UKR
Субота 13 Квітня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні263
Вчора855
На цьому тижні4787
Минулого тижня8617
У цьому місяці13404
Минулого місяця34012
За весь період2457159

Про утворення міської координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання громадян


Розглянувши ініціативу відділу освіти міської ради щодо утворення міської координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання громадян, з метою вдосконалення духовно-морального, військово-патріотичного, громадянського виховання в місті, покращення узгодженості дій структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, представників територіальної громади у виробленні ефективних механізмів національно-патріотичного виховання, керуючись пунктом 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити міську координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання громадян.
2. Затвердити склад міської координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання громадян (додаток 1).
3. Затвердити положення про міську координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання громадян (додаток 2).
4. Міській координаційній раді з питань національно-патріотичного виховання громадян у двомісячний термін розробити Програму національно-патріотичного виховання громадян в м. Каховка на 2017-2020 роки.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. В. Федченка.


Міський голова А. А. Дяченко

 

 

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від ________________ 2017 р. №

 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань національно-патріотичного 
виховання громадян

1. Міська  координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання громадян (далі - Координаційна рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним  Каховським міським головою з метою забезпечення ефективного функціонування в місті системи з національно-патріотичного виховання громадян, а також внесення пропозицій щодо сприяння постійному вдосконаленню роботи з національно-патріотичного виховання, покращення узгодженості дій структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, представників територіальної громади у виробленні ефективних механізмів національно-патріотичного виховання.
 2. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації та обласної ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.
3. Координаційна рада працює на громадських засадах, на принципах добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.
4. Основними завданнями координаційної ради є:
1) організаційно-методичний супровід  та здійснення моніторингу стану виконання в місті Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015 (далі - Стратегія);
2) розроблення та сприяння реалізації Програми національно-патріотичного виховання громадян в м. Каховка, здійснення моніторингу якості її реалізації;
3) сприяння всебічному розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя міста;
4) аналіз стану справ у сфері національно-патріотичного виховання громадян, підготовка та подання пропозицій міському голові, міській ради та її виконавчого комітету щодо вдосконалення роботи у цьому напрямі;
5) внесення пропозицій щодо координації діяльності структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, представників територіальної громади з питань національно-патріотичного виховання громадян;
6) інформаційно-просвітницька діяльність з питань національно-патріотичного виховання;
7) участь у плануванні, підготовці і проведенні різнорівневих інформаційно-просвітницьких, культурницьких, експертно-аналітичних проектів та заходів із національно-патріотичного виховання громадян.
5. Координаційна рада, відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає стан виконання завдань та заходів, визначених Стратегією;
2) готує:
- проекти календарного плану заходів з національно-патріотичного громадян на відповідний рік;
- пропозиції про внесення змін до Програми національно-патріотичного виховання громадян в м. Каховка, на підставі аналізу її ефективності та пропозицій структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, представників територіальної громади;
3) організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, засідання «круглого столу» та інші) з питань національно-патріотичного виховання громадян;
4) здійснює аналіз та моніторинг пропозицій і зауважень громадськості щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання громадян;
5) інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та хід їх виконання на офіційному веб-сайті  міської ради, у засобах масової інформації.
6. Координаційна рада має право:
1) вносити на розгляд міського голови, міської ради та її виконавчого комітету пропозиції, проекти програм, рішень спрямованих на вдосконалення національно-патріотичного виховання в місті;
2) запрошувати на свої засідання посадових осіб структурних підрозділів міської ради, депутатів  міської ради, представників наукових установ, організацій, громадських об’єднань тощо;
3) отримувати, в установленому законом порядку, від структурних підрозділів міської ради, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності;
4) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян із питань, що належать до компетенції координаційної ради, аналізувати й узагальнювати їх, давати усні та письмові відповіді;
5) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові консультативні, експертні й робочі групи, визначати порядок їх роботи, затверджувати їх склад;
6) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у впровадження національно-патріотичного виховання громадян.
7. До складу координаційної ради входять: голова, заступник голови, секретар та члени.
Голова координаційної ради призначається з числа заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Персональний склад координаційної ради та положення про неї затверджуються розпорядженням міського голови.
До складу координаційної ради може бути делеговано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.
8. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз у квартал. Засідання проводяться відкрито. Особи, які не є членами координаційної ради, беруть участь у засіданнях з правом дорадчого голосу. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.
9. Голова координаційної ради:
- організовує діяльність координаційної ради;
- скликає і проводить засідання координаційної ради;
- підписує документи від імені координаційної ради, може давати доручення її членам та контролювати їх виконання, представляє координаційної ради у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.
10. У разі відсутності голови координаційної ради його обов’язки виконує заступник.
11. Секретар координаційної ради:
- забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень та інші) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів ради;
- погоджує дату, місце і час проведення засідань, забезпечує їх підготовку;
- не пізніше ніж за 5 робочих днів доводить до членів координаційної ради дату, місце і час засідання, порядок денний;
- забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для засобів масової інформації;
- забезпечує оформлення протоколів засідань і матеріалів до них; забезпечує своєчасне доведення рішень координаційної ради до відповідних посадових осіб, органів, підприємств, установ, організацій.
12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності координаційної ради покладається на відділ освіти Каховської міської ради.
13. Рішення координаційної ради мають рекомендаційній характер.
Рішення координаційної ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Реалізація рішень координаційної ради здійснюється шляхом видання розпоряджень та доручень міського голови.

 

Керуючий справами
виконавчого комітету
міської ради   В. В. Чернявський