UKR
Понеділок 24 Червня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні154
Вчора1158
На цьому тижні154
Минулого тижня7565
У цьому місяці22817
Минулого місяця33392
За весь період2531061
21.04.21

ПОЛОЖЕННЯ про архівний відділКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


25.03.2021
м. Каховка
№ 333/9

 

Про затвердження Положення
про архівний відділ Каховської міської ради
в новій редакції

У звʼязку із впровадженням урядом децентралізації місцевого самоврядування та зміни адміністративно-територіального устрою відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 року № 474-р "Про затвердження перспективного плану формування території громад Херсонської області", керуючись наказом Міністерства юстиції України від 16.06.2016 року № 1693/5 "Про затвердження Типового положення про архівний відділ міської ради", згідно з пунктом 5 частини 1 статті 26 та пунктом 4 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про архівний відділ Каховської міської ради в новій редакції (додається).
2. Архівному відділу Каховської міської ради (Сергій Зуєв) надати документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про архівний відділ Каховської міської ради, затверджене рішенням сесії міської ради від 12.03.2019 № 1531/75 "Про надання статусу та затвердження Положення про архівний відділ Каховської міської ради".
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Віталія Чернявського.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, депутатської етики та регламенту (Ольга Радіонова).


Міський голова            Віталій НЕМЕРЕЦЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії міської ради
25.03.2021 № _333/9

 

ПОЛОЖЕННЯ
про архівний відділ Каховської міської ради

1. Архівний відділ Каховської міської ради (далі - архівний відділ) утворюється за рішенням міської ради для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території Каховської територіальної громади.
Архівний відділ Каховської міської ради являється юридичною особою публічного права. За організаційно-правовою формою - "Орган місцевого самоврядування".
Повне найменування: архівний відділ Каховської міської ради.
Скорочене найменування: архівний відділ.
Місцезнаходження: Україна, 74800, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Велика Куликовська, будинок 103.

2. Архівний відділ підконтрольний та підзвітний Каховській міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний державному архіву Херсонської області, Державній архівній службі.
3. У своїй діяльності архівний відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, Державної архівної служби, державного архіву Херсонської області, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Положенням про архівний відділ.
З питань організації та методики ведення архівної справи архівний відділ керується правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Державної архівної служби, державного архіву Херсонської області.
4. Функціонування архівного відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету Каховської територіальної громади.
5. Основними завданнями архівного відділу є:
1) здійснення управління архівною справою і діловодством на території Каховської територіальної громади;
2) координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій (далі - юридичні особи), приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (далі - приватні архіви), архівних установ, створених для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - трудові архіви), з питань архівної справи і діловодства;
3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
6. Архівний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) складає і подає для затвердження в установленому порядку проекти місцевих програм, планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;
2) забезпечує зберігання, облік і охорону:
документів Національного архівного фонду на різних носіях інформації, переданих архівному відділу органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, релігійними організаціями, які діють (діяли) на території Каховської територіальної громади;
документів особового походження;
друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
облікових документів і довідкового апарату до них;
3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього;
4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території відповідної громади, незалежно від форми власності та підпорядкування;
5) інформує державний архів Херсонської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;
6) веде облік юридичних і фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу, на підставі затверджених списків;
7) подає на затвердження державному архіву Херсонської області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
8) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;
9) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності трудових архівів;
10) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста, подає належні відомості про ці документи державному архіву Херсонської області;
11) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;
12) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;
13) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
14) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;
15) видає архівні довідки, копії документів, витяги та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, на вимогу фізичних осіб забезпечує долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу в разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про неї;
16) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.
7. Архівний відділ має право:
1) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;
2) отримувати в установленому порядку документи від юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
3) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
4) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;
5) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;
6) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;
7) керуватися цінами на роботи та послуги, що затверджуються рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради;
8) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком документів з обмеженим доступом.
Архівний відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.
8. Архівний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Начальник архівного відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
У складі архівного відділу діє створений трудовий архів для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Каховської територіальної громади та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.
9. Начальник архівного відділу:
1) організовує діяльність архівного відділу, персонально відповідає за виконання покладених на архівний відділ завдань;
2) розподіляє завдання між працівниками архівного відділу, контролює їх виконання;
3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;
4) проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архівного відділу;
5) видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
6) представляє архівний відділ з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.
Начальник архівного відділу здійснює інші повноваження відповідно до положення про архівний відділ, а також завдань, покладених на нього рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
10. Службові обов’язки працівників архівного відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником архівного відділу.
11. Для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії до державного архіву Херсонської області в архівному відділі створюється постійно діюча експертна комісія.
Положення та персональний склад експертної комісії затверджується керівником архівного відділу на підставі Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1226/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1061/23593.
12. Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників архівного відділу визначає міська рада на підставі пропозицій міського голови у межах відповідних бюджетних призначень.
13. Архівний відділ має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.