UKR
Неділя 14 Липня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні320
Вчора787
На цьому тижні6777
Минулого тижня10368
У цьому місяці17145
Минулого місяця30491
За весь період2555880
25.07.16

КОНТРАКТ з керівником закладу культури відділу культури Каховської міської ради — МПК “Меліоратор”


КОНТРАКТ з керівником закладу культури  відділу культури Каховської міської ради — МПК “Меліоратор”

 

місто Каховка                                                                                                                                                                                          "22” липня 2016 р.

 

2

 

Степанова Олена Сергіївна, призначається на посаду директора міського Палацу культури “Меліоратор” - структурного підрозділу відділу культури Каховської міської ради, іменованого далі - заклад культури, як така, що пройшла за конкурсом на заміщення вакантних посад, згідно ст. 20 Закону України № 955-VIII від 28.01.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”.

На термін : з 22 липня 2016 року по 21 липня 2021 року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Керівник у своїй роботі у межах компетенції та питань, встановлених чинним Законодавством України, Положенням про міський Палац культури “Меліоратор” (надалі — МПК “Меліоратор”) та Положенням про відділ культури, цим контрактом, підзвітний відділу культури Каховської міської ради.

2. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу культури здійснювати оперативне поточне управління (керівництво) закладом культури, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і зберігання майна, а орган управління закладу зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником МПК “Меліоратор” та відділом культури.

4. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником МПК “Меліоратор” під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків закладу культури, передбачених законодавчими актами, Положенням про МПК “Меліоратор”, іншими нормативними документами.

5. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов`язки Керівника закладу культури виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов`язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено іншого.

6. При виконанні покладених на Керівника обов`язків він керується Конституцією України, Законами України, Законом України “Про культуру”, підзвітними актами, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, наказами управління культури обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами відділу культури Каховської міської ради, прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про МПК “Меліоратор”.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Керівник здійснює оперативне керівництво МПК “Меліоратор”, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову, культурно-мистецьку та інші види діяльністі, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Положенням про МПК “Меліоратор” та цим контрактом.

2. Обов`язки Керівника :

дотримуватись положень чинного Законодавства України;

дотримуватись виконання Програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії і є невід`ємними додатками № 1, 2 до даного Контракту;

сумлінно виконувати свої трудові обов`язки, які визначаються посадовою інструкцією Керівника, що є невід`ємним додатком № 3 до данного Контракту;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам закладу культури;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів міського бюджету;

забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження віділу культури;

подавати в установленому порядку відділу культури з яким укладено цей контракт, місячну, квартальну та річну звітність про діяльність МПК “Меліоратор” у тому числі і фінансову;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечувати дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його іміджу на міському, обласному, державному та міжнародному рівні;

організовувати та здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності МПК “Меліоратор”;

забезпечувати заклад культури кваліфікованими кадрами;

впроваджувати нові прогресивні форми і методи господарювання, створювати умови для високопрогресивної праці;

створювати безпечні і сприятливі умови для роботи колективу;

ініціювати укладання Колективного договору між відділом культури та Радою трудового колективу та забезпечувати виконання його положень;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов Колективного договору, зміцнення трудової (виконавської) дисципліни;

щорічно до 10 червня наступного року (після заключення контракту) надавати відділу культури звіт про виконання умов контракту;

надавати звітність відділу культури у встановлені терміни та згідно внутрішніх листів, наказів відділу культури;

щорічно надавати до відділу культури матеріали річної інвентаризації основних засобів у визначені терміни;

щомісячно надавати відділу культури інформацію про розрахунки орендарів згідно встановлених та затверджених форм, не допускати заборгованості по орендній платі орендарями, організовувати роботу по дотриманню орендарями правил та норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності, організовувати постійний контроль за приміщеннями та майном закладу культури, що перебуває в оренді згідно норм чинного Законодавства;

виконувати обов`язки, надані відділом культури в межах своєї компетенції;

у разі припинення трудових відносин з відділом культури передавати справи новопризначеному Керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі;

завчасно письмово повідомляти відділ культури та отримувати погодження для участі або організації заходів (виставок, зйомок, конкурсів, фестивалів, акцій тощо), які не належать до виконання його функціональних обов`язків, або не передбачені планами роботи закладу культури;

виконувати вимоги зі збереження та нерозголошення конфіденційної інформації та виконувати вимоги Закону України “Про захист персональних даних”;

за наказом відділу культури відправлятися у службові відрядження на території України і за ії межами;

виконувати інші завдання та обов`язки в межах своєї посадової інструкції за окремими наказами відділу культури, виконувати вказівки безпосередньо начальника відділу культури в межах компетенції останнього.

2. Права Керівника :

діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах місцевого самоврядування та у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами, організаціями у відносинах з юридичними особами та громадянами;

надавати усні і письмові доручення та контролювати їх виконання;

для прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників МПК “Меліоратор” на умовах, передбачених чинним законодавством України, надавати подання до відділу культури з обов`язковою перевіркою кваліфікаційних вимог та згідно затвердженої форми;

визначати функціональні обов`язкі працівників та застосовувати до них заходи заохочення відповідно до чинного законодавства;

накладати на працівників МПК “Меліоратор” дисциплінарні стягнення;

у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов`язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;

вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі МПК “Меліоратор”;

вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, відділом культури Каховської міської ради, Пложенням про МПК “Меліоратор” і цим Контрактом;

зміну умов і розірвання цього Контракту в порядку і на умовах, встановлених законодавством;

своєчасно і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, складності праці, кількості та якості виконаної роботи у розмірах та порядку, визначених законодавством;

професійну підготовку, перепідготовку і підвищення своєї кваліфікації відповідно до законодавства.

3. Обов`язки відділу культури :

гарантувати додержання прав і законних інтересів закладу культури, захищати і відстоювати його інтереси в органах місцевого самоврядування;

інформувати про галузеву культурологічну політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

надавати інформацію на запити Керівника;

дотримуватись умов даного контракту;

звільняти Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;

організовувати та здійснювати фінансовий контроль за діяльністю закладу культури;

здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;

організовувати та здійснювати контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Положенням про МПК “Меліоратор” та цим контрактом.

4. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також Положенням про МПК “Меліоратор” та цим контрактом.

5. Права відділу культури :

  1. делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;

заохочувати Керівника за сумлінну, ефективну працю;

притягати Керівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством;

затверджувати Положення та інструкції, що уточнюють, деталізують функції та обов`язки Керівника;

здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;

вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;

вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом культури та розпорядження його майном;

проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;

тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна закладу культури та виконання керівником умов контракту;

інші права передбачені чинним законодавством.

 

3. РОБОЧИЙ ЧАС

1. Робочий час встановлюється внутрішнім трудовим розпорядком. Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у закладі культури, положення Колективного договору у відповідності до законодавства.

2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюється відповідно до умов Колективного договору у відповідності до чинного законодавства.

3. Керівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

4. Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з начальником відділу культури Каховської міської ради.

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах, затверджених штатним розписом закладу культури, відповідно до чинного законодавства України.

2. Нараховується до посадового окладу доплата за вислугу років відповідно до стажу роботи, у розмірах та порядку виплат передбачених чинним законодавством України та Колективним договором.

3. Керівникові додатково встановлюється у межах наявних коштів на оплату праці надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

Граничний розмір надбавок для Керівника встановлюється відповідно до законодавства.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом, зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

4. Керівникові виплачується:

грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків відповідно до законодавства за рішенням відділу культури у межах фонду оплату праці, затвердженого на відповідний рік;

матеріальна допомога : для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, відповідно до законодавства за рішенням відділу культури в межах фонду оплати праці;

матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до законодавства за рішенням відділу культури виплачується під час надання щорічної відпустки в межах фонду оплати праці затвердженого на відповідний рік;

5. Преміювання Керівника (в тому числі за належне виконання обов`язків, передбачених цим контрактом), у розмірі посадового окладу (за результатами роботи за місяць, квартал, півріччя, рік тощо) здійснюється на підставі чинного законодавства України, Колективного договору, Положення про преміювання (додатку до Колективного договору) за рішенням відділу культури у межах фонду оплати праці.

6. У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

7. Посадовий оклад та інші виплати Керівника можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

8. Питання відрядження Керівник погоджує з відділом культури.

9. Індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України.

10. При отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

11. Крім умов матеріального забезпечення, передбачених розділом 4, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавством.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

2. У випадку порушення трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, інших локальних нормативних актів відділу культури Керівник несе дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність у порядку, визначеному законодавством.

3. Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

4. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

1. Внесення змін і доповнень до цього контракту приймаються у письмовій формі і здійснюється шляхом підписання додаткових угод в порядку та на підставах, передбачених законодавством.

2. Цей контракт припиняється (розривається) :

після закінчення терміну дії контракту (п.2 ст.36 КЗпП України);

за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

з ініціативи відділу культури до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України;

за ініціативою Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених ст. 39 КЗпП України;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

3. Контракт може бути розірваний з ініціативи відділу культури, у разі :

систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

систематичного порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці за поданням посадових осіб державного нагляду за охороною праці;

неодноразового звернення до відділу культури трудового колективу закладу культури стосовно порушень Керівником своїх обов`язків;

невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

неподання у встановлений термін на затвердження (погодження) відділу культури планових показників при плануванні бюджету на наступний рік

неподання квартальної та річної звітності (в т.ч. фінансової) закладу культури;

незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

невиконання або часткове невиконання посадової інструкції Керівника, що є невід`ємним додатком до даного контракту.

4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

згідно чинного законодавства України;

у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов`язань передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

7. У всіх випадках днем звільнення Керівника є останній день його роботи.

8. Спори про дострокове розірвання контракту вирішуються у порядку, встановленому для розгляду трудових спорів згідно чинного законодавства.

9. Після настання дати закінчення строку дії контракт вважається продовженим на строк, на який від був укладений, якщо жодна із Сторін за місяць до цієї дати не проінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

1. Цей контракт діє з 22 липня 2016 року по 21 липня 2021 року.

2. Особливі умови :

сторони зобов`язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків визначених законом та випадків коли, Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.

3. Цей контракт укладений українською мовою, на 10 сторінках у двох автентичних примірниках.які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

4. Керівник, який звільняється, протягом 5 робочих днів після прийняття відділом культури рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів, справ і направляє дані матеріали до відділу культури Каховської міської ради.

До призначення особи у закладі культури на яку тимчасово покладаються обов`язки Керівника та до передачі на зберігання матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально-відповідальною особою в закладі культури.

5. Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід`ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

 

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

 

 

 

 

 

9. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Начальник відділу культури Керівник закладу культури

 

Матросова І.О. Степанова О.С.

 

______________ _____________

(підпис) (підпис)

"22" липня 2016 р. "22" липня 2016р.

 

М. П.

 

 

Додаток № 1    до Контракту № 2 від 22.07.2016 р.

 

Програма розвитку клубного закладу

міського Палацу культури “Меліоратор”

на 2016 рік

 

з/п

Заходи

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

1

2

3

4

1.

 

Організація діяльності клубного закладу, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва

1.

 

Забезпечення повноцінного функціонування міського Палацу культури “Меліоратор”

МПК “Меліоратор”

Протягом року

2.

 

Розвиток напрямку декоративно-ужиткового мистецтва. Створення нової групи майстрів міста та зони для проведення майстер-класів для різновікових категорій населення

МПК “Меліоратор”

Вересень-грудень

3.

 

Стабільне функціонування та розвиток клубних творчих формувань

МПК “Меліоратор”

Протягом року

4.

 

Співпраця з громадськими організаціями, творчими об`єднаннями. Організація спільних заходів з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України та 225-ї річниці заснування міста

МПК “Меліоратор”

Серпень- грудень

5.

 

 

Створення електронної бази даних майстрів народного мистецтва міста та електронної бази робіт майстрів. Популяризація майстрів - учасників обласних заходів, виставок, ярмарок.

МПК “Меліоратор”

Протягом року

6.

 

Естетизація середовища : внутрішне оздоблення фойє І-го поверху та кабінетів закладу

МПК “Меліоратор”

 

Серпень

7.

 

Комп`ютеризація творчих процесів та забезпечення необхідною аудіо — медіа апаратурою та музичним обладнанням

МПК “Меліоратор”

Протягом року

2.

 

Збереження національних традицій та звичаїв.

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та організація культурно-мистецьких заходів

1.

 

Організація і проведення на базі закладу згідно плану роботи відкритих, обласних, міських фестивалів, свят, благодійних концертів, театральних вистав, конкурсів

МПК “Меліоратор”

Протягом року

2.

 

Участь художніх аматорських колективів, окремих виконавців, працівників закладу у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, фестивалях, святах, творчих звітах тощо

МПК “Меліоратор”

Протягом року

3.

 

Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних, пам`ятних дат та ювілейних подій

 

МПК “Меліоратор”

Протягом року

4.

 

Реалізація проекту “Театральними сходами”. Презентація вистав зразкового ТЮГу “Едельвейс”, гастролей Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша та гастролей Коломийського академічного обласного українського драматичного театру ім. І.Озаркевича

МПК “Меліоратор”

Вересень-листопад

5.

 

Запровадження інноваційних форм організації дозвілля: флеш- мобів, параду вишиванок, міні вистав та інших

МПК “Меліоратор”

Протягом року

6.

 

Підримка діяльності творчих спілок та громадських об`єднань. Організація та проведення спільних заходів з ГО “Каховський узвіз”, ММГО “Колеса дракона”, міським учнівським парламентом старшокласників, територіальною організацією ветеранів війни та праці ж/м Свєтлово

МПК “Меліоратор”

Протягом року

7.

 

Забезпечення гастрольної діяльності аматорських колективів закладу

МПК “Меліоратор”

 

Протягом року

8.

 

Забезпечення рекламно-видавничої діяльності. Створення проспектів, календарів, прапорців, футболок, значків та сувенірів (до ювілейних дат колективів та виготовлення іміджевої продукції закладу)

МПК “Меліоратор”

Протягом року

9.

 

Використання сучасних технологій у розробці і розповсюдженні інформаційно-презентаційних та іміджевих матеріалів про культурно-мистецьке життя закладу. Презентація діяльності МПК “Меліоратор” у засобах масової інформації, та в мережі Інтернет на сторінках facebook “Каховська міська рада” та на офіційному сайті Каховської міської ради

МПК “Меліоратор”

Постійно

10.

 

Виявлення та підтримка творчої, обдарованої молоді в мистецьких жанрах

МПК “Меліоратор”

Протягом року

3.

 

Організаційно- кадрова робота

1.

 

Забезпечення якісної роботи кадрового складу закладу

МПК “Меліоратор”

Протягом року

2.

 

Проведення атестації творчих працівників згідно вимог чинного законадавства

МПК “Меліоратор”

Березень-квітень

3.

 

Співпраця з ВНЗ щодо забезпечення кадрами закладу та організація практики для випускників на базі МПК “Меліоратор”

МПК “Меліоратор”

Серпень- жовтень

4.

 

Організація та проведення семінарів, майстер-класів з хореографічного напрямку, навчань, практикумів для творчих працівників

МПК “Меліоратор”

Протягом року

5.

 

Оформлення та своєчасне надання статистичних звітів, річних звітів та планування роботи

МПК “Меліоратор”

Протягом року

6.

 

Залучення провідних фахівців Херсонщини в різних мистецьких жанрах та випускників закладу до організації творчих навчань. Майстер-класи Т.Островерх, Д.Швецової для керівників та учасників хореографічного напрямку; фахівців з м.Запоріжжя для керівників та учасників студії спортивного бального танцю “Престиж”; Херсонського обласного Центру народної творчості : Розум В.І. для керівників та учасників колективів вокального жанру

МПК “Меліоратор”

Протягом року

7.

 

Тісна співпраця з Херсонським обласним Центром народної творчості (координатором діяльності клубних закладів Херсонщини)

МПК “Меліоратор”

Протягом року

04.07.16

Інноваційна діяльність

1.

 

Створення відкритого простору як майданчика для запровадження інноваційних методик та технологій. Створення творчого майданчика для дітей у фойє ІІІ-го поверху. Модернизація приміщення кабінету

106 для проведення прес-конференцій та презентацій. Організація майстер- класів для різновікових категорій населення у фойє І-го поверху

МПК “Меліоратор”

Протягом року

2.

 

Започаткування нових форм культурно- просвітницької діяльності : флеш- моб до Дня вишиванки, участь у інсталяції “Каховський ярмарок”, організація майстер-класів з народного українського танцю, демонстрація фільмів українських виробників та документальних фільмів про АТО (фільми “Дебальцеве”, “Загублене місто”), організація на базі закладу діючих Всеукраїнських виставок серед яких, виставка “Спротив геноциду”

МПК “Меліоратор”

Протягом року

3.

 

Реалізація проектів та програм для цільової аудиторії, орієнтованних на популяризацію здорового способу життя та запобігання шкідливим звичкам : алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ СНІДу. Спільні заходи з відділом у справах молоді та спорту серед яких : Хотабич рок-патті, вечір пам`яті К.Скрябіна, КВК, акції до Дня закоханих, Дня толерантності тощо

МПК “Меліоратор”

Протягом року

4.

 

Організація та проведення як маштабних так і камерних заходів для задоволення різних потреб населення згідно плану роботи закладу

МПК “Меліоратор”

Протягом року

5.

 

Запровадження та реалізація проекту “Зірки в легендарному місті” в рамках якого відбулися виступи : симфонічного шоу-оркестру HARDI ORCHESTRA з новою програмою "I LOVE ROCK`N`ROLL"; гурту “Авіатор” з програмою “По небу”; Херсонського обласного училища культури

МПК “Меліоратор”

Протягом року

6.

 

Зонування приміщень закладу та створення окремих секцій (кабінетів) для проведення презентацій, прес-конференцій, майстер-класів тощо

МПК “Меліоратор”

Протягом року

5.

 

Забезпечення соціальних пільг та гарантій

1.

 

Участь трудового колективу в розробці та прийнятті Колективного договору між відділом культури та трудовим колективом закладів культури

МПК “Меліоратор”

Лютий-березень

2.

 

Запровадження платних послуг згідно чинного законадавства щодо забезпечення виплат працівникам закладу

МПК “Меліоратор”

Вересень-грудень

3.

 

Забезпечення необхідним технічним та матеріальним обладнанням працівників закладу

МПК “Меліоратор”

Протягом року

6.

 

Модернизація та переоснащення, якісне оновлення матеріально — технічної бази

1.

 

Придбання музичного обладнання (мультикору)

Придбання одягу сцени

Поточний ремонт частини підлоги сцени великої зали

Капітальний ремонт ганку будівлі закладу

Заміна вікон на металопластикові у приміщяннях ІІ-го поверху

МПК “Меліоратор”

Лютий

Березень

Червень

Серпень -вересень

Серпень -вересень

2.

 

Проведення планових налагоджувальних робіт газового обладнання та дахової газової котельні згідно нормативних вимог

МПК “Меліоратор”

Серпень-вересень

3.

 

Проведення робіт по впровадженню енергозберігаючих технологій (заміна ламп для освітлення закладу, утеплення приміщень, проведення поточних ремонтів)

МПК “Меліоратор”

Протягом року

4.

 

Організація та проведення поточних ремонтів приміщень ІІІ поверху (в тому числі господарським способом)

МПК “Меліоратор”

Протягом року

5.

 

Придбання комп`ютерної техніки та мультимедійного обладнання

МПК “Меліоратор”

Квітень

6.

 

Придбання меблів для навчальних та адміністративних приміщень

МПК “Меліоратор”

Вересень-жовтень

7.

 

Співпраця та контроль за натходженнями орендної плати орендарями закладу

МПК “Меліоратор”

Протягом року

7

Охорона праці та безпека життєдіяльності

1.

 

Забезпечення навчання відповідальних осіб :

відповідального за безпечну експлуатацію будівель та споруд;

навчання з питань охорони праці;

навчання пожежно-технічного мінімуму;

відповідальний за технічну експлуатацію теплових установок та мереж;

навчання за спеціальністю “оператор котельні”;

навчання на групу допуску з електробезпеки.

МПК “Меліоратор”

 

Лютий

Травень

Червень

Червень

Серпень

Серпень

2.

 

Проведення заходів щодо протипожежної безпеки та охорони праці

МПК “Меліоратор”

Протягом року

3.

 

Співпраця з ТОВ “ГК Теплотехніка” по забезпеченню обслуговування протипожежної сигналізації газового обладнання та з ТОВ “Інжтеплосервіс” по обслуговуванню газового обладнання

МПК “Меліоратор”

Протягом року

 

 

4.

 

Здійснення заходів щодо підготовки теплового господарства до роботи в осіньо-зимовий період та погоджень з інспекцією з енергетичного нагляду

МПК “Меліоратор”

Квітень-вересень

5.

 

Проведення моніторингу з питань енергозбереження

МПК “Меліоратор”

Протягом року

6.

 

Забезпечення безпечних умов праці

МПК “Меліоратор”

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Контракту № 2 від 22.07.2016 р.

 

Програма розвитку клубного закладу

міського Палацу культури “Меліоратор”

на 2016-2020 роки

І. Загальні положення

Програма розвитку клубного закладу - МПК “Меліоратор”на 2016-2020 роки (далі Програма) спрямована на збереження сталого контенгенту в творчих об`єднаннях закладу, розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності клубного закладу культури міста для всіх категорій населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття ії здібностей, задовелення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення.

Основні напрямки Програми визначаються Законом України “Про культуру”, постановами Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року № 1026 “Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів,парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань”, іншими законодавчими і нормативними актами щодо створення в місті сприятливих передумов для розвитку клубних закладів.

Міський Палац культури “Меліоратор” - клубний заклад, культурний центр міста, на базі якого проводяться наймасштабніші творчі культурно-мистецькі заходи, свята , концерти. Діяльність міського Палацу культури “Меліоратор” спрямована на збереження та розвиток народної творчості каховчан усіх вікових категорій, розвиток аматорського мистецтва, організації творчої, дозвіллєвої діяльності. Забезпечено повноцінне функціонування міського Палацу культури “Меліоратор”. Згідно рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.07.2015 року № 160 затверджено мережу на 2015/2016 навчальний рік клубних формувань : 25 творчих об`єднань у яких займається 1225 учасники.

У закладі працює 8 колективів зі званнями : 6 - “народних” та 2 - “зразкових”, звання яких підтверджено на обласному огляді художніх аматорських колективів та любительськіх об`єднань (Постанова колегії управління культури ХОДА № 2/2 від 11.09.2015 р.). Усі творчі колективи є активними та постійними учасниками культурного життя міста.

Кадровий склад закладу дозволяє на якісно високому рівні проводити творчу, методичну, культурно-мистецьку та адміністративно- господарську діяльність. У закладі працює 39 (з них сумісників -3 ): творчих працівників -17 чол., технічних -22 чол.

Постійно проводиться робота по покращенню матеріально-технічної бази закладу та діяльності щодо підготовки МПК “Меліоратор” до роботи в осінньо -зимовний період. Протягом І-го півріччя 2016 року забезпечено проведення серій заходів спрямованих на якісне оновлення матнріально технічної бази за рахунок коштів спеціального та загального фондів міського бюджету.

Протягом січня-лютого 2016 року організовано заходи в МПК “Меліоратор” по оснащенню сцени великої зали, а саме поточні ремонти частини сценічного обладнання та придбання ленолиуму для покриття частини підлоги сцени на загальну суму 27 750 грн.

У лютому 2016 року придбано : мультикор (кабель для мікшерського пульту) на суму 45 тис. грн., ноутбук — 9 350 грн., тканини для обладнання тематичної декоративної сценічної завіси — 2 535 грн.

У березні 2016 року придбано : жалюзі вертикальні (1 525,00 грн.); та додаткове обладнання для персонального компютера- 580,00 грн.

У квітні 2016 року придбано: одяг сцени (завіса, арлекін, куліси, падуги) на загальну суму 160 611 грн., матеріали (фанера, клей) для проведення поточного ремонту частини підлоги сцени великої зали, на загальну суму 18 385 грн.

В МПК “Меліоратор” організовано роботу щодо розвитку декоративно-ужиткового мистецтва. Постійно підтримується майстри народної творчості, які впроваджують різні техніки декоративно-ужиткового мистецтва, серед яких : вишивка, лозоплетіння, бісероплетіння, флористика, ткацтво тощо. Усього по місту нараховується понад 40 майстрів декоративно-прикладного мистецтва, у закладі працює народний клуб вишивальниць “Чарівна ниточка” , громадська організація майстрів народної творчості “Каховський узвіз”. Постійно надається підтримка мистецьким колективам, творчій молоді, майстрам народного мистецтва.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу культури є розвиток фестивального руху та культурно-просвітницька діяльність, які сприяють розвитку та збереженню національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини, культур національних меншин. Протягом 3-х останніх років у МПК “Меліоратор” започатковано і проводиться 8 музичних конкурсів та мистецьких фестивалів. Серед них : Всеукраїнський фестиваль-конкурс авторських хореографічних творів “Верховинця степова криниця”, відкритий конкурс хореографічних колективів ім. Т.Ерліх “Весняний розмай”, міський фестиваль-конкурс “Каховка має таланти”, відкритий фестиваль народної творчості “Писанковий сад” та інші.

Однак, незважаючи на те, що протягом останніх років виконано конкретні заходи щодо поліпшення умов діяльності клубного закладу культури міста, існує багато проблем, на виконання яких і спрямовано заходи Програма розвитку клубного закладу - МПК “Меліоратор”на 2016-2020 роки

У Програма розвитку клубного закладу - МПК “Меліоратор”на 2016-2020 роки визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст заходів, спрямованих на підтримку та розвиток міського клубного закладу.

ІІ. Мета Програми

Ця Програма визначає стратегію розвитку МПК “Меліоратор” на 2016-2020 роки.

Метою Програми є реалізація в місті державної політики щодо розвитку закладу культури клубного типу, підвищення ефективності діяльності колективу ,створення сприятливих умов для розвитку аматорських колективів , обєднань, клубів , що функціонують у закладі, забезпечення культурно-дозвіллевих та інформаційних потреб населення.

 

ІІІ. Основні завдання та заходи Програми

Основними завданнями Програми є :

1) забезпечення повноцінного функціонування МПК “Меліоратор” та його кадрового потенціалу;

2) проведення ремонтних робіт, модернізація та технічне переоснащення, якісне оновлення матеріально-технічної бази;

3) забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення умов для активної участі громадян міста у діяльності закладу.

4) створення сприятливих умов для залучення дітей до участі у клубних формуваннях;

5) проведення культурно-мистецьких заходів та забезпечення їх якісної огранізації;

6) створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, збереження нематеріальної культурної спадщини;

7) підтримка та подальший розвиток фестивалів, конкурсів, концертної діяльності творчих та аматорських колективів закладу та міста;

8) підтримка творчих об`єднань , місцевих поетів, художників, громадських оранізацій культурно-мистецького та декоративно-прикладного спрямування.

9) забезпечення соціальних пільг та гарантій для працівників закладу;

10) розвиток міжнародного співробітництва в галузі культури.

11) створення сприятливих умов для запровадження інноваційних форм роботи ( соціальних та благодійних проектів, творчих програм).

Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку.

 

ІV. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу :

1) зберегти клубний заклад та забезпечити його розвиток;

2) забезпечити функціанування на базі закладу дитячих та дорослих аматорських колективів;

3) забезпечити відкритість закладу для різновікових категорій населення та доступність для людей з обмеженими можливостями;

4) створити сприятливе середовище (естетизація середовища , забезпечення якісного теплового режиму, повноціна робота персоналу тощо) для організації культурно-дозвіллєвої роботи

5)підвищити культурний рівень громадян міста;

6) створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва в місті;

7) поліпшити рівень культурного обслуговування населення;

8) забезпечити подальший розвиток фестивального руху в місті, втілення нових культурно-мистецьких проектів;

9) сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва;

10) підвищити імідж закладу через систему культурно-мистецьких заходів та творчої діяльності;

11) впровадити ефективні форми, методи і заходи культурно-дозвіллєвої діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, праці та відпочинку;

12) покращити театрально-концертне обслуговування населення;

13) розширити культурні зв`язки.

 

V. Кількісні показники ефективності виконання Програми

з/п

Показники

2016

2017

2018

2019

2020

1

Кількість культурно-мистецьких заходів (од.)

408

410

415

417

420

2

Кількість відвідуваньв (тис.чол.)

233,5

235

238

242

250,5

3

Кількість клубних формувань (чол.)

25

25

26

26

27

4

Кількість учасників клубних формувань (чол.)

1225

1230

1235

1240

1245

 

VI. Фінансове забезпечення Програми

Організаційно-фінансова діяльність закладу, регулюються чинним законодавством.

Фінансування Програми передбачає залучення коштів з різних джерел : бюджетні кошти в межах видатків, передбачених міським бюджетом на 2016 — 2020 роки, позабюджетні кошти (кошти установ та організацій різних форм власності, залучених до реалізації Програми, добровільні пожертви громадян, спонсорська допомога, тощо).

 

VII. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ культури Каховської міської ради та адміністрація закладу.

Щорічно керівник закладу звітує на засіданнях зборів трудового колективу про хід виконання Програми у поточному році, представляє заходи і пропозиції щодо їх організаційного та фінансового забезпечення в наступному році.

VIII. Структура Програми.

Програма складається з восьми розділів. У першому-сьомому розділах визначені загальні положення, мета, основні завдання, підходи та головні принципи формування, очікувані кінцеві результати виконання, кількісні показники ефективності виконання Програми, система управління і контролю за здійсненням Програми, фінансове забезпечення.

 

 

22” липня 2016 р. ____________ О.С.Степанова

 

 

Додаток до Програми розвитку клубного закладу -

МПК “Меліортаор” на 2016-2020 роки

 

Система заходів Програми розвитку клубного закладу МПК “Меліоратор” на 2016-2020 роки

 

з/п

Заходи

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

1

2

3

4

1

Організація діяльності клубного закладу, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва

1.

 

Забезпечення повноцінного функціонування міського Палацу культури “Меліоратор”

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

2.

 

Створення нових творчих колективів та розвиток напрямку декоративно-ужиткового мистецтва

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

3.

 

Стабільне функціонування та розвиток клубних творчих формувань

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4.

 

Співпраця з громадськими організаціями, творчими об`єднаннями та іншими організаціями Херсонщини та м.Каховки

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

5.

 

Створення електронної бази даних майстрів народного мистецтва міста та електронної бази робіт майстрів

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

6.

 

Естетизація середовища та створення сприятливих умов для розвитку колективів різних напрямків

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

7.

 

Комп`ютеризація творчих процесів та забезпечення необхідною аудіо — медіа апаратурою та музичним обладнанням

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

2.

 

Збереження національних традицій та звичаїв.

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та організація культурно-мистецьких заходів

1.

 

Організація і проведення на базі закладу міжнародних, всеукраїнських, регіональних, відкритих, обласних, міських фестивалів, свят, гала-концертів, оглядів, конкурсів

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

2.

 

Участь художніх амоторських колективів, окремих виконавців, працівників закладу у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, фестивалях, святах, оглядах, творчих звітах тощо

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

3.

 

Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних, пам`ятних дат та ювілейних подій

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4.

 

Реалізація творчих, благодійних, соціальних, проєктів, програм

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

5.

 

Запровадження інноваційних форм організації дозвілля

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

6.

 

Підримка діяльності творчих спілок та громадських об`єднань

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

7.

 

Забезпечення гастрольної діяльності аматорських колективів закладу

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

8.

 

Забезпечення рекламно-видавничої діяльності

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

7.

 

Використання сучасних технологій у розробці і розповсюдженні інформаційно-презентаційних та іміджевих матеріалів про культурно-мистецьке життя закладу. Презентація діяльності МПК “Меліоратор” у засобах масової інформації, та в мережі Інтернет

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

8.

 

Виявлення та підтримка творчої, обдарованої молоді в мистецьких жанрах

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

3.

 

Організаційно- кадрова робота

1

Забезпечення якісної роботи кадрового складу закладу

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

2

Проведення атестації творчих працівників згідно вимог чинного законадавства

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

3

Співпраця з ВНЗ щодо забезпечення кадрами закладів культури міста

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4

Організація та проведення семінарів, майстер-класів, навчань, практикумів

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

5

Оформлення та своєчасне надання статистичних звітів, річних звітів та планування роботи

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

6

Залучення провідних фахівців Херсонщини в різнихї мистецьких жанрах та випускників закладу до організації творчих навчань

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

7

Тісна співпраця з Херсонським обласним Центром народної творчості (координатором діяльності клубних закладів Херсонщини)

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4

Інноваційна діяльність

1

Створення відкритого простору як майданчика для запровадження інноваційних методик та технологій

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

2

Започаткування нових форм культурно- просвітницької дфяльності

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

3

Реалізація проектів та програм для цільової аудиторії

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4

Організація та проведення як маштабних так і камерних заходів для задоволення різних потреб населення

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

5

Запровадження та реалізація проекту “Зірки в легендарному місті”

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

6

Зонування приміщень закладу та створення окремих секцій (кабінетів) для проведення презентацій, прес-конференцій, майстер-класів тощо

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

5.

 

Забезпечення соціальних пільг та гарантій

1

Участь трудового колективу в розробці та прийнятті Колективного договору між відділом культури та трудовим колективом закладів культури

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

2

Запровадження платних послуг згідно чинного законадавства щодо забезпечення виплат працівникам закладу

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

3

Забезпечення необхідним технічним та матеріальним обладнанням працівників закладу

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4

Організація діяльності щодо поздоровлення та нагородження працівників закладу

 

 

6.

 

Модернизація та переоснащення, якісне оновлення матеріально — технічної бази

1

Капітальний ремонт ганку будівлі закладу

Заміна вікон на металопластикові ІІ-го поверху

Придбання музичного обладнанням

Придбання концертних костюмів та взуття

Установка пандусу

Капітальний ремонт механічного обладнання сценічного комплексу закладу

Капітальний ремонт чоловічого туалету І-го поверху

Заміна вікон на металопластикові у приміщеннях І, ІІІ-го поверхів

МПК “Меліоратор”

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2019

2020

2

Проведення планових налагуджувальних робіт газового обладнання та дахової газової кательні згідно нормативних вимог

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

 

3

Проведення робіт по впровадженню енергозберігаючих технологій

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4

Організація та проведення поточних ремонтів (в тому числі господарським способом)

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

5

Придбання компютерної техніки та мультимедійного обладнання

МПК “Меліоратор”

2017-

2018

6

Придбання меблів для навчальних та адміністративних приміщень

МПК “Меліоратор”

2017

7

Співпраця та контроль за натходженнями орендної плати орендарями закладу

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

7

Охорона праці та безпека життєдіяльності

1

Забезпечення навчання відповідальних осіб

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

2

Проведення заходів щодо протипожежної безпеки та охорони праці

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

3

Співпраця з ТОВ “ГК Теплотехніка” по забезпеченню обслуговування протипожежної сигналізації газового обладнання та з ТОВ “Інжтеплосервіс” по обслуговуванню газового обладнання

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

4

Здійснення заходів щодо підготовки теплового господарства до роботи в осіньо -зимовий період та погоджень з інспекцією з енергетичного нагляду

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

5

Проведення моніторингу з питань енергозбереженню

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

6

Забезпечення безпечних умов праці

МПК “Меліоратор”

2016-

2020

Додаток № 3

до Контракту № 2 від 22.07.2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу культури ____________І.О.Матросова

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ДИРЕКТОРА МІСЬКОГО

ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ «МЕЛІОРАТОР»

І. Загальні положення

 

1. Директор міського Палацу культури “Меліоратор” (далі МПК “Меліоратор”) призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту, за результатами конкурсу згідно Закону України № 955-VIII від 28.01.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”.

2. Директор забезпечує роботу МПК “Меліоратор”, організовує господарську, виробничу, культурно – мистецьку діяльність у закладі та місті, а також здійснює оперативний контроль за діяльністю закладу.

3. Підпорядковується безпосередньо начальнику відділу культури Каховської міської ради.

4. Директору МПК “Меліоратор” підпорядковуються всі працівники МПК “Меліоратор”.

5. У процесі своєї діяльності директор МПК “Меліоратор” керується Конституцією України та Законами України, законом України “Про культуру”, Постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України, іншими нормативними документами, що регулюють діяльність клубних закладів у сфері культури, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями мського голови, наказами відділу культури, Положенням про міський Палац культури “Меліоратор”, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, а також локальними правовими актами, Контрактом та цією посадовою інструкцією.

6. На період тимчасової відсутності директора, його обов’язки виконує керівник художній або заступник директора по господарській частині МПК “Меліоратор”.

ІІ. Завдання та обов’язки

  1.  


  2. 1. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності закладу.

2. Відповідно до чинного законодавства забезпечує виконання основних напрямків культурно — мистецької та дозвіллєвої діяльності серед населення.

3. Організує вивчення і впроваджує в практику діяльності нові форми і методи організації роботи клубного закладу, всебічно сприяє розвитку ініціативи й самодіяльності населення.

4. Створює сприятливі умови для творчої діяльності різних категорій населення, сприяє підвищенню іміджу закладу, як осередку збереження, відродження й розвитку національних культурних традицій, звичаїв та обрядів, зокрема, місцевих, історичної спадщини Краю.

5. Координує розробку місячних, квартальних та річних планів роботи МПК “Меліоратор”, затверджує їх, подає у відділ культури та забезпечує їх виконання.

6. Забезпечує участь творчих колективів у конкурсах, оглядах та фестивалях аматорського мистецтва різних рівнів.

7. За поданням директора відділ культури проводить прийняття та звільнення з роботи працівників МПК “Меліоратор”.

8. Несе повну відповідальність за роботу кожного працівника МПК “Меліоратор”.

9. Представляє інтереси закладу в державних, комунальних, приватних підприємствах, співпрацює з установами та громадськими організаціями, об`єднннями.

10. Здійснює фінансову та господарську діяльність МПК “Меліоратор”, забезпечує цільове використання коштів, зберігання закріпленого за закладом майна та контроль за використанням тепло- водо- та енергоресурсів, забезпечує заходи з енергозбереження, з моніторинговим відслідковуванням помісячно. Сприяє якісному оновленню матеріально-технічної бази закладу, організовує роботу по проведенню поточних ремонтів у закладі.

11. У межах своєї компетенції видає накази та інші документи, дає вказівки, обов’язкові для виконання всіх працівників закладу.

12. Укладає договори і контракти в межах своїх повноважень.

13. Діє від імені закладу.

14. Вживає заходи щодо матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення, згідно чинного законодавства.

15. Вирішує всі питання у межах компетентності, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

16. Вживає заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

17. Складає кошториси витрат та подає його на затвердження в установленому порядку органу управління.

18. Контролює виконання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку, діючих законодавчих актів з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

19. Веде особистий прийом батьків, дітей та інших представників громадськості.

20. Організовує роботу атестаційної комісії закладу згідно Положення та забезпечує виконання її рішень.

21. Забезпечує ведення документації з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності згідно нормативних вимог та діючого законодавства.

22. Забезпечує цільове використання коштів, раціональне використання та зберігання майна.

ІІІ. Права

 

1. Ознайомлюватись з проектами рішень відділу культури (далі - органу управління), що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд органу управління пропозиції щодо покращення роботи, пов`язаної з обов’язками, що передбачені даною інструкцією.

3. Вносити на розгляд керівництва подання про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки, згідно чинного законодавства.

4. Розпоряджатися матеріальними цінностями в межах своїх повноважень.

5. У межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.

6. Видавати накази в межах своєї компетентності.

7. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію.

8. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

9. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності та вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень, або невідповідностей.

10. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

11. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов`язків і розпоряджень органу управління.

 

ІV. Відповідальність

 

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також Правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. За бездіяльність або використання наданих йому прав не за призначенням, порушення норм етики поведінки.

5. Розголошення інформації про заклад культури, що відноситься до комерційної таємниці або конфіденційної інформації.

6. Недотримання правил та заходів з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів відділу культури, закладу та законних розпоряджень органу управління.

8. Неправомірне викоритсання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

 

V. Повинен знати

 

1. Чинне законодавство в галузі культури.

2. Нормативні акти, що регулюють роботу закладів культури та клубних закладів у сфері культури, культурно-освітню, дозвіллєву діяльність.

3. Форми і методи організації роботи з населенням із урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей.

4. Сучасні методи господарювання та управління.

5. Основи трудового законодавства.

6. Правила етики та ділового мовлення.

7. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, експлуатації будівлі.

 

VI. Кваліфікаційні вимоги

 

1. Вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов`язки.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена :

 

 

Степанова Олена Сергіївна _______________ «22» липня 2016 р. (підпис)