UKR
Субота 13 Квітня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні206
Вчора855
На цьому тижні4730
Минулого тижня8617
У цьому місяці13347
Минулого місяця34012
За весь період2457102

Про експертну комісію архівного відділу


Відповідно до ст. 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", положення про архівний відділ міської ради, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 518, Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1226/5 та керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":
1. Створити експертну комісію архівного відділу у складі:
Чернявський Віталій Вікторович - керуючий справами виконкому, голова комісії
Сергієнко Олексій Олексійович - начальник архівного відділу, заступник голови комісії
Кузнєцова Ольга Олександрівна - головний спеціаліст архівного відділу,
секретар комісії
Члени комісії:
Рашевський Геннадій Леонідович - начальник загального відділу
Артеменко Лариса Григорівна - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності
2. Затвердити положення про експертну комісію архівного відділу (додається).
3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 11.10.2016 № 191-р «Про експертну комісію архівного відділу».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Чернявського В.В.

Міський голова А.А. Дяченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
____________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію архівного відділу Каховської міської ради

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 518, Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1226/5 розпорядженням міського голови утворюється експертна комісія архівного відділу (далі ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек (далі - комісії з проведення експертизи цінності документів) та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі ЕПК) державного архіву Херсонської області.
2. ЕК є постійно діючим органом архівного відділу.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України іншими нормативно-правовими актами та положенням про ЕК, затвердженим на підставі Типового положення.
4. До складу ЕК, який затверджується розпорядженням міського голови, входять фахівці з архівної справи, працівники органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, відділень творчих спілок, краєзнавці. Головою ЕК є начальник архівного відділу, а секретарем - головний спеціаліст.
Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі - юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.
ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим начальником архівного відділу.
5. Завданнями ЕК архівного відділу є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.
6. ЕК архівного відділу приймає рішення про:
1) схвалення і подання до ЕПК:
списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі - НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів зазначеного фонду, які зберігаютьсяв архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;
анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.
2) схвалення:
описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;
інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу.
7. ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, має право:
контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;
вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;
одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;
заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;
запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також фахівців як консультантів та експертів.
8. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.
Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного відділу. При відсутності голови ЕК засідання веде його заступник, який підписує протокол.
Рішення ЕК є обов’язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.