UKR
Вівторок 31 Січня 2023 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

04.02.2022

Оголошення про проведення аукціону з оренди: дворове покриття міського палацу культури «Меліотратор», загальною площею 50,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, просп. Європейський, 12

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні717
Вчора1114
На цьому тижні1831
Минулого тижня7261
У цьому місяці32704
Минулого місяця39737
За весь період2116521

Про затвердження в новій редакції Положення про старост старостинських округів Каховської територіальної громади


З метою належного надання адміністративних послуг, виконання старостами повноважень на всій території Каховської територіальної громади, керуючись Законами України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інфраструктури інституту старост”, ст. ст. 10, 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 37 Закону України «Про нотаріат», міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити у новій редакції Положення про старост старостинських округів Каховської територіальної громади, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про старост старостинських округів Каховської міської територіальної громади, про печатки і штампи старостинських округів Каховської територіальної громади, затверджене рішенням Каховської міської ради від 25.02.2021 року №297/8 .

3. Виконавчому комітету Каховської міської ради забезпечити виготовлення гербових печаток та кутових штампів старостинських округів Каховської територіальної громади для використання старостами під час виконання повноважень, передбачених Положенням та видати їх старостам.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Лобунько Г.П.).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту (Радіонова О.С.).Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток

до рішення сесії

міської ради 8 скликання

від 2021 року №


ПОЛОЖЕННЯ

про старост старостинських округів Каховської територіальної громади


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про старост старостинських округів Каховської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інфраструктури інституту старост”, ч. 1 ст. 37 Закону України «Про нотаріат» і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Положення про старост старостинських округів (далі - старост) затверджується Каховською міською радою.


2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1. Староста, за результатами громадського обговорення, затверджується Каховською міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

2.2. Староста може бути членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.3. Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням. 
2.4. Староста діє і керується в роботі  в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням,  рішеннями Каховської міської ради, її виконавчого комітету.

2.5. Перелік населених пунктів Каховської міської територіальної громади, в яких запроваджується посада старости, затверджується міською радою.


3. ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ.

3.1. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села ( сіл ) у виконавчих органах міської ради;

2) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;

3) сприяє жителям відповідного села (сіл) у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

4) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського  голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

5) бере участь у підготовці проекту міського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

6) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

7) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

8) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села( сіл) та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

10) веде прийом жителів села (сіл) старостинського округу згідно з графіком, який затверджує міський голова;

11) здійснює моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів жителів села (сіл) старостинського округу у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

12) веде облік та узагальнює пропозиції жителів старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

13) сприяє створенню умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

14) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

15) сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

16) приймає від жителів заяви, адресовані органам місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передає їх за призначенням;

17) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

18) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);

19) здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком старостинського округу;

20) своєчасно надає інформацію до Реєстру об’єктів власності територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту громади;

21) вчиняє нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат», зокрема: вживає  заходів щодо охорони спадкового майна, посвідчує заповіти (крім секретних), видає дублікати посвідчених ним документів, засвідчує вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчує справжність підпису на документах;

22) видає та засвідчує довідки встановлених зразків, характеристики за місцем проживання, акти обстеження, інші документи;

23) не менш одного разу на рік звітує про свою роботу перед міською радою, а на вимогу не менше як третини депутатів — у визначений радою термін;

24) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням старостинського округу, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

25) веде діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву по старостинському округу;

26) виконує поточні доручення ради та її виконавчого комітету, міського голови, звітує про їх виконання;

27) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та іншими законами.

3.2. Староста має право:

1) представляти інтереси жителів старостинського округу у виконавчих органах міської ради;

2) брати участь у пленарних засіданнях Каховської міської ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій міської ради;

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села ( сіл );

4) одержувати від органів місцевого самоврядування міської територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту старостинського округу;

5) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту територіальної громади;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету міської ради з питань, які стосуються інтересів старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

7) порушувати у виконавчому комітеті міської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту територіальної громади незалежно від форми власності;

8) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту старостинського округу;

9) взаємодіяти з Каховською міською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об’єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями.4. ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СТАРОСТИ


4.1. Процедура обрання та призначення старости відбувається через громадське обговорення на території старостинського округу, яке може проходити у формах громадського слухання, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю, за розпорядженням міського голови, в залежності від особливостей складу та розташування старостинського округу.

Громадські слухання — зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Порядок організації громадських слухань може визначатися статутом територіальної громади за наявності.

Ініціювання проведення громадських слухань щодо кандидатури старости відбуваються за ініціативою міського голови або 50 членів громади, що проживають на території відповідного старостинського округу, яка оформлюється письмовим зверненням на імʼя міського голови ( яке розглядається ним протягом 5-ти днів). Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку. За результатами обговорення предмета громадських слухань, простою більшістю голосів учасників з правом голосу, ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

Збори громадян — це зустрічі жителів певної території громади ( старостату, кварталу, вулиці, декількох будинків) для обговорення вагомих проблем та надання пропозицій щодо їх вирішення. Пропозиції (рішення) загальних зборів обовʼязково розглядаються місцевою радою та враховуються у діяльності.

Ініціативна група у кількості 50 членів громади надсилає Раді на імʼя міського голови письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на розгляд, та перелік запрошених осіб. За результатами загальних зборів оформляється письмовий протокол у двох примірниках, в якому чітко формулюється рішення загальних зборів. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем загальних зборів. Список учасників загальних зборів додається до протоколу та є його невідʼємною частиною.

Інші форми консультацій з громадськістю — проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю ( безпосередні форми) та форми вивчення громадської думки ( опосередкована форма) шляхом проведення письмового опитування.

Початок консультацій з громадськістю регламентується розпорядженням міського голови про їх призначення, яким визначається склад робочої групи, на яку покладається реалізація проведення та строк їх проведення.

4.2. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

- кількістю жителів до 1500 — більше 20 відсотків голосів від загальної кількості жителів старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

-з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч — більше 17 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

4.3. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтверджена міською радою не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної міської ради.

4.4. За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, оформлений відповідно до вимог Протокол, підписаний секретарем громадських обговорень у триденний термін, з моменту коли таке обговорення відбулось, передається до міської ради для продовження процедури затвердження старости.


                  


         5.  ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ.

5.1. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень Каховської міської ради.

5.2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

Підставою дострокового припинення повноважень старости  є:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) вчинення корупційних діянь;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення міської ради);

5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);

6) його смерть.

5.3. У разі тимчасової неможливості виконання старостою своїх обов’язків у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, тощо, обов’язки виконує інша особа, визначена розпорядженням міського голови.


                              6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

6.1. На старосту поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету міської ради.

6.2. Староста має робоче місце на території старостинського округу.

6.3. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються  Каховською міською радою.

6.4. Староста несе персональну відповідальність за облік і зберігання печаток, штампів і бланків. Печатки мають зображення Державного Герба України, мають форму кола діаметром 45 міліметрів, край печатки обрамований подвійним бортиком. У центрі – зображення малого Державного Герба України (тризуба) завширшки 11 міліметрів, заввишки 15 міліметрів, обрамоване колом діаметром 24 міліметри. На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням малого Державного Герба України (тризуба) зліва направо по колу одним або двома рядками центровим способом розміщується найменування виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області, її ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, а також назва відповідного старостинського округу та номер.

Кутовий штамп прямокутної форми розміром 40 мм по висоті та 60 мм по ширині із зазначенням адреси та реквізитів: «Виконавчий комітет Каховської міської ради Каховського району Херсонської області 74800, м. Каховка Каховського району Херсонської області» та назву відповідного старостинського округу №_____________, «____»_____________20___р.”.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

7.1. Староста несе відповідальність за:

1) бездіяльність або невиконання наданих йому повноважень;

2) порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

3) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчих органів міської ради.

7.2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону.