UKR
Понеділок 11 Грудня 2023 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

04.02.2022

Оголошення про проведення аукціону з оренди: дворове покриття міського палацу культури «Меліотратор», загальною площею 50,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, просп. Європейський, 12

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні249
Вчора654
На цьому тижні249
Минулого тижня5441
У цьому місяці7951
Минулого місяця18620
За весь період2294052

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.04.2016 року № 208/11 «Про затвердження Положень про відділи Каховської міської ради»(оновлено)


Враховуючи зміни внесені до структури апарату виконавчого комітету, виконавчих органів виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області та їх чисельності, керуючись статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про відділ з питань депутатської діяльності Каховської міської ради, та викласти його в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Перемежка А.В.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, етики, засобів масової інформації, зв´язку з громадськими організаціями, забезпечення законності, правопорядку та антикорупційної діяльності (Глущенко О.А.)


Міський голова                                 А.А. Дяченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Каховської міської ради
від ____________ № _______

 


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційних технологій, комунікативних зв´язків з громадою
та забезпечення роботи депутатського корпусу

 

1. Загальні положення

Відділ інформаційних технологій, комунікативних зв´язків з громадою та забезпечення роботи депутатського корпусу (далі - Відділ) підзвітний і підконтрольний міському голові.
У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, підзаконними нормативними актами, Регламентом Каховської міської ради, цим Положенням.

2. Цілі та завдання Відділу

Основними завданнями Відділу є координація роботи відділів та управлінь, відокремлених структурних підрозділів та комунальних підприємств Каховської міської ради в інформаційній платформі управління містом Kakhovka PeopleCity. Сприяння реалізації конституційних прав жителів щодо участі у місцевому самоврядуванні. Інформаційне, організаційно-технічне сприяння роботі депутатського корпусу, спрямоване на представлення інтересів територіальної громади. Підготовка та проведення сесій міської ради.

3. Повноваження Відділу

У межах своїх повноважень Відділ:
3.1. Готує пропозиції щодо проектів планів роботи міської ради на відповідний період, контролює та бере участь у їх реалізації, готує звіти з виконання планів роботи міської ради.
3.2. Адмініструє роботу відділів та управлінь виконавчого комітету Каховської міської ради, відокремлених структурних підрозділів та комунальних підприємств міста в інформаційній платформі управління містом Kakhovka PeopleCity.
3.3. Сприяє залученню громадськості до участі в місцевому самоврядуванні через інформаційну платформу управління містом Kakhovka PeopleCity.
3.4. Організовує проведення соціального опитування та обговорення різних питань серед населення територіальної громади через інформаційну платформу управління містом Kakhovka PeopleCity.
3.5. Контролює своєчасність вирішення питання та надання відповідей відділами та управліннями виконавчого комітету Каховської міської ради, відокремлених структурних підрозділів та комунальних підприємств міста в інформаційній платформі управління містом Kakhovka PeopleCity громадянам, які звернулися.
3.6. Вносить міському голові пропозиції з питань удосконалення інформаційного забезпечення.
3.7. Вносить проекти рішень та поправки до проектів рішень в систему електронного голосування «ГОЛОС».
3.8. Забезпечечує проведення голосування системою електронного голосування «ГОЛОС» на пленарних засіданнях.
3.9. Забезпечує вчасне оприлюднення прийнятих проектів рішень на офіційному веб-сайті міста.
3.10. Повідомляє депутатів та запрошених про час та місце проведення і порядок денний пленарних засідань міської ради та проведення спільних засідань депутатських комісій.
3.11. Надсилає депутатам на електронні поштові скриньки поекти рішень, які планується розглядати на пленарних засіданнях сесій.
3.12. Фіксує зауваження та пропозиції висловлені депутатами під час сесій та спільних засідань депутатських комісій, здійснює контроль за їх виконанням.
3.13. Здійснює реєстрацію та облік помічників-консультантів депутатів.
3.14. Сприяє депутатам і постійним комісіям у підготовці питань, що виносяться на розгляд ради та засідання постійних комісій, готує проекти рішень міської ради та розпорядження міського голови, що належать до компетенції відділу.
3.15. Надає допомогу в протоколюванні засідань постійних та тимчасових контрольних комісій.
3.16. Веде облік депутатських запитів та звернень.
3.17. Здійснює аналіз депутатської діяльності, веде облік їх участі у роботі пленарних засідань, постійних комісій. Про явку кожного з депутатів міської ради на засіданнях постійних комісій міської ради та пленаних засідань щомісяця письмово повідомляє міського голову.
3.18. Сприяє депутатам, постійним комісіям у здійсненні контролю за виконанням рішень ради, висновків та рекомендацій постійних комісій, запитів, запитань, звернень депутатів.
3.19. Сприяє депутатам у здійсненні ними повноважень, готує інформаційні довідки, надає консультативно-методичну допомогу, сприяє організації прийому депутатами виборців.
3.20. Аналізує та узагальнює критичні зауваження та пропозиції, висловлені виборцями у період звітів депутатів, доводить їх до виконавців, здійснює контроль за їх виконанням.
3.21. Забезпечує ділові контакти та взаємодію депутатів і постійних комісій з виконавчими органами міської ради.
3.22. Консультує депутатів міської ради з питань застосування Конституції та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», інших нормативних актів.
3.23. Забезпечує юридичне супроводження роботи постійних комісій, надає їм консультативну, методичну та практичну допомогу в підготовці і проведені засідань, розробці висновків і рекомендацій, надає юридичну допомогу депутатам при виконанні ними повноважень.
3.24. Надає правову допомогу в підготовці проектів рішень суб´єктами подання яких виступають депутати міської ради, постійні комісії.
3.25. Виконує письмові доручення міського голови, секретаря ради.
3.26. Організовує доопрацювання рішень міської ради суб´єктами подання та здійснює їх розсилку виконавцям.
3.27. Сприяє депутатам у здійсненні перевірок з питань організації виконання рішень ради в управліннях та відділах, готує довідки про хід виконання рішень ради для розгляду на сесіях ради. На підставі висновків постійних комісій, готує проекти рішень про зняття з контролю виконаних рішень.
3.28. Надає методичну та практичну допомогу головам постійних комісій з організації роботи, підготовки звітів постійних комісій, секретарям постійних комісій в оформленні документації.
3.29. Координує діяльність постійних комісій, забезпечує юридичне супроводження їх роботи:
3.29.1. Надає їм консультативну, методичну та практичну допомогу в підготовці і проведені засідань, розробці проектів, висновків та рекомендацій.
3.29.2. Забезпечує їх необхідною інформацією, організовує контроль за виконанням рекомендацій постійних комісій.
3.30. Сприяє забезпеченню гласності і прозорості роботи міської ради.
3.31. Готує інформацію для розміщення на веб-сайті міської ради та у соціальних мережах з питань роботи відділу.
3.32. Вивчає нові форми і методи роботи інших місцевих рад, їх виконавчих органів, сприяє впровадженню та застосуваню в практичній роботі.
3.33. Розробляє номенклатуру справ відділу, співпрацює з архівним відділом міської ради щодо здачі документів на державне зберігання.
У вирішенні питань, що належать до його компетенції, відділ взаємодіє з іншими відділами та управліннями міської ради, а також її відокремленими підрозділами та комунальними підприємствами.

 

4. Права відділу

Відділ має право:
4.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. За необхідності, залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.3. Вносити пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення роботи відділу.
4.4. Організовувати проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань що належать до компетенції відділу.
4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.6. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.
4.7. Брати участь в роботі створюваних радою, виконавчим комітетом та міським головою комісій, рад та інших дорадчих органів.

5. Керівництво Відділом

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду, і звільняється з посади міським головою відповідно до норм чинного законодавства. Начальник відділу в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міському голові.
Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3-х років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5-ти років, вільне володіння українською мовою, володіння персональним комп´ютером.
5.2. Повноваження начальника відділу:
5.2.1. Керує діяльністю відділу, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені від імені відділу.
5.2.2. Представляє відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями міста, України та за її межами.
5.2.3. Планує роботу відділу, визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи відділу.
5.2.4. Визначає завдання і розробляє обов´язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, проводить аналіз результатів роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу.
5.2.5. Вимагає від працівників відділу чіткого виконання функцій та обов´язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями, трудовим законодавством та іншими нормами законодавства.
5.2.6. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження міському голові, забезпечує дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також порушує питання міським головою щодо застосування заохочень.
5.2.7. Порушує перед міським головою питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу в разі неналежного виконання ними позадових обов´язків
5.2.8. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується міським головою.
5.2.9. Несе персональну відповідальність за невиконання покладених на відділ завдань.
.2.10. Забезпечує, організовує та контролює ведення діловодства у відділі у відповідності до вимог законодавства.

6. Взаємодія

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об´єднаннями громадян та населенням.