забезпечує діяльність Ради у період між її засіданнями, а також:
- організовує діяльність Ради;
- формує порядок денний засідань Ради та скликає її засідання;
- за дорученням голови Ради представляє Раду у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;
4) організаційною формую роботи Ради є засідання (в тому числі і виїзні), які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу в квартал. Засіданнями Ради керує голова або його заступник;
5) Рада правомочна вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів. Члени Ради мають рівні права. Кожен з членів Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради і оформляються протоколом. Протокол підписується головою (заступником) та секретарем Ради. У разі, якщо член Ради не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні, він може висловити свою думку з питання, що розглядаються, письмово;
6) Рада на своїх засіданнях приймає рішення, які оформлюються протоколом та мають рекомендаційний характер. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції рекомендуються для виконання місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям. Рада інформує громадськість про свою діяльність і прийняття рішення;
7) організаційне забезпечення діяльності ради здійснює відділ у справах молоді та спорту міської ради. В своїй діяльності рада може використовувати бланк встановленого зразка.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
12.04.2016 № 102
із змінами
рішення виконкому
14.02.2017 № 37
із змінами
рішення виконкому
08.05.2018 № 140
із змінами
рішення виконкому
14.08.2018 № 225

 

СКЛАД
міської координаційної ради з питань розвитку фізичної культури та спорту
при виконавчому комітеті міської ради

Потоскуєв Олег Володимирович - голова координаційної ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Зубков Віктор Анатолійович - заступник голови координаційної ради, начальник відділу у справах молоді та спорту;
Кашулін Сергій Геннадійович - секретар координаційної ради, заступник начальника відділу у справах молоді та спорту;

Члени координаційної ради:
Чухрай Віктор Петрович - директор ДЮСШ Каховської міської ради;
Каліта Сергій Іванович - директор спортивного комбінату "Олімпійський";
Трофімчук Артем Анатолійович - депутат міської ради (за згодою);
Мовчан Андрій Юрійович - депутат міської ради (за згодою);
Цінський Денис Миколайович - депутат міської ради (за згодою);
Гриценко Микола Леонідович - спеціаліст Каховської філії регіонального центру
"Інваспорт" (за згодою);
Зарецький Валерій Спиридонович - тренер-викладач ДЮСШ Каховської міської ради;
Лелеко Людмила Володимирівна - спеціаліст з фізичної реабілітації Каховської ЦРЛ
(за згодою);
Сулим Сергій Олександрович - вчитель фізичного виховання ЗОШ № 1 Каховської міської ради;
Комягін Володимир Петрович - приватний підприємець (за згодою).