UKR
Субота 13 Квітня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні241
Вчора855
На цьому тижні4765
Минулого тижня8617
У цьому місяці13382
Минулого місяця34012
За весь період2457137

Про затвердження Положення про радника-консультанта Каховського міського голови на громадських засадах


З метою визначення правового статусу, повноважень і умов діяльності радника-консультанта міського голови на громадських засадах, керуючись ч. 4 ст. 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59, ч.1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити Положення про радника-консультанта Каховського міського голови на громадських засадах (додається).
2. Відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю забезпечити оприлюднення даного розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міста.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 


Міський голова  А.А.Дяченко


Направлено:

Міжрайонна прокуратура -1
Юридичний відділ -1
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю -1
Загальний відділ -1

 


Погоджено:

Секретар ради

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи,
інформаційної політики та взаємодії з громадськістю О.В.Куліда

Начальник загального відділу  В.В.Чернявський

Начальник юридичного відділу  О.О.Іотова

 


Іотова О.О.
4-13-44

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
___________ № ______________

 

ПОЛОЖЕННЯ
про радника-консультанта Каховського міського голови
на громадських засадах

1. Загальні положення
1.1. Дане Положення про радника-консультанта міського голови на громадських засадах встановлює правовий статус та визначає повноваження і умови діяльності радника-консультанта міського голови, який здійснює свою діяльність на громадських засадах (далі - радник-консультант).
1.2. Радник-консультант є консультативно-дорадчою позаштатною особою, діяльність якої здійснюється на безоплатній основі.
1.3. Радник-консультант підпорядковується безпосередньо міському голові.
1.4. Радник-консультант призначається міським головою на строк його повноважень чи на строк, визначений за узгодженням сторін. Повноваження радника-консультанта можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням міського голови.
1.5. Персональний підбір радників-консультантів, організацію їх роботи та розподіл обов’язків здійснює особисто міський голова.
1.6. Радник-консультант призначається з числа осіб, які своєю професійною або громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне визнання, досягли професійних успіхів у відповідній сфері діяльності. Склад радників формується міським головою особисто, виходячи з потреб та з урахуванням напрямків роботи апарату міської ради та її виконавчих органів, відповідних сфер управління, діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.
Радником-консультантом може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту та являється професіоналом у певній області діяльності.
1.7. Діяльність радника-консультанта міського голови ґрунтується на принципах законності, гласності, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.
1.8. Радник-консультант у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

2. Повноваження та основні завдання радника-консультанта
2.1. Радник-консультант має право:
- при пред’явленні посвідчення радника-консультанта входити та знаходитись в приміщеннях міської ради, його виконавчих органів;
- за письмовим дорученням міського голови запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи та матеріали від посадових осіб виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міста;
- бути присутнім при проведенні засідань, нарад, інших заходів, які проводяться виконавчими органами міської ради;
- приймати участь у роботі інших консультативно-дорадчих органів, створених виконавчими органами міської ради або міським головою;
- вносити міському голові пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, вдосконалення та підвищення ефективності роботи виконавчих органів міської ради з відповідного напрямку роботи.
2.2. Відповідно до покладених завдань радник-консультант:
вносить міському голові пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку міста у відповідній сфери (галузі) та шляхів їх реалізації;
аналізує політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні процеси, що відбуваються в місті, за результатами чого готує та подає міському голові пропозиції щодо можливих дій виконавчих органів міської ради та підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;
за дорученням міського голови здійснює аналіз відповідних нормативно-правових актів, у тому числі проектів актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, та подає міському голові відповідні висновки та пропозиції;
сприяє міському голові в ефективному здійсненні його повноважень;
виконує завдання з аналітичного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності міського голови, підготовки міському голові інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності виконавчих органів міської ради та підприємств , установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, відповідно до напрямку своєї діяльності, визначеного міським головою при розподілі обов’язків;
виконує інші доручення міського голови.
2.3.Для виконання завдань радник-консультант може залучатися до:
- проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування за відповідними напрямками роботи;
- підготовки проектів цільових програм;
- здійснення моніторингу актів виконавчих органів міської ради, внесення пропозицій щодо зупинення дії та скасування в установленому порядку актів, що суперечать чинному законодавству України;
- опрацювання пропозицій з удосконалення механізму взаємодії міського голови з органами виконавчої влади, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;
- підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок міського голови;
- підготовки пропозицій з проведення заходів за участі міського голови;
- виконання за дорученням міського голови інших завдань.
2.4. Радник-консультант зобов’язаний:
- відповідально ставитися до виконання покладених на нього завдань і повноважень, визначених безпосередньо міським головою та цим Положенням;
- своєчасно і сумлінно виконувати доручення міського голови;
- дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян;
- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету міського голови, міської ради та її виконавчих органів;
- не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням визначених завдань.

3. Призначення та організація роботи радника-консультанта
3.1. Претендент на зайняття посади радника-консультанта подає у відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю заяву на ім’я міського голови, копію паспорта та документ про освіту.
При наявності на заяві позитивної резолюції міського голови відділом готується проект розпорядження міського голови про призначення особи радником-консультантом.
3.2. Повноваження радника-консультанта починаються в день підписання і реєстрації розпорядження міського голови про призначення особи радником-консультантом, а закінчуються після видання відповідного розпорядження міського голови про звільнення особи від обов’язків радника-консультанта. Розроблення проекту відповідного розпорядження міського голови забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю.
3.4. Раднику-консультанту видається посвідчення з обов’язковим зазначенням номера посвідчення, прізвища, імені та по батькові особи, номера та дати розпорядження міського голови про призначення особи радником-консультантом, вказівки про роботу на громадських засадах. До посвідчення вклеюється фотокартка особи розміром 3х4.
Посвідчення підписується міським головою і скріплюється печаткою виконавчого комітету Каховської міської ради.
Від дати підписання та реєстрації розпорядження міського голови про припинення діяльності радника-консультанта його посвідчення вважається недійсним і в триденний строк підлягає поверненню у відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю.
3.5. Після призначення радником-консультантом особа повинна бути ознайомлена з цим Положенням.
3.6. Розпорядження про призначення та про припинення діяльності радника-консультанта міського голови оприлюднюється на офіційному веб-сайті міста.


Міський голова А.А.Дяченко