UKR
Понеділок 22 Липня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

архів новин


2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1970

Звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 р.


28.05.2021

Рішенням сесії Каховської міської ради від 27.05.2021 року № 490/12 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року» затверджено звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року по доходах у сумі 79418,2 тис.грн (загального фонду – 75855,8 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3562,4 тис.грн), по видатках у сумі 77981,1 тис.грн (загального фонду – 76464,6 тис.грн, спеціального фонду – 1516,5 тис.грн).

За І квартал 2021 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 75855,8 тис.грн або 107,4 % до плану (70619,1 тис.грн), в тому числі власні доходи загального фонду склали 55900,3 тис.грн при плані 50303,2 тис.грн, перевиконання плану складає 5597,1 тис.грн або 11,1%.

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року в співставних умовах бюджет міської територіальної громади отримав власних доходів загального фонду більше на 8790,5 тис.грн (факт І кварталу 2020 року 47109,9 тис.грн, факт І кварталу 2021 року 55900,3 тис.грн) або на 18,7% .

Біля 93,2 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 35086,8 тис.грн, або 107,4 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2426,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5816,2 тис.грн (19,9 %);

- плата за землю – 4028,1 тис.грн, що становить 100,0 % до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 44,8 тис.грн (1,1%);

- єдиний податок – 9674,4 тис.грн, що становить 105,3 % до плану. Додатково отримано 487,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 456,0 тис.грн (4,9%);

- акцизний податок в цілому (з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне) – 3308,7 тис.грн, або 147,1 % до плану. Додатково отримано 1058,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 574,5 тис.грн (21,0 %).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2021 року становить 19955,4 тис.грн (26,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 18049,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 134,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 579,6 тис.грн (100,0 % до плану), дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя – 199,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 415,5 тис.грн (100,0 % до плану), іншої субвенції – 576,7 тис.грн (61,5 % до плану).

Фактичне виконання доходів спеціального фонду в співставних умовах (без трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за І квартал 2021 року (1286,6 тис.грн) складає 268 %, до фактичних надходжень І кварталу 2020 року (480,1 тис.грн), надходження збільшились на 806,5 тис.грн.

До бюджету розвитку за І квартал 2021 року фактично надійшло 1197,1 тис.грн, що більше факту І кварталу 2020 року (409,1 тис.грн) на 788,0 тис.грн, в тому числі по надходженням від продажу землі на 152,0 тис.грн.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 72614,6 тис.грн (95,0% від загального обсягу видатків), з них на освіту – 52003,1 тис.грн, охорону здоров’я – 3058,7 тис.грн, культуру – 2206,1 тис.грн, фізичну культуру і спорт – 1635,5 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 10485,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 3225,5 тис.грн.

Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 1 квартал 2021 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті.

На фінансування захищених статей спрямовано 90,1 % коштів загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади, а це 68884,4 тис.грн, що на 15658,8 тис.грн (29,4 %) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 59852,2 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6950,7 тис.грн, продукти харчування – 889,7 тис.грн, медикаменти – 170,4 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 921,6 тис.грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 99,8 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із об’єднанням в Каховську міську територіальну громаду.

Видаткову частину загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади виконано за січень – березень 2021 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 0,8 тис.грн, заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю необхідних планових призначень на відповідний період для фінансування видатків з забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.


Виконання головних показників бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року:

(тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації


Найменування

Затверджено на січень – березень 2021 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2021 року


Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

49702,8

54552,7

109,8

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

32660,8

35086,8

107,4

11020000

Податок на прибуток підприємств

100,2

632,2

631,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

16,0

17,8

111,0

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

200,0

444,9

222,4

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

750,0

1499,0

199,9

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1300,0

1364,8

105,0

18000000

Місцеві податки

14675,8

15507,2

105,7

20000000

Неподаткові надходження

600,4

1347,7

224,5

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3,4

76,0

2235,2

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

462,0

590,4

127,8

24000000

Інші неподаткові надходження

135,0

681,3

504,7

40000000

Офіційні трансферти

20315,9

19955,4

98,2

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

18049,5

18049,5

100,0

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

199,5

199,5

100,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2066,9

1706,4

82,6

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

70619,1

75855,8

107,4

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

46,8

51,9

110,9

19010000

Екологічний податок

46,8

51,9

110,9

20000000

Неподаткові надходження

1753,0

2275,8

129,8

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1753,0

2275,8

129,8

30000000

Доходи від операцій з капіталом

300,0

1197,1

399,0

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

0,0

636,0

0,0

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

300,0

561,1

187,0

50000000

Цільові фонди

0,0

37,6

0,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,0

37,6

0,0


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

2099,8

3562,4

169,7

 

(тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікаціїНайменування

Затверджено на січень – березень 2021 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2021

року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

0100

Державне управління – разом, у тому числі:

11601,9

10485,8

90,4


- інша діяльність у сфері державного управління

469,7

327,1

69,6

1000

Освіта

54288,0

52002,1

95,8

2000

Охорона здоровя

4592,6

3058,7

66,6

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3362,6

3225,5


95,9

4000

Культура і мистецтво

2705,3

2206,1

81,5

5000

Фізична культура і спорт

1799,2

1635,5

90,9

6000

Житлово – комунальне господарство

4469,1

3767,6

84,3

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

34,2

0,0

0,0

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

83,4

83,3

99,9


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

82936,3

76464,6

92,2

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

0100

Державне управління

17,0

14,5

85,3


- інша діяльність у сфері державного управління

2,5

0,0

0,0

1000

Освіта

1219,7

1219,7

100

2000

Охорона здоровя

180,0

0,0

0,0

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

119,8

119,8

100

4000

Культура і мистецтво

86,9

71,9

82,7

5000

Фізична культура та спорт

35,9

10,9

30,4

6000

Житлово – комунальне господарство

67,0

67,0

100

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

285,0

0,0

0,0

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

15,0

12,7

84,7

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

25,0

0,0

0,0

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

46,8

0,0

0,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

2098,1

1516,5

72,3

Рішення сесії Каховської міської ради від 27.05.2021 року № 490/12 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

Начальник фінансового управління Каховської міської ради - Олександр ГОНЧАРОВ


28.05.2021