UKR
Неділя 14 Липня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні272
Вчора787
На цьому тижні6729
Минулого тижня10368
У цьому місяці17097
Минулого місяця30491
За весь період2555832
25.07.16

КОНТРАКТ з керівником закладу культури відділу культури Каховської міської ради - МУБ


 

КОНТРАКТ

з керівником закладу культури

відділу культури Каховської міської ради - МУБ

 

місто Каховка "22” липня 2016 р.

 

1

Євтушенко Надія Євгенівна, призначається на посаду завідувача міської універсальної бібліотеки - структурного підрозділу відділу культури Каховської міської ради, іменованого далі - заклад культури, як така, що пройшла за конкурсом на заміщення вакантних посад, згідно ст. 20 Закону України № 955-VIII від 28.01.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”.

На термін : з 22 липня 2016 року по 21 липня 2021 року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Керівник у своїй роботі у межах компетенції та питань, встановлених чинним Законодавством України, Положенням про міську універсальну бібліотеку (надалі — МУБ) та Положенням про відділ культури, цим контрактом, підзвітний відділу культури Каховської міської ради.

2. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати оперативне поточне управління (керівництво) закладом культури, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і зберігання майна, а орган управління зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником МУБ та відділом культури.

4. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником МУБ під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків закладу культури, передбачених законодавчими актами, Положенням про міську універсальну бібліотеку, іншими нормативними документами.

5. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов`язки Керівника закладу культури виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов`язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено іншого.

6. При виконанні покладених на Керівника обов`язків він керується Конституцією України, Законами України “Про культуру” та “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, підзвітними актами, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, наказами управління культури обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами відділу культури Каховської міської ради, прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами, Законами України та Положенням про міську універсальну бібліотеку.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Керівник здійснює оперативне керівництво МУБ, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову, культурно-мистецьку та інші види діяльністі, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Положенням про міську універсальну бібліотеку та цим контрактом.

2. Обов`язки Керівника :

дотримуватись положень чинного Законодавства України;

дотримуватись виконання Програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії і є невід`ємними додатками № 1, 2 до даного Контракту;

сумлінно виконувати свої посадові обов`язки, які визначаються посадовою інструкцією Керівника, що є невід`ємним додатком № 3 до данного Контракту;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам закладу культури;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів міського бюджету;

забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження віділу культури (у статусі юридичної особи);

подавати в установленому порядку відділу культури з яким укладено цей контракт, місячну, квартальну та річну звітність про діяльність МУБ у тому числі і фінансову;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечувати дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих умов законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його іміджу на міському, обласному, державному та міжнародному рівні;

організовувати та здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності МУБ;

забезпечувати заклад культури кваліфікованими кадрами;

впроваджувати нові прогресивні форми і методи діяльності, господарювання, створювати умови для високопрогресивної праці;

створювати безпечні і сприятливі умови для роботи колективу;

ініціювати укладання Колективного договору між відділом культури та Радою трудового колективу та забезпечувати виконання його положень;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов Колективного договору, зміцнення трудової (виконавської) дисципліни;

щорічно до 10 червня наступного року (після заключення контракту) надавати відділу культури звіт про виконання умов контракту;

надавати звітність відділу культури у встановлені терміни та згідно внутрішніх листів, наказів відділу культури;

щорічно надавати до відділу культури матеріали річної інвентаризації основних засобів у визначені терміни;

виконувати обов`язки, надані відділом культури в межах своєї компетенції;

у разі припинення трудових відносин з відділом культури передавати справи новопризначеному Керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі;

завчасно письмово повідомляти відділ культури та отримувати погодження для участі або організації заходів (виставок, зйомок, конкурсів, фестивалів, акцій тощо), які не належать до виконання його функціональних обов`язків, або не передбачені планами роботи закладу культури;

виконувати вимоги зі збереження та нерозголошення конфіденційної інформації та виконувати вимоги Закону України “Про захист персональних даних”;

за наказом відділу культури відправлятися у службові відрядження на території України і за ії межами;

виконувати інші завдання та обов`язки в межах посадових обов`язків за окремими наказами відділу культури, виконувати вказівки безпосередньо начальника відділу культури в межах компетенції останнього.

2. Права Керівника :

діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах місцевого самоврядування та у процесі будь-яких відносин з підприємствами,

установами, організаціями у відносинах з юридичними особами та громадянами;

надавати усні і письмові доручення та контролювати їх виконання;

для прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників МУБ на умовах, передбачених чинним законодавством України, надавати подання до відділу культури з обов`язковою перевіркою кваліфікаційних вимог та згідно затвердженої форми;

визначати функціональні обов`язкі працівників та застосовувати до них заходи заохочення відповідно до чинного законодавства;

накладати на працівників МУБ дисциплінарні стягнення;

у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов`язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;

вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі МУБ;

вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, відділом культури Каховської міської ради, Пложенням про міську універсальну бібліотеку і цим Контрактом;

зміну умов і розірвання цього Контракту в порядку і на умовах, встановлених законодавством;

своєчасно і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, складності праці, кількості та якості виконаної роботи у розмірах та порядку, визначених законодавством;

професійну підготовку, перепідготовку і підвищення своєї кваліфікації відповідно до законодавства.

3. Обов`язки відділу культури :

гарантувати додержання прав і законних інтересів закладу культури, захищати і відстоювати його інтереси в органах місцевого самоврядування;

інформувати про галузеву культурологічну політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері бібліотечної справи, культури і мистецтва;

надавати інформацію на запити Керівника;

дотримуватись умов даного контракту;

звільняти Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;

організовувати та здійснювати фінансовий контроль за діяльністю закладу культури;

здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;

організовувати та здійснювати контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Положенням про міську універсальну бібліотеку та цим контрактом.

4. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також Положенням міську універсальну бібліотеку та цим контрактом.

5. Права відділу культури :

 1. делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;

заохочувати Керівника за сумлінну, ефективну працю;

притягати Керівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством;

затверджувати Положення та інструкції, що уточнюють, деталізують функції та обов`язки Керівника;

здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;

вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи МУБ;

вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом культури та розпорядження його майном;

проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;

тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

звільняти Керівника у разі закінчення строку дії контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна закладу культури та виконання керівником умов контракту;

інші права передбачені чинним законодавством.

 

3. РОБОЧИЙ ЧАС

1. Робочий час встановлюється внутрішнім трудовим розпорядком. Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у закладі культури, положення Колективного договору у відповідності до законодавства.

2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюється відповідно до умов Колективного договору у відповідності до чинного законодавства.

3. Керівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

4. Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з начальником відділу культури Каховської міської ради.

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах, затверджених штатним розписом закладу культури, відповідно до чинного законодавства України.

2. Нараховується до посадового окладу доплата за вислугу років відповідно до стажу роботи, у розмірах та порядку виплат передбачених Постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84 “Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек” та Колективним договором.

3. Керівникові додатково встановлюється у межах фонду оплати праці, надбавка за особливі умови роботи у розмірі 15 відсотків посадового окладу (Постанови КМУ від 30.09.2009 р. № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” та від 25.03.2014 р. № 89).

Граничний розмір надбавок для Керівника встановлюється відповідно до чинного законодавства.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом, зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

4. Керівникові виплачується :

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік відповідно до законодавства (Постанова КМУ від 30.09.2009 р. № 1062), за погодженням та згідно наказу відділу культури у межах фонду оплату праці затвердженого на відповідний рік;

допомога на оздоровлення, у розмірі посадового окладу на рік, під час щорічної основної відпустки, відповідно до законодавства (Постанова КМУ від 30.09.2009 р. № 1062) за рішенням відділу культури в межах фонду оплати праці.

5. Преміювання Керівника (в тому числі за належне виконання обов`язків, передбачених цим контрактом), у розмірі, посадового окладу (за результатами роботи за місяць, квартал, півріччя, рік тощо) здійснюється на підставі чинного законодавства України, Колективного договору, Положення про преміювання (додатку до Колективного договору) за погодженням відділу культури у межах фонду оплати праці.

6. У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується, в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

7. Посадовий оклад та інші виплати Керівника можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

8. Питання відрядження Керівник погоджує з відділом культури.

9. Індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України.

10. При отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

11. Крім умов матеріального забезпечення, передбачених розділом 4, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавством.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

2. У випадку порушення трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, інших локальних нормативних актів відділу культури Керівник несе дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність у порядку, визначеному законодавством.

3. Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

4. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

1. Внесення змін і доповнень до цього контракту приймаються у письмовій формі і здійснюються шляхом підписання додаткових угод в порядку та на підставах, передбачених законодавством.

2. Цей контракт припиняється (розривається) :

після закінчення терміну дії контракту (п.2 ст.36 КЗпП України);

за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

з ініціативи відділу культури до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України;

за ініціативою Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених ст. 39 КЗпП України;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

3. Контракт може бути розірваний з ініціативи відділу культури, у разі :

систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

систематичного порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці за поданням посадових осіб державного нагляду за охороною праці;

неодноразового звернення до відділу культури трудового колективу закладу культури стосовно порушень Керівником своїх обов`язків;

невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

неподання у встановлений термін на затвердження (погодження) відділу культури планових показників при плануванні бюджету на наступний рік

неподання квартальної та річної звітності (в т.ч. фінансової) закладу культури;

незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

невиконання або часткове невиконання посадової інструкції Керівника, що є невід`ємним додатком до даного контракту.

4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

згідно чинного законодавства України;

у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов`язань передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

7. У всіх випадках днем звільнення Керівника є останній день його роботи.

8. Спори про дострокове розірвання контракту вирішуються у порядку, встановленому для розгляду трудових спорів згідно чинного законодавства.

9. Після настання дати закінчення строку дії контракт вважається продовженим на строк, на який від був укладений, якщо жодна із Сторін за місяць до цієї дати не проінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

1. Цей контракт діє з 22 липня 2016 року по 21 липня 2021 року.

2. Особливі умови :

сторони зобов`язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків визначених законом та випадків коли, Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.

3. Цей контракт укладений українською мовою, на 10 сторінках у двох автентичних примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

4. Керівник, який звільняється, протягом 5 робочих днів після прийняття відділом культури рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних

цінностей закладу культури, наявних документів, справ і направляє дані матеріали до відділу культури Каховської міської ради.

До призначення особи у закладі культури на яку тимчасово покладаються обов`язки Керівника та до передачі на зберігання матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально-відповідальною особою в закладі культури.

5. Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід`ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

 

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

9. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Начальник відділу культури Керівник закладу культури

 

Матросова І.О. Євтушенко Н.Є.

______________ _____________

(підпис) (підпис)

"22" липня 2016 р. "22" липня 2016р.

 

М. П.

Додаток № 1

до Контракту № 1 від 22.07.2016 р.

 


Програма

розвитку міської універсальної бібліотеки

відділу культури Каховської міської ради

на 2016 рік

 

 

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) і перелік заходів

Строк виконання

1.

Інноваційна діяльність

 

1.1.

Впровадження інтерактивних форм роботи з дітьми молодшого віку, розвиток в них творчого потенціалу.

2016

1.2.

Співпраця та купівля ідей на ярмарку бібліотечних інновацій «БібліоКре@тив» і втілення їх в життя.

2016

1.3.

Активна діяльність бібліотеки в соціальних мережах та постійне спілкування з читачами в режимі он-лайн. Створення сторінок ВКонтакті і Фейсбуці.

2016

1.4.

Створення рекламної продукції бібліотеки (календарі, закладки, впізнаваного логотипу) та поширення її серед населення.

2016

1.5.

Забезпечення діяльності щодо розміщення зовнішньої реклами, проведення рекламних акцій та флеш-мобів.

2016

1.6.

Співпраця з засобами масової інформації.

2016

2.

Культурне молодіжне середовище

 

2.1.

Поповнення фонду сучасною літературою для молоді та застосування не форматних просвітницьких, патріотичних, креативних заходів (клубні зустрічі,прес-конференції, квести, флешмоби, інсталяції, та інше)

2016

2.2.

Безбар΄єрний доступ до Інтернету.

2016

3.

Поповнення та збереження бібліотечних фондів

 

3.1.

Розширення кола джерел комплектування, включаючи книгообмін з іншими бібліотеками, зв’язки з благодійними фондами, спонсорами, заохочення й стимулювання дарувальників.

2016

3.2.

Збільшення до 10% частини нового бібліотечного фонду

2016

3.3.

Розробка довгострокової Програми поповнення бібліотечного фонду

2016

3.4.

Участь у державному проекті «Українська книга». Співпраця з ОУНБ ім. О.Гончара з реалізації цієї програми

2016

4.

Реалізація культурно-мистецьких програм та проектів

 

 

4.1.

Забезпечення роботи інформаційно-консультативного центру «Університету третього віку»

 

2016

4.2.

Проведення загальноміського конкурсу «Літо з книгою - 2016», активна участь у святкуванні 225-річчя заснування міста та 25-ї річниці незалежності України, Всеукраїнського Дня бібліотек

2016

4.3.

Підготовка комплексу заходів до загальнодержавних ювілеїв: Михайла Грушевського («Дні Михайла Грушевського в Україні») та видатного українського письменника, поета, філософа, ученого Івана Франка.

2016

4.4.

Участь в щорічному книжковому форумі, що проходить Львові.

Вересень 2016

4.5.

Родинне виховання. Підтримка сімей пільгових категорій.

2016

5.

Управління бібліотекою

 

5.1.

Кадровий менеджмент, залучення молодих фахівців. Участь у навчаннях тренінгових центрів

 

5.2.

Введення посади системного адміністратора.

2016

5.3.

Моніторинг інформаційних потреб користувачів.

2016

6.

Комп’ютеризація й автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів

 

6.1.

Комп’ютеризація робочих місць бібліотекарів дорослого та дитячого відділів.

2016

6.2.

Надання електронних послуг для користувачів з особливими потребами

2016

 

 

 

 

 

22.07.2016 р. _____________ Н.Є.Євтушенко

( дата) ( підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Контракту № 1 від 22.07.2016 р.

 

Програма розвитку

міської універсальної бібліотеки

на 2016-2021 роки

 

Короткі відомості про заклад культури

«Каховська міська універсальна бібліотека»

 

Міська універсальна бібліотека знаходиться на третьому поверсі Палацу культури «Меліоратор» вже понад 45 років. Фонд бібліотеки станом на 01.06.2016 року складає понад 43 тис. примірників. Відвідувачами бібліотеки є жителі усіх вікових категорій міста загалом - 1677 читачів, з них - 675 дітей до 15 років. З 2010 року бібліотека стала відокремленим структурним підрозділом відділу культури Каховської міської ради і складається з дорослого та дитячого абонементів, читального залу, та комп’ютерної зони для користувачів.

Діяльність бібліотеки забезпечують 3 штатних бібліотечних працівника.

Міська універсальна бібліотека – це місце, де проводяться культурно-мистецькі заходи, організовано бібліотечне обслуговування, започатковані та проводяться конкурси, книжкові чемпіонати, дитячі прес-конференці, екскурсії до бібліотеки. Вже стало доброю традицією проведення щорічного свята «Літо з книгою», приуроченого до Всеукраїнського дня бібліотек.

 

I. Вступ

 

Стратегічні цілі і завдання розвитку міської універсальної бібліотеки було розроблено на основі Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2015–2018 рр.», Проекту Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України до 2025 року, вивчення досвіду роботи та подолання проблем у бібліотеках таких країн як Литва, Латвія, Польща.

Згідно Проекту Концепції бібліотеки України інтегровані у всі сфери життя людини і суспільства: освіту, науку, культуру, виробництво та управління.

Бібліотека – це єдина інституція, що надає безкоштовний доступ до знань і культурного надбання нації та світу і сприяє просвіті.

Під час підготовки враховувалися результати опитувань користувачів бібліотеки, попередній досвід роботи, аналізи статистичних даних, результати обговорень з представниками громадськості. Цей документ є рамковим документом і має пов’язувати перспективне мислення з оперативним плануванням, бюджетним процесом і враховує тенденції розвитку та проблеми міської бібліотеки, державну політику в сфері культури.

Передбачається реалізація цієї стратегії протягом п’яти років, її мета – сконцентрувати всі ресурси, доступні міській універсальній бібліотеці, на ключових напрямках та забезпечити життєздатність, стабільність та поступовий розвиток закладу. Програма розвитку має стати засобом об’єднання бібліотекарів, читачів, користувачів, органів влади, партнерів, представників громадськості для формування спільного бачення, розуміння проблем бібліотеки та відчуття причетності до їх вирішення.

II. Мета й основні завдання Програми

 

Основна мета Програми: трансформація бібліотеки в центр самоосвіти і духовного розвитку, перетворення культурного закладу в популярне, відкрите місце зустрічі, центр громади.

 

Основні завдання Програми:

 1. Збереження та примноження духовних цінностей народу України, реалізація права особистості на отримання інформації;

 2. Створення умов для рівноправного, вільного та комфортного доступу до світових інформаційних ресурсів;

 3. Сприяння культурному розвитку особистості та морально – етичним пошукам молодої людини у пізнанні навколишнього світу та себе;

 4. Створення центрів підтримки розвитку громади;

 5. Поповнення бібліотечного фонду паперовими книгами та передплата електронних видань, організація їх використання;

 6. Усебічне сприяння освіті й навчанню через моніторинг змін у шкільній програмі і оперативне реагування на нього;

 7. Інноваційна діяльність;

 8. Рівні можливості доступу до інформації для осіб з обмеженим зором та слухом,осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 9. Використання сучасних інформаційних технологій та інформаційних ресурсів.

 

Основні цінності Програми:

 • Орієнтованість на інформаційні потреби користувача;

 • Різноманітність сучасних бібліотечних послуг;

 • Оперативність та повнота інформації;

 • Рівність доступу до інформації;

 • Партнерство;

 • Професійна етика.

 

III. Напрями діяльності та заходи з виконання Програми

розвитку міської універсальної бібліотеки в м. Каховка на 2016-2021 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) і перелік заходів

 

Строк виконання

1.

Інноваційна діяльність

 

1.1.

Облаштування бібліотеки, як сучасного, яскравого та комфортного простору для читачів будь-якого віку

2016-2021

1.2.

Створення сучасного медіа-центру та медіатеки

2016-2021

1.3.

Впровадження інтерактивних форм роботи з дітьми молодшого віку, розвиток в них творчого потенціалу.

2016-2021

1.4.

Купівля ідей на ярмарку бібліотечних інновацій «БібліоКре@тив» і втілення їх в життя.

2016-2021

1.5.

Організація проекту «Еко-бібліотека в твоєму місті» - читалень під відкритим небом, міні-бібліотек, ходячих бібліотек.

2016-2021

1.6.

Розміщення реклами про бібліотеку в публічних місцях та медіа-просторі. Спілкування з читачами в режимі он-лайн

2016-2021

1.7.

Створення рекламної продукції бібліотеки та впізнаваного логотипу.

2016-2021

1.8.

Створення веб-сайту бібліотеки.

2016-2021

2.

Культурне молодіжне середовище

 

2.1.

Створення юнацького відділу бібліотеки, забезпечення його сучасною українською та зарубіжною літературою.

2016-2021

2.2.

Створення молодіжної некомерційної медіатеки

2016-2021

2.3.

Можливість створення, редагування, перегляду та прослуховування медіа ресурсів.

2016-2021

2.4.

Соціально незахищена молодь заощаджує кошти на розваги, креативні заняття, реалізацію творчих проектів.

2016-2021

2.5.

Комфортне та безпечне місце для змістовного дозвілля та неформального спілкування молоді. Сучасний дизайн приміщення для молоді.

2016-2021

2.6.

Формування читаючої, освіченої, культурно та духовно розвиненої молодої людини.

2016-2021

3.

Поповнення та збереження бібліотечних фондів

 

3.1.

Задоволення читацьких запитів на книги на 95 –97%

2016-2021

3.2.

Розширення кола джерел комплектування, включаючи книгообмін з іншими бібліотеками, зв’язки з благодійними фондами, спонсорами, заохочення й стимулювання дарувальників.

2016-2021

3.3.

Збільшення до 30% частини нового бібліотечного фонду

2016-2021

3.4.

Можливість доступу до повнотекстових баз даних для зареєстрованих на сайті користувачів

2016-2021

3.5.

Замовлення літератури через інтернет-крамниці.

2016-2021

3.6.

Створення електронного каталогу. Основні принципи: прозорість, відкритість, оперативність, зручність пошуку інформації про фонди бібліотеки.

2016-2021

3.7.

Проведення аналізу та експертної оцінки фізичного стану бібліотечних фондів

2016-2021

3.8.

Проведення планових інвентаризацій бібліотечних фондів бібліотек.

 

 

2016-2021

4.

Реалізація культурно-мистецьких програм та проектів

 

4.1.

Підтримка діяльності літературного клубу «Парус» та поетичної вітальні «Подорож».

2016-2021

4.2.

Забезпечення роботи інформаційно-консультативного центру «Університету третього віку»

2016-2021

4.3.

Інтеграція у загальноміський культурний простір через проведення загальноміських культурних заходів.

2016-2021

4.4.

Участь в обласних та загальноукраїнських літературних конкурсах.

2016-2021

4.5.

Участь в щорічних книжкових форумах, що проводяться в містах Києві та Львові.

2016-2021

4.6

Проведення заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді.

2016-2021

5.

Управління бібліотекою

 

5.1

Персонал, що має втілити ідею «Місту Каховка – бібліотеку європейського рівня».

Ефективна командна робота ініціативних, відповідальних, висококваліфікованих фахівців

2016-2021

5.2.

Дотримання Кодексу професійної етики бібліотекаря від Української бібліотечної асоціації.

2016-2021

5.3.

Конструктивний діалог з органами влади

 

5.4.

Удосконалення штатного розкладу та структури бібліотеки. Введення нових штатних одиниць – методиста і системного адміністратора.

2016-2021

5.5.

Моніторинг інформаційних потреб користувачів.

2016-2021

5.6.

Виробництво сучасних інформаційних продуктів та запровадження нових послуг.

2016-2021

5.7.

Розширення партнерства для створення нових можливостей в проектній діяльності на користь користувачів.

2016-2021

5.8.

Здійснення роботи щодо участі в міжнародних проектах і конкурсах, залучення позабюджетних надходжень на розвиток бібліотеки

2016-2021

5.9.

Співпраця з бібліотечними установами Херсонщини та з Херсонською обласною універсальною науковою бібліотекою м.. О. Гончара.

2016-2021

6.

Зміцнення й розвиток матеріально технічної бази бібліотеки

 

6.1.

Розширення дитячого відділу, його зонування, ремонт приміщення, організація доступу читачів з особливими потребами

2016-2021

6.2.

Оновлення технічного устаткування бібліотеки – придбання сучасних меблів і бібліотечної техніки для дитячого відділу

2016-2021

6.3.

Кондиціювання бібліотечних приміщень

2016-2021

7.

Комп’ютеризація й автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів

 

7.1.

Комп’ютеризація робочих місць бібліотекарів дорослого та дитячого відділів. Упровадження інтегрованої системи автоматизації бібліотек (ІРБІС) для вдосконалення бібліотечних процесів

2016-2021

7.2.

Придбання мультимедійного обладнання, фото - та відео - апаратури.

2016-2021

7.3.

Розширення можливостей доступу до електронних повнотекстових баз даних

2016-2021

7.4.

Надання електронних послуг для користувачів з особливими потребами

2016-2021

7.5.

Покращення якості та оперативності надання нових сучасних послуг

2016-2021

7.6.

Надання доступу до послуг електронного врядування та залучення молоді до електронної демократії

2016-2021

7.7.

Запровадження й удосконалення технологій Веб 2.0, довідкових послуг у режимі чату

2016-2021

7.8.

Забезпечення ремонту й технічного обслуговування комп’ютерної та оргтехніки.

2016-2021

 

IV. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми передбачається за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених чиниим законодавством України.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми значно сприятиме позитивному й динамічному розвитку бібліотечної справи в місті, створить умови для статутної діяльності міської універсальної бібліотеки.

Виконання заходів забезпечить:

 

 • формування нового бібліотечного простору, нових підходів, де бібліотеки виступають центрами громади;

 • модерність бібліотечних фондів;

 • сучасність технічного устаткування, збільшення кількості автоматизованих місць із доступом до Інтернету, що сприятиме притоку читачів і впровадженню в бібліотеках нових видів послуг;

 • інтеграцію в культурний процес людей з особливими потребами;

 • розширення культурного та духовного потенціалу молоді;

 • змістовне дозвілля, простір для спілкування, творчості й підтримки молодіжних ініціатив;

 • зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки.

 

VI. Підсумки

 

Європейський вектор України, розуміння цінностей демократичного суспільства, які сьогодні декларує наша держава, законодавчі акти, прийняті Верховною радою України та реформи спонукають до глибоких змін всіх та кожного в Україні.

Колектив міської універсальної бібліотеки розуміє необхідність таких змін, та разом з користувачами прагне їх реалізації через Програму розвитку бібліотеки.

Я вважаю, що цей документ перспективного розвитку буде стартом для позитивних перетворень міської універсальної бібліотеки на інформаційно-культурний центр європейського рівня.

Сучасній молоді потрібна модернізована високотехнологічна бібліотека для рівноправного, вільного та комфортного доступу до інформаційних ресурсів, місце самоосвіти та духовного розвитку, відкрите для зустрічей, центр громади та майданчик для нових молодіжних ідей і проектів.

Я усвідомлюю, що існує низка ризиків, які можуть впливати на досягнення цілей Програми, зважаючи на складну соціально – економічну та геополітичну ситуацію в країні.

Ці ризики можуть бути зменшені шляхом забезпечення тісної співпраці з партнерами, підготовки та реалізації якісних пропозицій та проектів, конструктивного діалогу з фахівцями, владою та громадою міста.

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2016 р. _____________ Н.Є.Євтушенко

(дата) (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Контракту № 1 від 22.07.2016 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу культури ____________І.О.Матросова

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАВІДУВАЧА

МІСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

І. Загальні положення

 

1. Призначається на посаду завідувача міської універсальної бібліотеки шляхом укладання з ним контракту, за результатами конкурсу згідно Закону України № 955-VIII від 28.01.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”.

2. Завідувач міської універсальної бібліотеки безпосередньо підпорядковується начальнику відділу культури.

3. У процесі своєї діяльності завідувач міської універсальної бібліотеки керується Конституцією України та Законами України, законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України, іншими нормативними документами з питань організації бібліотечної роботи, правилами організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами відділу культури, умовами контракту а також данною посадовою інструкцією.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

1. Здійснює оперативне керівництво міської універсальної бібліотеки щодо бібліотечного обслуговування читачів, забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу.

2. Організовує формування бібліотечного фонду, його систематизацію, раціональне розміщення та зберігання, інвентаризацію згідно вимог чинного законодавства.

3. Готує пропозиції по комплектуванню бібліотечного фонду на основі попиту читачів.

4. Проводить роботу по поляризації книг шляхом огляду літератури та організації книжкових виставок, інших видів методичної роботи та культурно-мистецької діяльності згідно плану роботи.

5. Забезпечує складання бібліографічних довідок згідно попиту, списки нової літератури та періодичних видань.

6. Організує облік читачів, складає звітну та поточну документацію міської універсальної бібліотеки, проводить моніторинг відвідування.

7. Забезпечує підбір необхідної літератури для читачів міської універсальної бібліотеки, швидке надання книг згідно їх заяв.

8. Проводить видачу літератури на абонементі та в читальному залі.

9. Проводить моніторинг попиту читачів, допомагає їм у підборі літератури, враховуючи їх вікові, професійні та творчі особливості.

10. Здійснює постійний зв’язок з бібліотеками та учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста, співпрацює з дошкільними та позашкільними навчальними закладами.

11. Складає план роботи міської універсальної бібліотеки, організовує перспективне та поточне планування.

12. Здійснює загальне керівництво кадровим складом міської універсальної бібліотеки.

13. Організовує господарську діяльність, роботу по удосконаленню матеріально-технічної бази закладу, запровадження інноваційних технологій в роботу МУБ.

14. Оформлює передплату періодичних видань та контролює їх доставку.

15. Забезпечує заходи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог тощо.

16. Сприяє створенню нових форм роботи та організації населення (клубів за інтересами, літературних віталень, інформаційних центрів тощо).

17. Забезпечує співпрацю бібліотеки з громадськими об`єднаннями та організаціями, проводить роботу з питань родинного виховання та залучення дітей пільгових категорій до культурно-мистецької діяльності МУБ.

18. Приймати активну участь у грандових програмах, тренінгах, тісно співпрацювати з бібліотечними закладами Херсонщини, України, зарубіжними установами.

19. Вживає заходів щодо забезпечення міської універсальної бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

20. Діє від імені бібліотеки.

21. Завідувач міської універсальної бібліотеки у разі виробничої необхідності (відсутності інших бібліотечних працівників) виконує роботу по забезпеченню бібліотечних процесів відповідно до профілю міської універсальної бібліотеки (обслуговування читачів та абонементу, комплектування, обробку бібліотечного фонду, облік, організацію і зберігання фондів тощо).

ІІІ. Права

 

Завідувач міської універсальної бібліотеки має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень відділу культури (надалі - органу управління), що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд органу управління пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3. У межах своєї компетенції повідомляти органу управління про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати від органу управління сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

5. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

6. Безпосередньо організовувати та приймати участь в культурно-мистецьких заходах та благодійних, просвітницьких акціях.

7. Давати обов`язкові для виконання читачами міської універсальної бібліотеки вказівки, з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами.

8. Контролювати роботу прибиральника службових приміщень міської універсальної бібліотеки.

9. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

10. Подавати до органу управління подання з питань прийому та звільнення працівників МУБ.

11. Підвищувати професійну кваліфікацію.

 

IV. Відповідальність

 

Завідувач міської універсальної бібліотеки несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або не виконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або не повне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також Правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. Несе персональну відповідальність за матеріально-технічну базу та зберігання бібліотечного фонду.

 

V. Повинен знати

 

1. Чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи.

2. Сучасні методи господарювання та управління.

3. Теорію і практику бібліотечної справи.

4. Прийняту систему класифікації книг, правила складання каталогів, комплектування та облік бібліотечного фонду.

5. Форми та методи масових засобів пропагування книги.

6. Особливості проведення інвентаризації бібліотечних фондів.

7. Досвід вітчизняної науки в галузі бібліотекознавства та бібліографії.

8.Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

 

1. Вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, та здатнісь за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов`язки.

 

 

 

З інструкцією ознайомлена:

 

Євтушенко Надія Євгенівна _______________ «22» липня 2016 р. (підпис)