UKR
Субота 02 Грудня 2023 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

04.02.2022

Оголошення про проведення аукціону з оренди: дворове покриття міського палацу культури «Меліотратор», загальною площею 50,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, просп. Європейський, 12

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні120
Вчора1043
На цьому тижні3971
Минулого тижня5729
У цьому місяці1163
Минулого місяця18620
За весь період2287264

Про легалізацію виплати заробітної плати та зайнятості населення у м. Каховка


З метою захисту трудових і економічних прав громадян, активізації роботи щодо легалізації трудових відносин між роботодавцями і найманими працівниками та вирішення економічних і соціальних проблем, наповнення міського бюджету, у зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст. ст. 18, 42 ч. 4, 59 ч.8 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 1. Затвердити в новій редакції Положення про міську комісію та робочу групу з легалізації заробітної плати та зайнятості населення у м. Каховка (додаток 1).

2. Утворити міську комісію та робочу групу з легалізації заробітної плати та зайнятості населення у м. Каховка у новому складі (додатки 2, 3).

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 16.03.2012 року № 51-р “Про легалізацію виплати заробітної плати та зайнятості населення”.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова   А.А.Дяченко

 

 

Додаток 1

розпорядження міського голови

_____________№_____________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію та робочу групу з легалізації заробітної плати

та зайнятості населення

1. Комісія по легалізації заробітної плати та зайнятості населення утворюється  з метою реалізації в повному обсязі повноважень, визначених чинним законодавством в частині забезпечення державних гарантій у сфері праці,  підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці,  проведення інформаційної,  консультативної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства,  а також проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили та трудових відносин.

Робоча група по легалізації заробітної плати та зайнятості населення (далі – робоча група) утворюються для здійснення заходів щодо виведення заробітної плати та зайнятості населення з “тіньового” сектора економіки та їх легалізації. Робоча група підзвітна та підконтрольна комісії по легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

2. Комісія та робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України,  постановами Верховної Ради України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови обласної державної адміністрації,  розпорядженнями  міського голови,  рішеннями міської ради, виконавчого комітету, а також цим Положенням.

3. Основні завдання діяльності комісії та робочої групи по легалізації заробітної плати та зайнятості населення

3.1. Основними завданнями діяльності комісії є:

-  забезпечення державних гарантій у сфері праці,  підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці,  запобігання проявів “тіньової” зайнятості,  забезпечення повноти сплати внесків до Пенсійного фонду України та податків до місцевого бюджету;

-  проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства;

- проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин;

-  організація проведення з роботодавцями нарад, зустрічей,  круглих столів та інших організаційних заходів з цих питань;

-  забезпечення взаємодії з Каховською місцевою прокуратурою та органами Головного управління праці у Херсонській обл., з метою вжиття заходів впливу до керівників з числа фізичних осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного законодавства.

3.2. Основними завданнями робочої групи по легалізації заробітної плати та зайнятості населення є:

-  сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

-  здійснення перевірок стану виконання суб’єктами господарювання законодавства у сфері праці та оплати праці (оформлення трудових відносин,  виплата заробітної плати);

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

- проводить роботу зі збирання та моніторингу інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення та використання зібраної інформації під час формування планів проведення перевірок суб‘єктів господарювання;

- здійснює моніторинг за діяльністю суб’єктів господарювання, що мають значні валові доходи,  але офіційно виплачують заробітну плату у розмірі менше,  ніж визначено законодавством про оплату праці та галузевими угодами;

- проводить щоквартальну звірку даних податкової інспекції,  управління Пенсійного фонду України в м. Каховці та Каховському районі,  державної служби зайнятості щодо кількості найманих працівників,  за яких сплачуються страхові внески.

4. Права комісії та робочої групи:

4.1 Комісія має право:

-  одержувати статистичну інформацію та інші дані,  необхідні для забезпечення діяльності комісії від Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл., управління Пенсійного фонду України у м. Каховці та Каховському районі та Каховського міськрайонного центру зайнятості;

-  одержувати інформацію та інші дані від підприємств,  організацій,  установ,  суб’єктів господарської діяльності з числа фізичних осіб;

-  пропонувати запрошувати на засідання комісії роботодавців для розгляду фактів порушень чинного законодавства,  виявлених за результатами зіставлення бази даних;

-  одержувати від роботодавців необхідні письмові пояснення до виявлених порушень чинного законодавства та від найманих працівників щодо тривалості робочого часу та режиму роботи,  рівня оплати праці та інше;

-  за результатами вивчення та розгляду окремих питань,  що стосуються порушення законодавства про працю в частині реєстрації трудових відносин роботодавцями з найманими працівниками,  вносити пропозиції до відповідних органів для прийняття адміністративних чи інших заходів впливу до порушників.

4.2. Робоча група має право:

-  отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій інформацію,  необхідну для виконання покладених на неї завдань;

-  запрошувати на свої засідання фізичних осіб – підприємців, керівників підприємств,  установ та організацій для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

-  проводити рейди – на умовах завчасного попередження роботодавців або без такого попередження;

-  виявляти осіб, які фактично виконують роботу в інтересах суб’єкта господарської діяльності та які підпадають під поняття “працівник”,  збирати докази щодо використання найманої праці без укладення трудового договору належним чином,  шляхом письмового опитування працівника; 

-  направляти інформацію про стан оформлення трудових відносин до Каховської місцевої прокуратури та в засоби масової інформації.

5. Організація роботи комісії та робочої групи по легалізації заробітної плати та зайнятості населення

5.1. Кількісний і персональний склад комісії та робочої групи і Положення про них затверджується розпорядженням міського голови.

5.2. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює управління праці та соціального захисту населення міькради.

5.3.Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії, але не рідше, ніж один раз на місяць. Члени комісії мають право ініціювати проведення позачергових засідань. Комісія являється правомочною приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3 її членів. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, який підписують голова та секретар комісії. Рішення комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

5.4. Голова комісії організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань, скликає засідання комісії та головує на них, розподіляє обов’язки між членами комісії.

Заступник голови виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності.

Секретар призначається з числа працівників управління праці та  соціального захисту населення міської ради та проводить роботу з підготовки засідань комісії і оформлення протоколів.

5.5. Внесення доповнень та змін до цього Положення чи його скасування здійснюється за розпорядженням міського голови.

5.6. Робоча група здійснює вивчення стану виконання суб’єктами господарювання законодавства у сфері праці та оплати праці (оформлення трудових відносин,  виплата заробітної плати) безпосередньо у суб’єктів господарської діяльності,  на підприємствах,  в організаціях та установах міста.

5.7. У ході проведення перевірок визначається відповідність кількості найманих працівників обсягам господарської діяльності; наявність оформлення трудових договорів з найманими працівниками,  фактична кількість працюючих робітників,  кількість неоформлених згідно діючого законодавства найманих працівників.

5.8. На кожного перевіреного суб’єкта підприємницької діяльності або юридичну особу,  яка використовувала найману працю без оформлення трудових відносин складається довідка перевірки з питань легалізації робочих місць та заробітної плати, у якій відображається факт неоформлених трудових відносин та рекомендована сума легалізованої заробітної плати. Усі члени робочої групи підписують зазначену довідку.

5.9. За результатами проведеної роботи складається протокол, в якому вказуються всі перевірені робочою групою роботодавці та кількість встановлених порушень трудового законодавства.

5.10. Керівник робочої групи звітує голові комісії або заступнику голови комісії про проведену роботу не пізніше 2-х діб з дня проведення рейду – перевірки суб’єктів господарювання.

5.11. Якщо у 10-ти денний термін з дати встановлення порушення,  трудові відносини  не оформлюються згідно чинного законодавства,  матеріали перевірок розглядаються на засіданні комісії та в разі потреби надаються до правоохороних органів для вжиття  заходів відповідного реагування.

 

Міський голова    А.А.Дяченко

 

Додаток 2

розпорядження міського голови

_____________№_____________

 

СКЛАД

міської комісії з легалізації заробітної плати

та зайнятості населення

 

Гончаров О.А. - начальник фінансового управління Каховської міської ради, голова комісії,

Скрипніченко А.В. - начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради, заступник голови комісії

Дорохіна І.С. - начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради, секретар комісії

 

Владимиренко М.П. - головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління праці у Херсонській обл.,

Тельник В.І. - начальник відділу економіки, комунального майна та землі Каховської міської ради,

Перемежко А.В. — начальник Управління доходів і зборів з фізичних осіб Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл.,

Бердник І.В. - начальник відділу контрольно-перевірочної роботи Управління доходів і зборів з фізичних осіб Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл.,

Саніна Л.В. - головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи Управління доходів і зборів з фізичних осіб Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл.,

Федченко В.В. - депутат Каховської міської ради (за згодою),

Цінський Д.М. - депутат Каховської міської ради (за згодою)

 

Додаток 3

розпорядження міського голови

_____________№_____________

 

СКЛАД

робочої групи з легалізації заробітної плати

та зайнятості населення

 

 

Федченко В.В. - депутат Каховської міської ради, керівник робочої групи (за згодою)

 

Скрипніченко А.В. - начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради, заступник голови комісії

Дорохіна І.С. - начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради, секретар комісії

Владимиренко М.П. - головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління праці у Херсонській обл.,

Бердник І.В. - начальник відділу контрольно-перевірочної роботи Управління доходів і зборів з фізичних осіб Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл.

.