UKR
Середа 24 Квітня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні383
Вчора1006
На цьому тижні2301
Минулого тижня7711
У цьому місяці24712
Минулого місяця34012
За весь період2468467
03.06.21

Положення про відділ


Додаток
рішення Каховської міської ради

від 27.05.2021 № 494/12

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ бухгалтерського обліку та
звітності Каховської міської ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Каховської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Каховської міської ради.
1.2. Відділ утворюється Каховською міською радою, їй підконтрольний і підзвітний, підпорядковується виконавчому комітету Каховської міської ради та Каховському міському голові. Організаційну роботу Відділу координує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Каховської міської ради.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями Каховської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Каховського міського голови, а також цим Положенням.
1.4. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
1.5. На працівників Відділу - посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

РОЗДІЛ ІІ. Структура та організація роботи Відділу

2.1. Загальна чисельність Відділу затверджуються рішенням Каховської міської ради, штатний розпис Відділу - Каховським міським головою.
2.2. Керівником Відділу є начальник Відділу, головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним Каховському міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Каховської міської ради.
Начальник відділу, головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Каховським міським головою.
2.3. Працівники Відділу призначаються на посаду розпорядженням Каховського міського голови за результатами проведеного конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням Каховського міського голови відповідно до чинного законодавства України. Працівники Відділу підпорядковуються начальнику Відділу, головному бухгалтеру, а також заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Каховської міської ради .
2.4. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу, головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на іншого працівника Відділу відповідно до розпорядження Каховського міського голови.
2.5. Положення про Відділ затверджується рішенням Каховської міської ради. Посадова інструкція начальника Відділу погоджується заступником міського голови, який координує діяльність Відділу, та затверджується Каховським міським головою, а посадові інструкції працівників Відділу затверджуються міським головою.

розділ ІІІ. Завдання та функції відділу

3.1. Основними завданнями Відділу є:
3.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Каховської міської ради та складення звітності.
3.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
3.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
3.1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів.
3.1.5. Забезпечення контролю за використанням фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисних призначень.
3.1.6. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
3.1.7. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в установах, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.
3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
3.2.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 року №1203, у тому числі з використанням наступного програмного забезпечення: М.Е.Dос (мій електронний документ), Мerega-M (PAYMENTS), програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства -Казначейство» (Е-ЗВІТНІСТЬ ТА СДО), Е-ДАТА, AIC «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів», програми КЛІЄНТ-БАНК(Аваль,Приватбанк,Ощадбанк) , Прозоро .
3.2.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
3.2.3. Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики України, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної податкової інспекції у м. Каховка ГУ ДФС у Херсонській області, управління Держказначейської служби України в місті Київ .
3.2.4. Приймає від установ, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність та цільове використання ними бюджетних коштів.
3.2.5. Складає мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником коштів.
3.2.6. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового управління Каховської міської ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з застосуванням програмно-цільового методу з відповідними обґрунтуваннями та пояснювальною запискою, складає та доводить розпорядникам нижчого рівня та одержувачам лімітні довідки про бюджетні асигнування, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року, складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.
3.2.7. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України складає паспорти бюджетних програм місцевих бюджетів, звіти про їх виконання, оцінку ефективності бюджетних програм та результати аналізу ефективності бюджетних програм. В разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає паспорти бюджетних програм місцевих бюджетів в новій редакції, з урахуванням внесених змін.
3.2.8. Розробляє штатний розпис апарату та виконавчих органів Каховської міської ради. На підставі структури установи, розпоряджень Каховського міського голови складає розрахунки до штатних розписів.
3.2.9. Приймає участь у розробці міських бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм.
3.2.10. Готує проекти рішень Каховської міської ради та виконавчого комітету Каховської міської ради, розпорядження Каховського міського голови з питань, що входять до компетенції Відділу.
3.2.11. Розробляє проекти нормативно - правових актів, проводить експертизу таких актів.
3.2.12. Веде аналітичний облік основних засобів та інших необоротних активів .
3.2.13. Веде облік на утримання автотранспорту : паливо-мастильних матеріалів, шляхових листів, запчастин, оренди , нарахування та сплати платежів до бюджету.
3.2.14. Здійснює нарахування заробітної плати та утримання дотримуючись вимог «Кодекс законів про працю України». Готує та подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами , авансу, з/плати та з іншими кредиторами. Нараховує та перераховує на картки заробітну плату працівникам виконавчих органів ради.
3.2.15. Веде облік надходження асигнувань, касових та фактичних видатків виконкому та одержувачів бюджетних коштів.
3.2.16. Веде облік, про відшкодування орендарями витрат за електроенергію, теплопостачання та інших комунальних послуг.
3.2.17. Всі закупівлі товарно- матеріальних цінностей в установі відділ проводить дотримуючись Закону України «Про публічні закупівлі» .
3.2.18. Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником коштів, а саме:
1) дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
2) повнотою надходжень та цільовим використанням бюджетних коштів установ, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
3) правильністю зарахування та використання власних надходжень установ, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
4) веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установам, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.
5) здійснює заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані виконавчому комітету Каховської міської ради, як головному розпоряднику бюджетних коштів.
3.2.19. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
3.2.20. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням Каховського міського голови.
3.2.15. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до вимог чинного законодавства.
3.2.16. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.
3.2.17. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
3.2.18. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.
3.3. В межах функціональних повноважень погоджує договори щодо фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Каховської міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.
3.4. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
3.5. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
3.6. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу.
3.7. За дорученням Каховського міського голови представляє інтереси Каховської міської ради, виконавчого комітету Каховської міської ради та Каховського міського голови в місцевих, у тому числі у взаємовідносинах з державних органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
3.8. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення Каховського міського голови, рішення Каховської міської ради та виконавчого комітету.
3.9. У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.

розділ ІV. Права Відділу

4.1. Відділ має право:
4.1.1. Представляти виконавчий комітет Каховської міської ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
4.1.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу виконавчими органами Каховської міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.
4.1.3. Одержувати від посадових осіб апарату та виконавчих органів Каховської міської ради та установ, для яких виконавчий комітет Каховської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій.
4.1.4. Вносити Каховському міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

розділ V. Відповідальність відділу

5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.
5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.
5.3. Працівники Відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

розділ VІ. Заключні положення

6.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Каховської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Каховській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Каховської міської ради.

Виконавець: Оксана Волошина _________________