UKR
П'ятниця 23 Лютого 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

04.02.2022

Оголошення про проведення аукціону з оренди: дворове покриття міського палацу культури «Меліотратор», загальною площею 50,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, просп. Європейський, 12

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні3415
Вчора825
На цьому тижні8676
Минулого тижня6288
У цьому місяці47551
Минулого місяця42421
За весь період2399822

Про затвердження проєктів договору, акта виконаних робіт та калькуляції компенсації витрат Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру


 

Керуючись пунктом 1 частини а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545, постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів», з метою оптимізації витрат на утримання Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Погодитись з пропозицією управління освіти Каховської міської ради щодо можливості надання фахівцями Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру послуг комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей, які не зареєстровані та/або не проживають на території Каховської міської ради, за зверненням фізичних або юридичних осіб.

  2. Затвердити проєкт договору про відшкодування витрат пов’язаних з обслуговування дітей фахівцями Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради (додається).

  3. Затвердити проєкт акту виконаних робіт про надані послуги згідно договору про відшкодування витрат пов’язаних з обслуговування дітей фахівцями Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради (додається).

  4. Затвердити калькуляцію компенсації витрат пов’язаних з обслуговування однієї дитини фахівцями Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради (додається).

  5. Управлінню освіти міської ради (Аркуша О.В.) забезпечити виконання даного рішення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Мовчана А.Ю.

 

Міський голова А. А. Дяченко

Додаток до рішення виконавчого комітету

міської ради від ________________ № _______

 

ДОГОВІР № _______

про відшкодування витрат пов’язаних з обслуговування дітей

фахівцями Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру

Каховської міської ради

 

м. Каховка ___________20___ р.

 

________________________________________________________________________________(надалі – Замовник), в особі _______________________________________________________, з однієї сторони, та управління освіти Каховської міської ради, в особі _________________________________(надалі – Виконавець), з другого сторони, уклали договір про таке.

1. Предмет договору

1.1.Замовник доручає, а Виконавець уповноважує фахівців Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради провести комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини віком від 2 до 18 років; надавати консультації педагогічним працівникам з питань організації інклюзивного навчання; надавати методичну допомогу педагогічним працівникам щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям; консультувати батьків; організовувати інформаційно-просвітницьку діяльність з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

2. Обов’язки Виконавця

2.1. Якісно та вчасно надавати послуги Замовнику передбачені у п. 1.1 Договору.

2.2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов’язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника.

2.3. Забезпечити таємницю персональних даних Замовника.

2.4. Підписувати і передавати Замовнику акт виконаних робіт про надані послуги.

 

3. Обов’язки Замовника

Обов’язки замовника

3.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов’язання з проведення передбачених цим Договором обов’язків та наступний пакет документів:

ксерокопію паспортів батьків або опікунів дитини, завірену власноруч;

ксерокопію свідоцтва про народження дитини, завірену власноруч;

форму первинно-облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини»;

індивідуальний план реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності);

попередній висновок ІРЦ (за наявності);

заяву щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від батьків чи опікунів;

згоду батьків чи представників дитини на обробку персональних даних;

документи про додаткові обстеження дитини вузькими спеціалістами (за наявності);

зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки;

довідка ЛКК, якщо дитина потребує індивідуальної форми навчання за медичними показниками (ксерокопія).

3.2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов’язків за цим Договором.

3.3. Приймати від Виконавця роботи, що надаються ним за цим Договором.

3.4. Обов’язкове супроводження дітей батьками або опікунами (присутність батьків або опікунів обов’язкова) за рахунок Замовника (батьків).

3.5. За 7 днів до проведення комплексної оцінки Виконавцем, Замовник повинен надати списки дітей, які будуть оглянуті.

3.6. Обов’язкове отримання висновку про проведення комплексної оцінки батьками особисто в центрі.

 

4. Відшкодування вартості витрат

4.1. Оплата за надані роботи у вигляді відшкодування вартості витрат під час проведення комплексної оцінки.

4.2. У випадках, визначених законодавством, ціна виконаних робіт згідно Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

4.3. Грошовою одиницею є гривна України.

4.4. Загальна сума договору становить _______________________________________ грн.

( грн.00 коп.)

 

5. Відповідальність та порядок вирішення спорів

5.1 Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

5.2. Усі суперечки з приводу цього Договору розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

6. Строк дії договору

6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __________________ року або до повного виконання зобов’язань.

6.2.Договір укладено у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6.3. Сторони встановили, що згідно п.3 ст.631 Цивільного кодексу України, умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

 

7. Інші умови

7.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

7.3. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це другу сторону за 10 днів.

7.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третім особам без письмової згоди іншої сторони.

 

8. Контактні дані Сторін

Замовник:

Виконавець:

 

Управління освіти Каховської міської ради

вул. Фаїни Гаєнко, 6-А, м. Каховка, Херсонська область, Україна, 74800

тел. (05536) 2 04 40

e-mail: inkluziv.kakhovka@ukr.net

ЄДРПОУ 02146707

 

Від Замовника

 

 

_____________________

м.п.

Від Виконавця

______________________________

 

_________________________

м.п.

 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету

міської ради від ________________ № _______

 

 

АКТ
виконаних робіт про надані послуги згідно договору про відшкодування витрат
пов’язаних з обслуговування дітей фахівцями Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради

від ___ __________20__ р. № _______

м. Каховка

 

___ _____________ 20__ р.

__________________________________________________________________________________ (надалі – Замовник), в особі _______________________________________________________, з однієї сторони, та управління освіти Каховської міської ради, в особі начальника ______________________ (надалі – Виконавець), з другого сторони, підписали цей акт про таке.

  1. В 20__ р. фахівцями Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради згідно договору були надані наступні послуги:

_____________________________________________________________________________

2. Замовник____________________ прийняв виконання даних послуг.

3. Підписанням цього акта Сторони засвідчують, що послуги фахівців Каховського міського інкклюзивно-ресурсного центру були надані на належному рівні та в повному обсязі відповідно до умов договору, Сторони претензій одна до одної не мають.

4. Сума витрат пов’язаних з обслуговуванням (співфінансуванням) Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру, що підлягає компенсації становить __________ грн. 00 коп.

4. Акт підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

 

Контактні дані Сторін

 

Замовник:

Виконавець:

 

Управління освіти Каховської міської ради

вул. Фаїни Гаєнко, 6-А, м. Каховка, Херсонська область, Україна, 74800

тел. (05536) 2 04 40

e-mail: inkluziv.kakhovka@ukr.net

ЄДРПОУ 02146707

 

Від Замовника

 

 

_____________________

м.п.

Від Виконавця

 

_________________________

м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету

Каховської міської ради №_____від_______


Калькуляція до розрахунку витрат Каховського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради(ІРЦ) з міського бюджету на одну дитину

Назва витрат

Затверджено кошторисом на 2020 рік зі змінами (грн)

Витрати на комунальні послуги приміщення ІРЦ за адресою Херсонська обл., м.Каховка, вул.Жовтнева, 4 на рік

 

Водопостачання та водовідведення

7912,00

Електроенергія

279518,00

Вивіз, зберігання та утилізація твердих побутових відходів

8000,00

Витрати на заробітну плату ІРЦ на рік (6 ставок)

 

Заробітна плата на рік

401896,00

Нарахування на заробітну плату

88374,00

Витрати на відрядження працівників ІРЦ на рік

8400,00

Поточні витрати на рік (у тому числі придбання офісного паперу, обслуговування компютерної техніки та забезпечення заходів з пожежної безпеки)

35407,00

Витрат на утримання ІРЦ на рік всього

829507,00


З метою забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів, керуючись Постановою КМУ №545 від 12.07.2017 року зі змінами «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» р.1, п.7 та забезпечення відшкодування витрат на одну дитину з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад згідно Закону України «Про бухгалтерський облік» та НП(с)БО (Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку) розроблено наступну формулу:

Витрати з місцевого бюджету (грн.) / Загальна кількість дітей, які проживають на території обслуговування (осіб)

Кількість дітей, віком від 2 до 18 років, які проживають в м.Каховка згідно статистичного звіту ф№77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» становить 6627 осіб, таким чином сума витрат Каховського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради з міського бюджету на одну дитину на рік становить:


Замовник Виконавець

_______________ ________________