UKR
Середа 19 Червня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні73
Вчора2320
На цьому тижні3343
Минулого тижня6681
У цьому місяці18441
Минулого місяця33392
За весь період2526685
03.06.21

ПОЛОЖЕННЯЗатверджено
рішенням сесії міської ради
від 29.04.2021 № 398/10

 


ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Каховської міської ради
(нова редакція)

1. Фінансове управління Каховської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, підконтрольне і підзвітне раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольне відповідним органам виконавчої влади, підпорядковане виконавчому комітету та міському голові. Скорочена назва - Фінансове управління.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, прийнятими в межах його повноважень, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, фінансовою інспекцією, та відділенням Державного казначейства.
1.4. Положення про управління а також зміни до нього, затверджується міською радою.

2. Функції та завдання фінансового управління

2.1. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання матеріалів для підготовки проекту бюджету Каховської міської територіальної громади.
2.2. З урахуванням пропозицій виконавчих органів ради, прийнятих рішень ради та виконавчого комітету і розпоряджень міського голови складає проект бюджету Каховської міської територіальної громади.
2.3. Здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету Каховської міської територіальної громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
2.4. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів бюджету , інструкції з підготовки бюджетних запитів .
2.5. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету Каховської міської територіальної громади.
2.6. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету громади.
2.7. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету Каховської міської територіальної громади аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності , а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
2.8. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету Каховської міської територіальної громади перед поданням його на розгляд виконавчому комітету.
2.9. Проводить перевірки правильності складання та затвердження кошторисів та планів асигнувань головних розпорядників коштів.
2.10. Здійснює контроль за головними розпорядниками коштів щодо правильністю складання та своєчасним оприлюдненням паспортів бюджетних програм, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, аналізу ефективності бюджетних програм відповідно до вимог законодавства.
2.11. Разом з виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами ради, податковою інспекцією, відділом Державного казначейства у м. Каховка забезпечує надходження доходів до бюджету громади та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.
2.12. Готує щоквартальні письмові звіти про хід і результати виконання бюджету Каховської міської територіальної громади.
2.13. Готує і подає до Головного фінансового управління облдержадміністрації необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту обласного бюджету.
2.14. Здійснює в установленому порядку фінансування видатків з бюджету громади.
2.15. Готує пропозиції щодо концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах економіки міста, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення.
2.16. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів Каховської міської територіальної громади, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази територіальної громади та враховує їх при складанні бюджету Каховської міської територіальної громади.
2.17. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
2.18. Складає помісячний розпис доходів і видатків бюджету Каховської міської територіальної громади, забезпечує фінансування заходів, передбачених бюджетом міської територіальної громади, приймає рішення про пересування бюджетних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки бюджету міської територіальної громади з обласним бюджетом, та Державним бюджетом.
2.19. Розглядає баланси і звіти про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади та інші фінансові звіти, подані відділенням Держказначейства.
2.20. Веде облік виконання бюджету громади і облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках бюджету громади.
2.21. Складає зведення показників бюджету та звіт про виконання бюджету і подає його Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації у встановлені терміни.
2.22. За рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти бюджету Каховської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках банків.
2.23. Інформує виконавчий комітет міської ради про хід виконання бюджету Каховської міської територіальної громади для внесення його на затвердження міської ради.
2.24. Контролює правильність проведення виплат і відшкодувань за рахунок державного бюджету, передбачених чинним законодавством України.
2.25. Готує пропозиції про встановлення на території громади місцевих податків та зборів.
2.26. За дорученням виконавчого комітету розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до бюджету Каховської міської територіальної громади і готує відповідні пропозиції з цього питання на сесію міської ради.
2.27. Здійснює у процесі виконання бюджету громади за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету Каховської міської територіальної громади.
2.28. Здійснює фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу господарства територіальної громади, природоохоронних заходів, інших заходів, що фінансуються відповідно до законодавства України з місцевих бюджетів.
2.29. Бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Разом з відповідними відділами готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці і витрати на утримання працівників апарату виконавчих органів ради.
2.30. Забезпечує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, що надходять до управління
2.31. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

3. Права управління

Відповідно до покладених завдань управління має право:
3.1. Залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2. Одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на фінансове управління, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади.
3.3. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
3.4. Одержувати від виконавчих органів ради матеріали для складання проекту бюджету Каховської міської територіальної громади, здійснення контролю за його виконанням.
3.5. Одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних рахунків підприємств, установ і організацій.
3.6. Здійснювати контроль за витрачанням коштів, виділених з бюджету громади по всіх напрямках і видах витрат бюджетних установ громади.
3.7. В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України.
3.8. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

4. Структура управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.
4.2. Начальник має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відповідно до вимог чинного законодавства.
4.3. Начальник фінансового управління:
- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів та інших працівників;
- затверджує структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників і асигнувань на його утримання;
- видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;
- затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників управління;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;
- призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.
4.4. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує міська рада.
4.5. Управління є неприбутковою організацією.
4.6. Забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
4.7. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління та його структурних підрозділів, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням;
4.8. У разі припинення роботи Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
4.9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
5.0. Місцезнаходження: 74800, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Велика Куликовська, будинок 103.