UKR
П'ятниця 18 Вересня 2020 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


18.09.2020

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (З МЕТОЮ ВИКУПУ)

Відомості про об’єкт оцінки:
- земельна ділянка площею 0,5000 га, за адресою: м. Каховка, вул. Панкеєвська, 130.

 

Детальніше

11.09.2020

Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

11.09.2020

Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

01.09.2020

Про проведення міського конкурсу дитячої творчості «Моє місто- Каховка!»

Детальніше

28.08.2020

Інформаційне - повідомлення
Про проведення АУКЦІОНУ на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні1121
Вчора1315
На цьому тижні5556
Минулого тижня5373
У цьому місяці14694
Минулого місяця24018
За весь період914480
18.09.18

ПОЛОЖЕННЯ про Управління освіти Каховської міської ради (нова редакція)


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління освіти Каховської міської ради
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Управління освіти Каховської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Каховської міської ради Херсонської області і діє у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Засновником управління є територіальна громада міста Каховки в особі Каховської міської ради Херсонської області (далі - міська рада).
1.2. Управління у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольне органу управління освітою Херсонської обласної державної адміністрації.
Координацію роботи управління здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або секретар міської ради, відповідно до розподілу обов’язків затвердженого розпорядженням міського голови.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законами України; актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, органу управління освітою Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами та цим Положенням.
1.4. Повне найменування: Управління освіти Каховської міської ради.
Скорочене найменування: Управління освіти міської ради.
1.5. Код ЄДРПОУ: 02146707.
1.6. Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).
1.7. Юридична адреса та місцезнаходження: вулиця Фаїни Гаєнко, 6-А, місто Каховка, Херсонська область, Україна, 74800.

2. Юридичний статус та майно

2.1. Міська рада створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.
2.2. Управління є юридичною особою. Має печатку із зображенням Державного Герба України та його власною назвою, штамп, відповідний бланк, рахунки в установах державного казначейства та інші атрибути необхідні юридичній особі.
2.3. Гранична чисельність, фонд оплати праці управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою відповідно до чинного законодавства.
2.4. Управління є неприбутковою бюджетною установою. Фінансово-господарська діяльність управління здійснюється на основі його кошторису.
2.5. Джерелами формування кошторису управління є:
кошти міського бюджету;
інші кошти, що передаються управлінню відповідно до чинного законодавства України.
2.6. Управління має право на придбання та оренду необхідного обладнання й інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
2.7. Майно управління є комунальною власністю та належить йому на правах оперативного управління.
Майно управління не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством, та не може бути предметом застави.
2.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до управління безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
2.9. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (персоналу) управління (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
2.10. Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених цим положенням.

3. Мета діяльності

3.1. Метою діяльності управління є забезпечення реалізації на території Каховської міської ради державної політики у сфері освіти та виховання, створення умов для якісної та доступної дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти.

4. Обов’язки та повноваження управління

4.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами освіти заснованими міською радою:
4.1.1. Здійснення управління закладами освіти заснованими міською радою.
4.1.2. Планування та розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти.
4.1.3. Планування та забезпечення розвитку мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування.
4.1.4. Забезпечення доступності та потреби у дошкільній, початковій та базовій середній освіті, позашкільній освіти для всіх громадян, які проживають на території міської ради.
4.1.5. Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти всіх форм власності.
4.1.6. Прогнозування потреби міста у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, формує замовлення на їх підготовку; координує роботу з укладання між навчальними закладами та установами договорів про підготовку кадрів.
4.1.7. Здійснення контролю за дотриманням закладами освіти заснованими міською радою положень установчих документів.
4.1.8. Організація та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів закладів освіти заснованих міською радою.
4.1.9. Призначення на посаду директорів закладів загальної середньої освіти заснованих міською радою та укладання з ними строкового трудового договору (контракту), згідно чинного законодавства.
4.1.10. Здійснення добору, призначення на посаду (укладання трудового договору (контракту) та звільнення з посади директорів (завідуючих) закладів дошкільної та позашкільної освіти заснованих міською радою.
4.1.11. Здійснення заохочення, накладання на директорів (завідуючих) дисциплінарного стягнення і його зняття, за порушення положень статуту закладу освіти або трудового договору (контракту), згідно чинного законодавства.
4.1.12. Здійснення моніторингу якості освіти в місті.
4.1.13. Заслуховування звітів про роботу керівників закладів освіти заснованих міською радою.
4.2. Організація нормативно-правового забезпечення закладів освіти заснованих міською радою:
4.2.1. Внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій щодо заснування закладів освіти, їх реорганізацію або ліквідацію.
4.2.2. Внесення на розгляд сесії міської ради проектів установчих документів закладів освіти (статутів, положень), їх нової редакції та змін до них.
4.2.3. Внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами).
4.2.4. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної, та мов національних меншин.
4.2.5. Розроблення, внесення на розгляд сесії міської ради та організація виконання міських програм розвитку освіти та виховання.
4.3. Організація фінансово-господарського забезпечення закладів освіти заснованих міською радою:
4.3.1. Оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих закладів освіти, та інших видатків у сфері освіти.
4.3.2. Забезпечення фінансово-господарської діяльності закладів освіти через організацію роботи централізованої бухгалтерії управління.
4.3.3. Затвердження кошторису та прийняття фінансового звіту закладів освіти у випадках та порядку визначених законодавством.
4.3.4. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти заснованих міською радою.
4.3.5. Організація та забезпечення складання проекту кошторису і бюджетного запиту на кожний бюджетний рік й їх подання до фінансового управління міської ради.
4.3.6. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень та оцінка ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів.
4.3.7. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, введенню в експлуатацію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
4.3.8. Організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
4.3.9. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
4.4. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти заснованих міською радою та забезпечення їх соціального захисту:
4.4.1. Проведення роботи спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей. Організація проведення серед дітей таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо.
4.4.2. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
4.4.3. Координація роботи пов’язаної із здійсненням у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів.
4.4.4. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо відкриття груп продовженого дня.
4.4.5. Організація безоплатного медичного обслуговування в закладах освіти заснованих міською радою.
4.4.6. Внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо організації харчування в закладах освіти міста та встановлення пільг в його оплаті.
4.4.7. Забезпечення контролю за організацією та якістю харчування в закладах освіти.
4.4.8. Організація літнього відпочинку дітей.
4.4.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу й обслуговуючого персоналу в закладах освіти заснованих міською радою.
4.4.10. Координація діяльності педагогічних колективів, громадських організацій, підприємств та сім’ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти.
4.4.11. Організація науково-методичного, нормативного, програмного, матеріального забезпечення перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників.
4.4.12. Сприяння розвитку самоврядування закладів освіти міста.
4.4.13. Сприяння створенню в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
4.4.14. Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
4.4.15. Сприяння проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; організація підготовки, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти, координація та контроль її здійснення.
4.4.16. Здійснення заходів щодо національно-патріотичного виховання громадян.
4.5. Інша діяльність:
4.5.1. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.
4.5.2. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції управління, у разі потреби, вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу.
4.5.3. Підготовка в установленому порядку та подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти в місті.
4.5.4. Періодичне інформування громадськість про стан та перспективи розвитку освіти міста.
4.5.5. Забезпечення виконання розпоряджень та доручень міського голови, заступників міського голови, секретаря та депутатів міської ради.
4.5.6. Надання роз’яснень з питань, що перебувають в компетенції управління.
4.5.7. Взаємодія з органами виконавчої влади, структурними підрозділами міської ради, депутатами, постійними депутатськими комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян тощо.
4.5.9. Вжиття заходів щодо протидії та попередження корупції в закладах освіти заснованих міською радою.
4.5.10. Здійснення міжнародного співробітництва.
4.5.11. Забезпечення освітньої підготовки допризовної та призовної молоді.
4.5.12. Організація, за необхідності, додаткових занять для вивчення державної мови громадянами, які не володіють або недостатньо володіють нею.
4.5.13. Ведення військового обліку працівників управління та структурних підрозділів.
4.5.14. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку.
4.5.15. Видача довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування;
4.5.16. Реалізація інших повноважень в сфері освіти передбачених законодавством.

5. Права управління

5.1. Залучати до розробки міських програм, що стосуються розвитку освіти та виховання, розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників, представників громадськості та інших спеціалістів.
5.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування, а також від установ і організацій інформацію та матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради з керівниками закладів освіти з питань, що належать до компетенції управління.
5.4. Вносити органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
5.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, створювати колегію у складі начальника управління (голова колегії), відповідальних працівників управління, керівників, педагогічних працівників закладів освіти. До складу колегії можуть входити представники виконавчих органів міської ради, інших установ та організацій, представники громадськості. Склад колегії затверджується розпорядженням міського голови. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника управління.
5.6. При управлінні можуть створюватися інші громадські утворення (ради, комісії) з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.
5.7. Погоджувати надання в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів освіти міста.
5.8. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами.
5.9. Залучати працівників інших структурних підрозділів міської ради (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління.
5.10. Організовувати та випускати видання інформаційного та науково-методичного характеру.
5.11. Здійснювати адміністрування власних web-ресурсів в мережі Internet.
5.12. Зупиняти (скасовувати), у межах своєї компетенції, дію наказів і розпоряджень   керівників закладів освіти,  якщо   вони   суперечать установчим документам.
5.13. Видавати накази і контролювати їх виконання.

6. Керівництво та апарат управління

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду (за результатами конкурсу) та звільняється з посади розпорядженням міського голови. Особа, яка призначається на посаду начальника управління повинна мати вищу освіту, стаж роботи не менше 5 років та вільно володіти державною мовою.
6.2. Структура управління складається з урахуванням чинного законодавства України та затверджується міським головою, за поданням начальника управління.
6.3. Управління складається з таких структурних підрозділів:
відділ розвитку освіти міста;
централізована бухгалтерія;
група централізованого господарського обслуговування закладів освіти;
науково-методичний центр.
6.4. Діяльність структурних підрозділів регламентується відповідними положеннями, які затверджуються начальником управління.
6.5. Заступник начальника управління - начальник відділу розвитку освіти міста, керівники структурних підрозділів безпосередньо підпорядковуються начальнику управління.
6.6. Начальник управління (а за його відсутності - заступник начальника управління - начальник відділу розвитку освіти міста) представляє інтереси міста та галузі у відносинах з юридичними та фізичними особами, здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, а також:
6.6.1. Видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання. Накази начальника управління видані в межах його повноважень є обов’язковими до виконання. Накази видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень можуть бути скасовані розпорядженням міського голови або оскаржені в судовому порядку.
6.6.2. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків управління. Вносить пропозиції щодо граничної чисельності, фонду оплати праці працівників управління, структурних підрозділів та навчальних закладів, введення додаткових ставок, обсягів бюджетного фінансування тощо.
6.6.3. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання управління, є головним розпорядником коштів структурних підрозділів та закладів освіти.
6.6.4. Відкриває рахунки в органах державного казначейства, має право першого підпису.
6.6.5. Визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників управління, керівників структурних підрозділів та керівників закладів освіти.
6.6.6. Затверджує:
положення про структурні підрозділи управління;
- штатні та бюджетні розписи структурних підрозділів управління;
кошториси доходів і видатків закладів освіти, капітальних ремонтів та будівництва;
зміни до кошторисів (річні та помісячні) структурних підрозділів управління та закладів освіти;
плани асигнувань структурних підрозділів управління та закладів освіти;
розписи планів асигнувань;
акти на списання товарно-матеріальних цінностей;
положення про конкурси, змагання, виставки для дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників різної спрямованості;
плани спільної роботи з установами та організаціями міста.
6.6.7. Погоджує:
мережу закладів освіти;
штатні розписи закладів освіти.
6.6.8. Розглядає клопотання та вносить пропозиції міському голові про заохочення та нагородження кращих працівників управління, освіти міста, зокрема державними нагородами і урядовими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України.
6.6.9. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання.
6.6.10. Проводить апаратні наради з працівниками управління, наради з керівниками закладів освіти.
6.6.11. Звітує про виконання бюджету, розробку та виконання програм розвитку освіти, плану роботи управління, колективного договору.

7. Відповідальність

7.1. Управління організовує свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України про боротьбу з корупцією.
7.2. Працівники управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування і обмежень пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.
7.3. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники управління притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.

8. Припинення управління

8.1. Діяльність управління припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається міською радою. Припинення діяльності управління здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
8.2. У разі припинення управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу або перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету м. Каховки.
8.3. Управління вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

9. Внесення змін та доповнень до положення

9.1. Зміни й доповнення до цього положення, у разі потреби, вносяться сесією міської ради шляхом викладення їх у новій редакції та реєструються в установленому законодавством порядку.


Секретар міської ради І. А. Гончарова