UKR
Середа 22 Травня 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні1004
Вчора1088
На цьому тижні3213
Минулого тижня7610
У цьому місяці23469
Минулого місяця31097
За весь період2498321

Про міську Програму розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства на 2021-2023 роки


З метою забезпечення розвитку демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання інформації про діяльність міського голови, депутатських фракцій, виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб, відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», розглянувши проєкт міської Програми розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства на 2021-2023 роки, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Схвалити міську Програму розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства на 2021-2023 роки (додається).

2. Доручити відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Каховської міської ради підготувати відповідний проєкт рішення міської ради.

3. Контроль за виконання рішення покласти на керуючого справами виконкому Чернявського В.В.


Міський голова                                                   Віталій НЕМЕРЕЦЬ

Додаток

до рішення виконкому

______ від __________ 2021

 


МІСЬКА ПРОГРАМА

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

НА 2021-2023 РОКИІ. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Каховської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

3.

Розробник програми 

Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Каховської міської ради

4.

Відповідальний виконавець програми


Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Каховської міської ради

5.

Головний розпорядник коштів

Каховська міська рада

6.

Учасники програми

Каховська міська рада та її структурні підрозділи; засоби масової інформації (за згодою); інтернет-видання (за згодою); інститути громадянського суспільства, діяльність яких розповсюджуються на територію Каховської міської територіальної громади (за згодою),

Громадська рада при виконавчому комітеті Каховської міської ради (за згодою).

7.

Мета програми

Метою Програми є сприяння розвитку інформаційного простору Каховської міської територіальної громади як за рахунок збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації; розширення кола споживачів інформаційного продукту; забезпечення доступу до публічної інформації; створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і свобод людини й громадянина; подальше становлення громадянського суспільства; налагодження співпраці органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку територіальної громади.

8.

Термін реалізації програми

2021-2023 рік

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, тис. грн., у тому числі кошти міського бюджету

2021 - 200 000 грн.

2022 – 400 000 грн.

2023 – 400 000 грн.

10.

Очікувані результати

- всебічне висвітлення діяльності Каховської міської ради та її виконавчих органів, громадсько-політичного, економічного, культурного, спортивного життя територіальної громади;

- забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації;

- підвищення рівня компетентності представників засобів масової інформації та посадових осіб Каховської міської ради, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв`язки з громадськістю;

- взаємодія на засадах партнерства між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та організаціями громадянського суспільства, з іншого шляхом надання інформаційної підтримки, проведення спільних заходів інформаційного характеру;

- залучення представників громадянського суспільства до розробки і впровадження соціально-значущих програм та інноваційних проєктів розвитку територіальної громади;

- створення сприятливих умов для участі інститутів громадянського суспільства та громадськості у формуванні й реалізації державної політики на місцевому рівні за рахунок активного поширення інформації, врахування результатів участі громадськості у процесі прийняття рішень, доступу до інформації про участь громадськості у процесі прийняття рішень та результати такої участі;

- підвищення якості прийнятих владою рішень, зростання довіри мешканців до Каховської міської ради і підвищення позитивного іміджу Каховської міської ради.

11.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту.


ІІ. СКЛАД ПРОБЛЕМИ

Сучасний інформаційний простір характеризується динамізмом та насиченістю, в ньому мають бути дотримані належні умови для вільної та безперешкодної діяльності суб’єктів інформаційних відносин, враховано інформаційні потреби населення та захист його конституційних прав на інформацію. Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій та їх зростаюче використання у всіх сферах економічного та суспільного життя дозволяє говорити про те, що інформація і знання визнаються одними з найвищих цінностей. В наш час завдяки мережі Інтернет поширення інформації в просторі інформаційної взаємодії набуває небачених раніше масштабів. Інформація стає важливим стимулятором змін якості і стандартів життя.

Відповідно, життєво важливим для здорового розвитку інформаційного простору як країни в цілому, так і кожної громади окремо, є забезпечення інформаційної безпеки, та активної позиції місцевих ЗМІ щодо реагування на інформаційні атаки, вміння представників ЗМІ прискіпливо перевіряти отримувану ними інформацію та джерела її надходження, демонструвати високі стандарти в журналістиці. Створити такі умови і вміння можливо шляхом організації і підтримки навчальних заходів, спрямованих на розвиток професійних компетенцій представників засобів масової інформації та посадових осіб Каховської міської ради, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв`язки з громадськістю. Доцільно також стимулювати та заохочувати розвиток медійної сфери через привернення уваги до суспільно важливих тем проведення професійних і творчих конкурсів. Ще однією складовою інформаційної безпеки є прозорість влади, відкрита та активна позиція тих підрозділів Каховської міської ради, які забезпечують комунікацію з громадськістю, оперативне поширення ними правдивої та запитуваної журналістами інформації, використання сучасних інструментів інформаційної діяльності.

Конструктивна присутність влади в інформаційному просторі має бути забезпечена, з одного боку, замовленням і розміщенням у друкованих та електронних ЗМІ, в Інтернет-просторі відповідних матеріалів на договірних засадах. З іншого боку – шляхом самостійного створення і поширення контенту, цікавого для розповсюджувачів і споживачів інформації. Це, у свою чергу, потребує проведення навчань, підвищення фахових компетенцій посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю, підвищення спроможності комунікаційних підрозділів, забезпечення належної технічної підтримки їх роботи. Окрім того, важливу роль у питанні інформаційної безпеки відіграють навички свідомого медіа-споживання, критичного мислення та аналізу інформації серед споживачів інформаційних повідомлень, перш за все – серед активної молоді, представників громадських організацій, ЗМІ та інших лідерів думки («Школа молодого журналіста»).

Однією з основних засад внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства є утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави. Основними причинами низького рівня розвитку громадянського суспільства є: низький рівень поінформованості громадян щодо механізмів участі та самоорганізації в процесі вирішення місцевих проблем; недосконалість місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства.

Затвердження Програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства Каховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки зумовлена необхідністю створення міською радою сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органом місцевого самоврядування.

Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування, зокрема у вирішенні питань місцевого значення, розв’язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.

Міська програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Програма розширить сферу діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:

Громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів; це сфера добровільних колективних дій задля спільних інтересів, цілей і цінностей.

Інститути громадянського суспільства (далі - ІГС) - це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства та установи.

Сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є розширення інформаційного простору як за рахунок збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації; розширення кола споживачів інформаційного продукту; забезпечення доступу до публічної інформації; створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і свобод людини й громадянина; подальше становлення громадянського суспільства; налагодження співпраці органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку територіальної громади.

IV. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Інструментом вирішення проблем розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства на теренах Каховської міської територіальної громади стане ця Програма, яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми вдосконалення процесу рівноправної взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

Враховуючи мету програми, розв’язання проблеми відбуватиметься в наступних напрямах:

1. Інформаційний аспект – створення дієвого інформаційного простору по висвітленню діяльності місцевих органів влади та ІГС, забезпечення задоволення інформаційних потреб населення області, зміцнення інформаційної безпеки, забезпечення висвітлення громадсько-політичного, соціально-економічного і культурного життя територіальної громади, підготовка оперативної та неупередженої інформації про події в громаді, розповсюдження офіційних повідомлень, роз’яснення рішень прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом, розпоряджень міського голови тощо.

2. Інституційно-інфраструктурний аспект - сприяння розвитку ІГС, їх взаємодії, поінформованості, обміну досвідом, підтримки творчої активності.

3. Комунікаційний аспект – налагодження комунікацій між владою та інститутами громадянського суспільства.

4. Контрольно-моніторинговий – здійснення систематичного моніторингу взаємодії органів місцевої влади та ІГС, контролю за дотриманням принципів партнерства.

V. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізується протягом 2021-2023 років.

VІ. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

  1. Сприяння розвитку інформаційного простору шляхом співпраці з засобами масової інформації, підвищення оперативності інформування жителів територіальної громади про діяльність органу місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади.

  2. Підвищення ефективності взаємодії міської ради з інститутами громадянського суспільства.

  3. Зміцнення інформаційної безпеки, впровадження європейських стандартів у інформаційному середовищі.

  4. Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у практику взаємодії влади з громадськістю, підтримка творчості представників місцевих ЗМІ та фотохудожників, популяризація професії журналіста в громаді шляхом впровадження «Школи молодого журналіста».

Додаток 1.

VІІ. МЕХАНІЗМ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ, ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ У ДРУКОВАНИХ ЗМІ

1. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається через укладення відповідного договору між Каховською міською радою та редакцією газети, яка функціонує на території громади.

2. У договорі на висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів вказуються:

- сторони договору;

- предмет договору;

- права та обов’язки сторін;

- порядок розрахунку за надані послуги;

- відповідальність сторін та вирішення спорів;

- строк дії Договору та інші умови.

VІІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Програма розроблена і фінансується у межах коштів, межах призначень, не заборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг фінансування програми складає 1 000 000 грн., у т.ч. по роках:

2021 – 200 000 грн

2022 – 400 000 грн

2021 – 400 000 грн

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організація виконання заходів покладається на відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Каховської міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності і етики.

Інформація про прийняття Програми та хід її виконання оприлюднюється на офіційному сайті Каховської міської ради.

Х. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Реалізація Програми забезпечить системність інформаційної політики на території громади, що сприятиме розумінню громадськістю основних напрямків реалізації, стану та перспектив прийнятих владою рішень; її результатом стане удосконалення механізмів інформаційної діяльності місцевих органів влади.

Програма сприятиме зміцненню інформаційної безпеки, підвищенню компетенції працівників ЗМІ, медійних організацій, представників місцевого самоврядування, представників неурядових організацій у сфері протидії та запобігання загрозам в інформаційній сфері; зміцненню їхньої спроможності до опору інформаційним загрозам. Виконання Програми також забезпечить вдосконалення основних професійних компетенцій представників місцевого самоврядування, які працюють у сфері інформаційних технологій та взаємодії з громадськістю; стимулюватиме комунікацію та взаємодію у медійному середовищі, забезпечить знайомство представників молоді з базовими журналістськими компетенція ми.

Окрім того, результатами Програми стане впровадження різнобічних творчих конкурсів, відбір та випуск друком кращих журналістських творів, кращих макетів банерів та біл-бордів, а відтак - стимулювання творчої діяльності та зростання громадської активності. Створено цілісну систему партнерства між Каховською міською радою та інститутами громадянського суспільства. Підвищено рівень довіри до органів місцевої влади та інститутів громадянського суспільства.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 – 2023 РОКИ

Додаток 1

до Програми


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 – 2023 РОКИ


Завдання

Заходи

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Джерела виконання

Обсяги фінансування,

грн.

Орієнтовані результати

1.1. Сприяння розвитку інформаційного простору шляхом співпраці з засобами масової інформації, підвищення оперативності інформування жителів територіальної громади про діяльність органу місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади.

-Всебічно висвітлювати діяльність Каховської міської ради та її виконавчих органів, а також громадсько-політичне, економічне, культурне, спортивне життя територіальної громади у ЗМІ

(друковані видання, інтернет-видання, соціальні мережі)


- Розміщення відповідних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування в друкованих засобах масової інформації, на офіційному сайті територіальної громади


-Друк інформаційних матеріалів (банери, біл-борди, сіті – лайти, буклети, флаєри тощо)

2021 – 2023 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, виконавчі органи міської радиМіський бюджет

Всього:

780 000


2021 – 180000


2022 –

300000


2023 -

300000


  • Оперативна та неупереджена інформація про діяльність Каховської міської ради, її виконавчих органів, керівництва міської ради, а також громадсько-політичне, економічне, культурне, спортивне життя територіальної громади;

  • Підвищити позитивний імідж органу місцевого самоврядування;

  • Підвищити рівень довіри жителів територіальної громади до органу місцевої влади.

  • Підвищення поінформованості мешканців територіальної громади про події, які відбуваються у суспільно-політичному та соціально-економічному житті громади

  • Забезпечення прозорості та відкритості міської ради, оперативне розміщення актуальної і достовірної інформації, творення сучасного інформаційного середовища

1.2. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади

Підготовка та обробка інформаційних матеріалів для розділів “Новини”, “Актуально” та інших для офіційного сайту

Каховської міської тер.громади


Фотографування та обробка фото- і відеоматеріалів для сайтуВідділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, загальний відділ Каховської міської ради


0,0

Вдосконалення механізму інформування мешканців

Громади та інших користувачів про

діяльність органів місцевого самоврядування.

Покращання якості інформаційного продукту.


Забезпечення технічного супроводу для функціонування та постійного оновлення сторінок офіційного сайту

 

Послуги з техпідтримки сайтуЗагальний відділ Каховської міської ради

Техпідтримка сайту

Бюджет громади

Всього:

120 000


2021 –

20 000


2022 –

50 000


2023 -

50 000


2. Підвищен-ня ефектив-ності взаємодії міської ради з інститутами громадянського суспільства

Проведення консультацій з громадськістю (зустрічей, зборів, громадських слухань, засідань за «круглим столом» тощо)

2021-2023

роки

Структурні підрозділи міської ради

Не потребує фінансування

0,0

Зміцнення принципів партнерства між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та організаціями громадянського суспільства, з іншого.

Створення дієвих механізмів залучення громадян, тобто включення потенціалу громадянського співтовариства в розробку і провадження соціально-значимих програм й інноваційних проектів.

Організація публічного громадського обговорення проекту бюджету на наступний рік звіту про виконання міського бюджету за минулий рік

2021-2023

роки

Фінансове управління, відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю

Не потребує фінансування

0,0

Підтримка інститутів громадянського суспільства через участь у Бюджеті розвитку громади

2021-2023

роки

Фінансове управління, відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, громадські організації

Бюджет громади


За рахунок Програми соц.-екон розвитку

Залучення ІГС до роботи у складі оргкомітетів, робочих груп, консультативно-дорадчих органів міської ради

Надання організаційної підтримки ІГС у процесі реалізації їх ініціатив

2021-2023

роки


відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, структурні підрозділи міської ради

Не потребує фінансування

0,0

3 . Зміцнення інформаційної безпеки, впровадження європейських стандартів у інформаційному середовищі

Проведення онлайн семінарів з інформаційної безпеки
2021-2023

Ріквідділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю,

Європростір (за згодою)

Не потребує фінансування

0,0

Підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності влади.

Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою міста

Реагування на критичні зауваження у пресі

2021-2023

рікСтруктурні підрозділи Каховської міської радиПроведення прес-конференцій, брифінгів, гарячих ліній для ЗМІ за участю представників місцевого самоврядування з актуальних питань політичного життя, соціально-економічного розвитку міста

2021-2023

рік

Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю


Бюджет громади


Підготовка прес-релізів, прес-анонсів


2021-2023

рік

Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, структурні підрозділи міської ради в межах компетенціІ

Не потребує фінансування

0,0

4. Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у практику взаємодії влади з громадськістю, підтримка творчості представників місцевих ЗМІ та фотохудожників, популяризація професії журналіста в громаді шляхом впровадження «Школи молодого журналіста»

Забезпечення роботи в рамках «Школи молодого журналіста»


2021-2023

РокиВідділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, ІГС (за згодою)Бюджет громади

2021 — 0,0


2022 — 20000


2023 - 20000

Підвищення рівня обізнаності широких верств населення щодо журналістськоІ діяльності, побудови інформац. простору.Підвищення рівня професійних компетенцій представників ЗМІ та посадових осіб Каховської міської ради, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв`язки з громадськістю


Організація тематичних онлайн тренінгів та навчань за участі професійних спікерів з метою вдосконалення професійних компетенцій представників ЗМІ та посадових осіб Каховської міської ради, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв`язки з громадськістю

2021-2023

роки

Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю,

загальний відділ,

ІГС (за згодою)


Бюджет громади

2021 — 0,0


2022 — 20000


2023 - 20000

Проведення тематичних конкурсів з проф. майстерності та конкурсу макетів соціальної реклами

2021-2023

роки

Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, ІГС (за згодою), ЗМІ (за згодою)


Бюджет громади

2021 — 0,0


2022 — 10000


2023 - 10000

Підвищення суспільної самосвідомості і громадянської активності на теренах Каховської міської територіальної громади,

підтримка творчих ініціатив громадян.