UKR
Середа 22 Травня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні247
Вчора1088
На цьому тижні2456
Минулого тижня7610
У цьому місяці22712
Минулого місяця31097
За весь період2497564
22.03.17

Проект Положення про Громадську раду


Проект підготовлено Волковим В.В., членом Громадської ради

«Ухвалено»
Протокол засідання
Громадської ради №__
від ________________

«Затверджено»
Виконавчим комітетом
Каховської міської ради
від ________________

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при виконавчому комітеті
Каховської  міської ради
 
І. Загальні положення
1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Каховської міської ради (далі - Громадська рада) є тимчасовим, консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю міста, врахування громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Каховської міської ради функцій і повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».
1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади м. Каховки, а також Положенням про Громадську раду, розробленим на основі Типового положення.
Положення про Громадську раду ухвалюється на засіданні Громадської ради та затверджується виконавчим комітетом Каховської  міської ради.
1.3. Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Каховської міської ради протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
1.4. Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.
 
ІІ. Повноваження та основні завдання Громадської ради
2.1.  Основними завданнями Громадської ради є:
- створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення;
- здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради;
- сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Каховської  міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування.
2.2.  Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
- готує та подає виконавчому комітету Каховської міської ради (далі - виконавчий комітет) пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
- подає виконавчому комітету обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення його роботи;
- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Каховської міської ради та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє виконавчий комітет Каховської міської ради;
- здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом Каховської міської ради пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває у володінні виконавчого комітету Каховської міської ради, а також дотриманням виконавчим комітетом Каховської міської ради нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
-  інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Каховської міської ради та в інший прийнятний спосіб;
- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста;
- збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для розвитку міста;
- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
2.3.Громадська рада має право:
- утворювати правління, постійні комісії (перелік додається),  та тимчасові робочі органи (експертні групи);
- залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
- отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено виконавчі органи  Каховської міської ради.
 
ІІІ. Членство у раді, права та обов’язки членів ради
3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих у м. Каховка відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).
3.2. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.
3.3. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. До складу Громадської ради може бути обрано по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
3.4. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради - два  роки.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.
3.5. Для формування складу Громадської ради виконавчий комітет Каховської міської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).
Якщо при виконавчому комітеті Каховської міської ради вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється виконавчим комітетом Каховської міської ради, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.
У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет Каховської міської ради затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.
3.6. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), включаються представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які не представлені у складі діючої Громадської ради, представники виконавчого комітету Каховської міської ради, при якому утворюється Громадська рада.
Персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет Каховської міської ради оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.
3.7. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет Каховської міської ради в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
3.8. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення, прийняте у порядку встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства виконавчому комітету Каховської міської ради письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.
3.9. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 8 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 3 календарних днів.
За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за 5 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.
3.10. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:
- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
- не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений пунктом 3.9;
- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 3.2 цього Положення;
- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.
3.11. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з виконавчим комітетом Каховської міської ради, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів про що виконавчий комітет Каховської міської ради повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
3.12. Установчі збори проводяться згідно Регламенту проведення установчих зборів з обрання Громадської ради при виконавчому комітеті Каховської міської ради. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.
3.13. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до виконавчого комітету Каховської міської ради.
Виконавчий комітет Каховської міської ради оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації, що йому підпорядковані та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.
3.14. Виконавчий комітет Каховської міської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
3.15. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
-  систематичного, без поважних причин порушення членом Громадської ради обов’язків, визначених в першому підпункті п.3.19 (2 рази підряд);
-  повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
-  скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
-  неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;
- некоректної чи неетичної поведінки члена Громадської ради по відношенню до інших членів та дискредитації Громадської ради в цілому після одного офіційного попередження головою за ініціативою 25% від присутніх за висновком регламентної комісії;
- обрання члена Громадської ради народним депутатом України, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі місцевого самоврядування;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;
- смерті члена Громадської ради;
-  подання членом Громадської ради відповідної заяви.
Рішення про припинення членства у Громадській раді приймається на її  засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 від кількісного складу Громадської ради.
У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.
Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради на підставі протоколу засідання Громадської ради. Виконавчий комітет Каховської міської ради оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
3.16. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:
- коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
- невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
- прийняття відповідного рішення на її засіданні;
- реорганізація або ліквідація виконавчого комітету Каховської міської ради.
Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється розпорядженням виконавчого комітету Каховської міської ради.
У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених підпунктами другим - четвертим цього пункту, виконавчий комітет Каховської міської ради утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пунктів 3.5, 3.6 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.
3.17. Поповнення членства Громадської ради до її визначеного кількісного складу здійснюється шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які подали від своїх інститутів громадянського суспільства відповідні документи і не пройшли у склад Громадської ради за результатами рейтингового голосування на установчих зборах.
У раз відсутності таких кандидатур у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті органу самоврядування оголошуються строки подання документів від інших інститутів громадянського суспільства та проведення засідання Громадської ради з метою поповнення її кількісного складу.  Поповнення членства Громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється також шляхом рейтингового голосування за кандидатури, від інститутів громадянського суспільства, що добровільно заявили про бажання брати участь у її роботі і  вчасно подали відповідні документи.
3.18. Члени Громадської ради мають право:
- бути членами постійних комісій Громадської ради та бути обраними до керівних органів ради ;
- представляти на засіданні Громадської ради інтереси інституту громадянського суспільства, що делегував їх до ради, а також громадськості регіону;
- за дорученням голови Громадської ради або керівника постійної комісії представляти інтереси та рішення Громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;
- бути присутнім на засіданнях інших постійних комісій Громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є її членом;
- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.
3.19. Члени Громадської ради зобов’язані:
- бути присутніми на засіданнях Громадської ради;
- брати участь у роботі постійних комісій Громадської ради;
- у своїй діяльності дотримуватись даного Положення та Регламенту діяльності Громадської ради при його затвердженні;
- об’єктивно та неупереджено доводити рішення Громадської ради до інституту громадянського суспільства, що делегував його до ради, до громадськості регіону та до засобів масової інформації;
- сприяти реалізації рішень Громадської ради в органах виконавчої влади та інших державних і недержавних установах.

 
IV. Керівні та робочі органи Громадської ради
4.1.  Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду.
Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.
Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.
У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
4.2. Голова Громадської ради:
- організовує діяльність Громадської ради;
- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
- підписує документи від імені Громадської ради;
- представляє Громадську раду   у   відносинах   з виконавчим комітетом Каховської міської ради, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, громадянами тощо;
- може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Каховської міської ради.
У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки, його повноваження виконує перший заступник голови Громадської ради.
4.3. За заявою Громадської ради Каховський міський голова може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника виконавчого комітету Каховської міської ради.
Секретар Громадської ради:
- організовує засідання Громадської ради;
- узгоджує з головою ради та його заступником порядок денний;
- повідомляє членів Громадської ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний;
- виконує доручення голови та його заступника щодо організації діяльності Громадської ради;
- забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Громадської ради.
4.4. З метою оперативного прийняття рішень, від імені Громадської ради, у період між її засіданнями, обирається правління Громадської ради, до складу якої входять голова Громадської ради, заступники голови Громадської ради, секретар та голови постійних робочих комісії Громадської ради.
Правління Громадської ради:
веде оперативну роботу у період між засіданнями Громадської ради;
готує засідання Громадської ради та інші її заходи;
проводить свої засідання за необхідністю.
Рішення правління Громадської ради приймається відкритим голосування простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.5. Структура Громадської ради складається з комісій, до складу кожної з яких входить не менш ніж 5 членів ради. Кожен з членів Громадської ради зобов’язаний працювати хоча б в одної із комісій Громадської ради, увійшовши до її складу, але може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.
За наявності визначеної кількості заяв від членів Громадської ради про своє бажання приймати участь у роботі відповідного постійного робочого органу, вони проводять організаційне засідання, на якому обирають кандидатів на посади голови, заступника голови, та секретаря відповідної постійної комісії шляхом рейтингового голосування.
Протокол організаційного засідання та план роботи відповідної постійної комісії передається для затвердження на засіданні Громадської ради.
Перелік, назви постійних та тимчасових робочих комісій, голова, заступники голови, секретар та персональний склад постійних та тимчасових робочих комісій затверджуються рішенням Громадської ради у спосіб, визначений Громадською радою.
Повноваження, предмет діяльності та напрями роботи першого заступника, заступників голови Громадської ради, правління, секретаря, постійних та тимчасових робочих комісій Громадської ради, визначаються Регламентом Громадської ради та рішеннями Громадської ради.
Голова, заступники голови, голови постійних комісій Громадської ради можуть бути присутні на засіданнях виконавчого комітету Каховської міської ради та на засіданнях постійних комісій міської ради з правом виступу.
 
V. Організаційні засади діяльності Громадської ради
5.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Каховського міського голови або однієї третини загального складу її членів.
Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Каховської міської ради.
Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
5.2. Член Громадської ради, який має намір запропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради, зобов’язаний не менше як за 10 днів до проведення засідання Громадської ради зареєструвати у секретаря Громадської ради назву запропонованого питання порядку денного, надати текст проекту рішення з питання запропонованого до порядку денного.
У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Каховський міський голова, його заступник або інший уповноважений представник виконавчого комітету Каховської міської ради.
За запрошенням голови чи правління Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
5.3. Діяльність Громадської ради протягом звітного періоду може здійснюватися на основі Регламенту, що приймається більшістю голосів на засіданні Громадської ради та затверджується головою Громадської ради.
Регламент може описувати структуру Громадської ради, процедури прийняття рішень, взаємовідносин із органами виконавчої влади, перелік затверджених постійних комісій та організацію їх діяльності, порядок формування експертних груп, ініціювання та проведення Громадських слухань, експертизи діяльності органів виконавчої влади, висвітлення діяльності Громадської ради у засобах масової інформації тощо.
5.4. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом Каховської міської ради, оформляються протоколами, що підписуються головою та секретарем.
Рішення виконавчого комітету Каховської міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Каховської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.
5.5. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників виконавчого комітету Каховської міської ради в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.
Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Каховської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

VІ. Інформування про діяльність Громадської ради
матеріально-технічне забезпечення Громадської ради
6.1. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку виконавчим комітетом Каховської міської ради розміщуються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Каховської міської ради в рубриці «Громадська рада».
6.2. Забезпечення правління Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Каховської міської ради.
6.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
6.4. Члени Громадської ради для виконання своїх обов’язків забезпечуються відповідними посвідченнями встановленого зразка, який затверджується рішенням Громадської ради та підписується Каховським міським головою або його заступником за напрямом.
Нумерація посвідчень здійснюється відповідно до нумерації у рішенні міськвиконкому про затвердження персонального складу Громадської ради.
Посвідчення діє на термін повноважень Громадської ради, що зазначається у посвідченні.
У разі припинення членства посвідчення підлягає здачі секретарю Громадської ради.
6.5. Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються головою Громадської ради чи особою, яка виконує обов’язки голови Громадської ради.
 

 
ДОДАТОК
до Положення про Громадську
раду при виконавчому
комітеті Каховської
міської ради
 


ПЕРЕЛІК
постійних комісій  Громадської ради при  виконавчому
 комітеті  Каховської міської ради 


1. Комісія з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, зайнятості, роботи з ветеранами.
2. Комісія з економічних питань, промислової екології, розвитку підприємництва та інвестицій.
3. Комісія з питань ефективного використання комунального майна, комунального господарства та будівництва, використання землі та благоустрою.
4. Комісія з питань освіти, культури, спорту, туризму, сім`ї та молоді.
5. Комісія з питань регламенту, правової допомоги та звернень громадян.