UKR
Понеділок 27 Березня 2023 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

04.02.2022

Оголошення про проведення аукціону з оренди: дворове покриття міського палацу культури «Меліотратор», загальною площею 50,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, просп. Європейський, 12

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні149
Вчора439
На цьому тижні149
Минулого тижня4326
У цьому місяці20183
Минулого місяця20618
За весь період2157709

Про затвердження Положення про управління освіти Каховської міської ради в новій редакції


З метою вдосконалення управління закладами освіти Каховської територіальної громади, керуючись статтею 25, частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту», пунктом 5 частини 1 статті 26, статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про управління освіти Каховської міської ради в новій редакції (додається).
2. Доручити управлінню освіти Каховської міської ради (Оксана КРУКОВСЬКА) надати документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для здійснення дій пов*язаних з державною реєстрацією вищезазначених змін.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії від 26.03.2020 року № 2158/95 «Про затвердження Положення про управління освіти Каховської міської ради в новій редакції» та рішення сесії від 29.07.2021 року № 695/15 в частині затвердження організаційної структури та штатної чисельності управління освіти Каховської міської ради в новій редакції.
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галину ГОНДАРЕВУ.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я ( Вегандз МЯСНИКЯН) .


Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії міської ради
від____________ № _______


ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти Каховської міської ради
(нова редакція)


1.Загальні положення
1.1. Управління освіти Каховської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Каховської міської ради Херсонської області і діє у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Засновником управління є територіальна громада міста Каховки в особі Каховської міської ради Херсонської області (далі - міська рада).
1.2. Управління у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольне органу управління освітою Херсонської обласної державної адміністрації.
Координацію роботи управління здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов*язків, затвердженого розпорядженням міського голови).
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законами України; актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, органу управління освітою Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами та цим Положенням.
1.4. Повне найменування: Управління освіти Каховської міської ради.
Скорочене найменування: Управління освіти міської ради.
1.5. Код ЄДРПОУ 02146707.
1.6. Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).
1.7. Місцезнаходження: вулиця Фаїни Гаєнко, 6-А, місто Каховка, Херсонська область, Україна, 74800.
2. Юридичний статус та майно
2.1. Управління освіти міської ради є юридичною особою публічного права та є структурним підрозділом Каховської міської ради.
2.2. Має печатку із зображенням Державного Герба України та його власною назвою, штамп, відповідний бланк, рахунки в установах державного казначейства та інші атрибути необхідні юридичній особі.
2.3. Міська рада створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв*язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом, для виконання службових обов*язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.
2.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою відповідно до чинного законодавства.
2.5. Управління є неприбутковою бюджетною установою. Фінансово-господарська діяльність управління здійснюється на основі його кошторису.
2.6. Джерелами формування кошторису управління є:
- кошти міського бюджету;
- інші кошти, що передаються управлінню відповідно до чинного законодавства України;
2.7. Управління має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
2.8. Майно управління є комунальною власністю та належить йому на правах оперативного управління, що не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, окрім випадків, передбачених законодавством, та не може бути предметом застави.
2.9. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до управління безкоштовно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
2.10. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (персоналу) управління (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов*язаних з ними осіб.
2.11
. Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених цим Положенням.
3. Мета діяльності
3.1. Метою діяльності управління є забезпечення реалізації на території Каховської міської ради державної політики у сфері освіти та виховання, створення умов для якісної, доступної дошкільної, повної загальної середньої й позашкільної освіти.
4.Обов*язки та повноваження управління
4.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами освіти заснованими Каховською міською радою
4.1.1. Здійснення управління підпорядкованими закладами освіти.
4.1.2. Планування та розвиток мережі закладів дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
4.1.3. Планування та забезпечення розвитку мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування.
4.1.4. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.
4.1.5. Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти усіх форм власності.
4.1.6. Прогнозування потреби міста у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, формування замовлення на їх підготовку.
4.1.7. Здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими закладами освіти власних Статутів та інших нормативних документів що стосуються їхньої діяльності.
4.1.8. Організація та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів підпорядкованих закладів загальної середньої освіти.
4.1.9. Призначення на посаду директорів підпорядкованих закладів загальної середньої освіти, укладання з ними строкового трудового договору (контракту) та розірвання з ними трудових відносин (звільнення).
4.1.10. Здійснення добору, призначення на посаду (укладання трудового договору (контракту), звільнення з посади директорів (завідувачів) закладів дошкільної та позашкільної освіти, інших підпорядкованих управлінню закладів.
4.1.11. Застосування заохочень, накладання на директорів (завідуючих) закладів освіти дисциплінарного стягнення за порушення положень статуту закладу освіти або трудового договору (контракту) і його зняття, згідно чинного законодавства.
4.1.12. Проводить атестацію педагогічних працівників закладів освіти, що належать до сфери його управління, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції.
4.1.13. Здійснює контроль за виконанням керівниками закладів освіти своїх обов*язків за трудовим договором (контрактом).
4.1.14. Веде та зберігає трудові книжки та особові справи призначених керівників закладів освіти, що мають статус окремих юридичних осіб та фінансуються з місцевого бюджету.
4.1.14. Вживає заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення.
4.1.15. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо мови освіти, всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин в освітньому процесі.
4.1.16. Здійснення моніторингу якості освіти в місті.
4.1.17. Заслуховування звітів про роботу директорів (завідуючих) підпорядкованих закладів освіти.
4.2. Організація нормативно-правового забезпечення закладів освіти заснованих міською радою:
4.2.1. Винесення на розгляд сесії міської ради пропозицій щодо заснування закладів освіти, їх реорганізацію або ліквідацію.
4.2.2. Винесення на розгляд сесії міської ради проектів установчих документів закладів освіти (статутів, положень), їх нової редакції та змін до них.
4.2.3. Винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування (окрім випадків встановлених спеціальними законами).
4.2.4. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин.
4.2.5. Розроблення та винесення на розгляд сесії міської ради міських програм розвитку освіти та виховання. Організація виконання цих програм.
4.3. Організація фінансово-господарського забезпечення закладів освіти:
4.3.1. Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти громади.
4.3.2. Оприлюднення офіційної звітності про усі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного закладу освіти, та інших видатків у сфері освіти.
4.3.3. Забезпечує організацію і ведення централізованого бухгалтерського обліку в підпорядкованих закладах освіти.
4.3.4. Затверджує кошторис та прийняття фінансового звіту підпорядкованих закладів освіти у випадках та порядку визначених законодавством.
4.3.5. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих закладів освіти.
4.3.6. Сприяє фінансовому забезпеченню чинної мережі закладів освіти.
4.3.7. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти на кожний бюджетний рік, до фінансового управління Каховської міської ради.
4.3.8. Контролює надходження та використання коштів міського бюджету (загального та спеціального фондів) на утримання установ та закладів підпорядкованих управлінню освіти.
4.3.9. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень та оцінка ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів.
4.3.10. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, введенню в експлуатацію нових приміщень, комплектуванню меблями, необхідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, тощо.
4.3.11. Організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів, будівельних робіт.
4.3.12. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
4.4. Організація діяльності освітнього процесу в підпорядкованих закладах освіти та забезпечення їх соціального захисту:
4.4.1. Сприяє створенню безпечних умов для навчання здобувачів освіти, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя в дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед учнівської молоді.
4.4.2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
4.4.3. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та вдосконалення мережі закладів освіти.
4.4.4. Створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти.
4.4.5. Забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади.
4.4.6. Проведення роботи спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей. Організація проведення серед дітей таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, тощо.
4.4.7. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об*єднань, товариств.
4.4.8. Координація роботи пов*язаної із здійсненням у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів.
4.4.9. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо відкриття груп подовженого дня.
4.4.10. Організація безоплатного медичного обслуговування в підпорядкованих закладах освіти.
4.4.11. Винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо організації харчування в підпорядкованих закладах освіти та встановлення пільг по його оплаті.
4.4.12. Забезпечення контролю за організацією та якістю харчування в підпорядкованих закладах освіти.
4.4.13. Організація літнього відпочинку дітей.
4.4.14. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров*я та захист прав учасників освітнього процесу й обслуговуючого персоналу в підпорядкованих закладах освіти
4.4.15. Координація діяльності педагогічних колективів, громадських організацій, підприємств та сім*ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти.
4.4.16. Організація науково-методичного, нормативного, програмного, матеріального забезпечення перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників.
4.4.17. Сприяння Управлінню Державній службі якості освіти в Херсонській області у проведенні сертифікації педагогічних працівників та інституційного аудиту закладів освіти.
4.4.18. Сприяння розвитку самоврядування підпорядкованих закладів освіти.
4.4.19. Створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях шляхом утворення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів у закладах освіти.
4.4.20. Здійснення контролю за недопущенням в підпорядкованих закладах освіти привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
4.4.21. Сприяння проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти. Організація підготовки та проведення експерементальної та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти, координація та контроль її здійснення.
4.4.22. Здійснення заходів щодо національно-патріотичного виховання громадян.
4.4.23. Сприяння Херсонському регіональному центру оцінювання якості знань у проведенні на базі підпорядкованих закладів освіти сесій зовнішнього незалежного оцінювання.
4.5. Інша діяльність
4.5.1. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку громади.
4.5.2. Вносить пропозиції до проекту бюджету громади.
4.5.3. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації своїх повноважень.
4.5.4. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку відповідно до порядку затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.5.5. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції управління, у разі потреби, вжиття заходів щодо усунення причин що зумовили їх появу.
4.5.6. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.5.7. Підготовка та подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти в місті.
4.5.8. Періодичне інформування громадськості про стан перспективи розвитку освіти міста.
4.5.9. Забезпечення виконання розпоряджень та доручень міського голови, виконавчого комітету, заступників міського голови, секретаря ради, депутатів міської ради.
4.5.10. Надання роз*яснень з питань, що перебувають в компетенції управління.
4.5.11. Взаємодія з органами виконавчої влади, структурними підрозділами міської ради, депутатами, постійними депутатськими комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об*єднаннями громадян, тощо.
4.5.12. Вжиття заходів щодо протидії та попередження корупції в підпорядкованих закладах освіти.
4.5.13. Здійснення міжнародного співробітництва.
4.5.14. Забезпечення освітньої підготовки попризовної та призовної молоді.
4.5.15. Організація, в разі необхідності, додаткових занять для вивчення державної мови громадянами, які не володіють або недостатньо володіють нею.
4.5.16. Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство», організовує перевірку володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.
4.5.17. Ведення військового обліку працівників управління та структурних підрозділів.
4.5.18. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку.
4.5.19. Співпраця з територіальними органами Національної поліції та соціальними службами для сім*ї та дітей щодо дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, а також щодо попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх.
4.5.20. Погоджувати надання в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів освіти міста.
4.5.21. Реалізація інших повноважень в сфері освіти передбачених законодавством.
5. Права управління
5.1. Залучати до розробки міських програм, що стосуються розвитку освіти та виховання, педагогічних, науково-педагогічних працівників, представників громадськості та інших спеціалістів.
5.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування, а також від установ і організацій, інформацію та матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради з керівниками закладів освіти з питань, що належить до компетенції управління.
5.4. Вносити органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати участь у формуванні бюджету міста.
5.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, створювати колегію у складі начальника управління (голова колегії), відповідальних працівників управління, керівників, педагогічних працівників закладів освіти. До складу колегії можуть входити представники виконавчих органів міської ради, інших установ та організацій, представники громадськості. Склад колегії затверджується розпорядженням міського голови. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника управління.
5.6. При управлінні можуть створюватися інші громадські утворення (ради, комісії) з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.
5.7. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами.
5.8. Представляти в установленому порядку інтереси управління в судах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
5.9. Залучати працівників інших структурних підрозділів міської ради (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління.
5.10. Організовувати та випускати видання інформаційного та науково-методичного характеру.
5.11. Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
5.12. Здійснювати адміністрування власних web-ресурсів в мережі Internet.
5.13. Зупиняти (скасовувати), у межах своєї компетенції, дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать установчим документам.
5.14. Видавати накази і контролювати їх виконання.
6. Керівництво та апарат управління
6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду (за результатами конкурсу) та звільняється з посади розпорядженням міського голови. Особа, яка призначається на посаду начальника управління повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж роботи не менше 5 років та вільно володіти державною мовою.
6.2. Структура управління складається з урахуванням чинного законодавства України та затверджується міським головою, за поданням начальника управління.
6.3. Управління складається з:
- апарату управління;
- відділу централізованої бухгалтерії;
- планово-економічного відділу;
- відділу господарського обслуговування закладів освіти;
- центр професійного розвитку педагогічних працівників (у статусі відділу).
6.4. Діяльність структурних підрозділів регламентується відповідними положеннями, що затверджуються начальниками управління.
6.5. Начальник управління освіти може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, за поданням начальника управління освіти, за процедурою передбаченою законодавством.
6.6. Заступник начальника управління (за наявності), головні спеціалісти управління, головний бухгалтер, начальник планово-економічного відділу, начальник відділу господарського обслуговування закладів освіти, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників підпорядковуються начальнику управління освіти.
6.7. Начальник управління освіти (а за його відсутності - заступник начальника управління, або головний спеціаліст) представляє інтереси міста та галузі у відносинах з юридичними та фізичними особами та у судах, здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, а також:
6.7.1. Видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання. Накази начальника управління видані в межах його повноважень є обов*язковими до виконання. Накази видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень можуть бути скасовані розпорядженням міського голови або оскаржені в судовому порядку.
6.7.2. Подає на затвердження міському голові проект кошторису доходів і видатків управління. Вносить пропозиції щодо граничної чисельності, фонду оплати праці працівників управління, структурних підрозділів та навчальних закладів, введення додаткових ставок, обсягів бюджетного фінансування, тощо.
6.7.3. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання управління, є головним розпорядником коштів структурних підрозділів та закладів освіти.
6.7.4. Відкриває рахунки в органах державного казначейства та в банках, має право першого підпису.
6.7.5. Призначає та звільняє керівників закладів та установ освіти міста, інших керівників, спеціалістів та співробітників структурних підрозділів управління освіти. Визначає їх посадові обов*язки і ступінь відповідальності, накладає та знімає дисциплінарні стягнення.
6.7.6. Затверджує:
- положення про структурні підрозділи управління;
- посадові інструкції працівників управління;
- штатні та бюджетні розписи структурних підрозділів управління;
- зміни до кошторисів (річні та помісячні) структурних підрозділів управління та закладів освіти;
- плани асигнувань структурних підрозділів управління та закладів освіти;
- розписи планів асигнувань;
- акти на списання товарно-матеріальних цінностей;
- положення про конкурси, змагання, виставки для дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників різної спрямованості;
- плани спільної роботи з установами та організаціями міста.
6.7.7. Погоджує:
- мережу закладів освіти;
- штатні розписи закладів освіти.
6.7.8. Розглядає клопотання та вносить пропозиції міському голові про заохочення та нагородження кращих працівників управління, освіти міста, зокрема державними нагородами і урядовими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України.
6.7.9. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання.
6.7.10. Проводить апаратні наради з працівниками управління, наради з керівниками підпорядкованих закладів освіти.
6.7.11. Звітує про виконання бюджету, розробку та виконання програм розвитку освіти, плану роботи управління, колективного договору.
7. Відповідальність
7.1. Управління організовує свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України про протидію корупції.
7.2. Працівники управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових обов*язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування і обмежень пов*язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
7.3. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники управління притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.
8. Припинення діяльності управління
8.1. Діяльність управління припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається міською радою. Припинення діяльності управління здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
8.2. У разі припинення управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу або перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету м.Каховки.
8.3. Управління вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.
9. Внесення змін та доповнень до положення
9.1. Зміни до цього Положення, у разі потреби, вносяться сесією міської ради шляхом викладення Положення у новій редакції.