UKR
Вівторок 02 Березня 2021 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


02.03.2021

Оголошення
про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

02.03.2021

Оголошення про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

02.03.2021

Інформація про результати проведення конкурсу суб’єктів оціночної діяльності

Детальніше

24.02.2021

25 лютого 2021 року о 9.00 у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться 8 чергова сесія Каховської міської ради VІІІ скликання

Детальніше

12.02.2021

18 лютого 2021 року о 9.00 у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться 7 позачергова сесія Каховської міської ради VІІІ скликання

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні1522
Вчора1688
На цьому тижні3210
Минулого тижня10163
У цьому місяці3210
Минулого місяця41465
За весь період1156896
21.06.16

ПОЛОЖЕННЯ про фінансове управління Каховської міської ради


1. Фінансове управління Каховської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, підконтрольне і підзвітне раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольне відповідним органам виконавчої влади, підпорядковане виконавчому комітету та міському голові.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, прийнятими в межах його повноважень, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, контрольно-ревізійною службою, та відділенням Державного казначейства.
1.4. Положення про управління затверджується міською радою за поданням міського голови.

2. Функції та завдання фінансового управління

2.1. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання матеріалів для підготовки проекту міського бюджету.
2.2. З урахуванням пропозицій виконавчих органів ради, прийнятих рішень ради та виконавчого комітету і розпоряджень міського голови складає проект міського бюджету та подає його на розгляд виконавчого комітету.
2.3. Здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
2.4. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету , інструкції з підготовки бюджетних запитів .
2.5. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету.
2.6. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності , а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
2.7. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету.
2.8. Разом з виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами ради, податковою інспекцією, відділом Державного казначейства у м. Каховка забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.
2.9. Готує щоквартальні письмові звіти про хід і результати виконання міського бюджету.
2.10. Готує і подає до Головного фінансового управління облдержадміністрації необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту обласного бюджету.
2.11. Здійснює в установленому порядку фінансування видатків з міського бюджету.
2.12. Готує пропозиції щодо концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах економіки міста, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення.
2.13. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази міста та враховує їх при складанні міського бюджету.
2.14. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
2.15. Складає помісячний розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, приймає рішення про пересування бюджетних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом, та Державним бюджетом.
2.16. Розглядає баланси і звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані відділенням Держказначейства.
2.17. Веде облік виконання міського бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках міського бюджету.
2.18. Розглядає кошториси видатків управлінь (відділів), складає зведення показників бюджету та звіт про виконання бюджету і подає його Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації у встановлені терміни.
2.19. Інформує виконавчий комітет міської ради про хід виконання міського бюджету для внесення його на затвердження міської ради.
2.20. Контролює правильність проведення виплат і відшкодувань за рахунок державного та міського бюджетів, передбачених чинним законодавством України.
2.21. Готує пропозиції про встановлення на території міста місцевих податків та зборів.
2.22. За дорученням виконавчого комітету розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до міського бюджету і готує відповідні пропозиції з цього питання на сесію міської ради.
2.23. Здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів місцевого бюджету
2.24. Здійcнює фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу міського господарства, природоохоронних заходів, інших заходів, що фінансуються відповідно до законодавства України з місцевих бюджетів.
2.25. Бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Разом з відповідними відділами готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці і витрати на утримання працівників апарату виконавчих органів ради.
2.26. Забезпечує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, що надходять до управління.

3. Права управління

Відповідно до покладених завдань управління має право:
3.1. Залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2. Одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на фінансове управління, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади.
3.3. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
3.4. Одержувати від виконавчих органів ради матеріали для складання проекту міського бюджету, здійснення контролю за його виконанням.
3.5. Одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних рахунків підприємств, установ і організацій.
3.6. Здійснювати контроль за витрачанням коштів, виділених з міського бюджету по всіх напрямках і видах витрат бюджетних установ міста.
3.7. В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України.
3.8. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

4. Структура управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з Головним фінансовим управлінням відповідно до вимог чинного законодавства.
4.2. Начальник має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відповідно до вимог чинного законодавства.
4.3. Начальник фінансового управління:
- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів та інших працівників;
- затверджує структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників і асигнувань на його утримання;
- видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;
- затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників управління;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;
- призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.
4.4. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує міська рада.
4.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
4.6. Юридична адреса : 74800 м. Каховка, вул. К.Маркса,103.