UKR
Понеділок 08 Серпня 2022 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

04.02.2022

Оголошення про проведення аукціону з оренди: дворове покриття міського палацу культури «Меліотратор», загальною площею 50,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, просп. Європейський, 12

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні610
Вчора423
На цьому тижні610
Минулого тижня4646
У цьому місяці5256
Минулого місяця23648
За весь період1919609

(оновлено)Про затвердження Положення про старост старостинських округів Каховської міської територіальної громади


З метою розвитку інституту старост та належного надання адміністративних послуг у Каховській міській територіальній громаді, керуючись законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст.ст. 10, 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст. 37 Закону України «Про нотаріат», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про старост старостинських округів Каховської міської територіальної громади, що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про старост старостинських округів Каховської міської територіальної громади, про печатки і штампи старостинських округів Каховської територіальної громади, затверджене рішенням Каховської міської ради від 25.02.2021 року №297/8.
3. Виконавчому комітету Каховської міської ради забезпечити виготовлення гербових печаток та кутових штампів старостинських округів Каховської міської територіальної громади для використання старостами під час виконання повноважень, передбачених Положенням та видати їх старостам.
4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Лобунько Г.П.).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту (Радіонова О.С.).


Міський голова             Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток
до рішення сесії
міської ради 8 скликання
від 25.11.2021 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ
про старост старостинських округів Каховської міської територіальної громади

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про старост старостинських округів Каховської міської територіальної громади (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інфраструктури інституту старост" і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
1.2. Положення про старост старостинських округів (далі - старост) затверджується Каховською міською радою.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ
2.1. Староста, за результатами громадського обговорення, затверджується Каховською міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.
2.2. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
2.3. Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.
2.4. Староста діє і керується в роботі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, рішеннями Каховської міської ради, її виконавчого комітету.
2.5. Перелік населених пунктів Каховської міської територіальної громади, в яких запроваджується посада старости, затверджується міською радою.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА СТАРОСТИ
3.1. Cтароста:
1) уповноважений міською радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради;
2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради;
3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
4) сприяє жителям старостинського округу у підготовці документів, що подаються до міської ради та її виконавчих органів ради, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням міської ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг ;
5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території старостинського округу;
7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території старостинського округу;
9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території старостинського округу;
10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про результати такого контролю;
11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
12) здійснює моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів жителів села (сіл) старостинського округу у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними прав на працю та медичну допомогу;
13) веде облік та узагальнює пропозиції жителів старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку, побутового та транспортного обслуговування його жителів;
14) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
15) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у старостинському окрузі, здійснює моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів жителів села (сіл) старостинського округу у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;
16) веде прийом жителів села (сіл) старостинського округу згідно з графіком, який затверджує міський голова;
17) здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком старостинського округу;
18) своєчасно надає інформацію до Реєстру об’єктів власності територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту громади;
19) вчиняє нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат», зокрема: вживає заходів щодо охорони спадкового майна, посвідчує заповіти (крім секретних), видає дублікати посвідчених ним документів, засвідчує вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчує справжність підпису на документах;
20) видає та засвідчує довідки встановлених зразків, характеристики за місцем проживання, акти обстеження, інші документи;
21) проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною 2 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», а саме, народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті;
22) з метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних у сільській місцевості, у зв’язку із відсутністю військових комісаріатів у селах громади веде військовий облік відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «Про військовий обов’язок і військову службу» та згідно і в порядку, визначеному п.п. 23-35 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921;
23) виконує поточні доручення ради та її викоанвчого комітету, міського голови, звітує про їх виконання;
24) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з діяльністю старости старостинського округу, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;
25) веде діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву по старостинському округу;
26) здійснює інші повноваження, визначені законодавством про місцеве самоврядування та іншими законами України, виконує рішення міської ради, її виконавчого комітету та розпорядження міського голови, звітує про їх виконання;
3.2. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним міській раді та підконтрольним міському голові.

4. ЗВІТУВАННЯ СТАРОСТИ
4.1. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою термін, звітує про свою роботу перед міською радою, жителями старостинського округу.
4.2. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції.
4.3. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.
4.4. Звіт - це публічна інформація старости про свою роботу, виконання завдань, доручень за певний період і здійснюється з метою інформування, оцінки його роботи, надання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.
4.5. Завдання звітування - забезпечення прозорості, відкритості і демократичності системи місцевого самоврядування, впливу громадськості на прийняття та виконання рішень у сфері місцевого самоврядування, сприяння громадському контролю за діяльністю старости.
4.6. За результатами відкритої зустрічі староста готує письмовий звіт, який розміщується на офіційному веб-сайті громади і має бути доступним для ознайомлення протягом виборчої каденції.
4.7. Звіт повинен містити:
4.7.1. Відомості про діяльність старости впродовж звітного періоду, досягнуті результати;
4.7.2. Плани на наступний рік;
4.7.3. Інформацію про витрати з бюджету на забезпечення його роботи за звітний період.
4.8. За останній рік повноважень староста не пізніше як за 20 днів до дня проведення чергових виборів, оприлюднює письмовий звіт про свою роботу з урахуванням вимог цього розділу.

5. ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СТАРОСТИ
5.1. Процедура обрання та призначення старости відбувається через громадське обговорення на території старостинського округу, яке може відбуватись у формах громадського слухання, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю, за розпорядженням міського голови, в залежності від особливостей складу та розташування старостинського округу.
Громадські слухання - зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Порядок організації громадських слухань може визначатися статутом територіальної громади, за наявності.
Ініціювання проведення громадських слухань щодо кандидатур старост відбуваються за ініціативою міського голови або 50 членів громади, що проживають на території відповідного старостинського округу, яка оформлюється письмовим зверненням на імʼя міського голови (яке розглядається ним протягом 5-ти днів). Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку. За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.
Збори громадян - це зустрічі жителів певної території громади (старостату, кварталу, вулиці, декількох будинків) для обговорення вагомих проблем та надання пропозицій щодо їх вирішення. Пропозиції (рішення) загальних зборів обовʼязково розглядаються місцевою радою та враховуються у діяльності.
Ініціативна група у кількості 50 членів громади надсилає Раді на імʼя міського голови письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на розгляд, та перелік запрошених осіб. За результатами загальних зборів оформляється письмовий протокол у двох примірниках, в якому чітко формулюється рішення загальних зборів. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем загальних зборів. Список учасників загальних зборів додається до протоколу та є його невідʼємною частиною.
Інші форми консультацій з громадськістю - проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю ( безпосередні форми) та форми вивчення громадської думки (опосередкована форма) шляхом проведення письмового опитування.
Початок консультацій з громадськістю регламентується розпорядженням міського голови про їх призначення, яким визначається склад робочої групи, на яку покладається реалізація проведення та строк їх проведення.

5.2. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:
- кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів від загальної кількості жителів старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;
-з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.
5.3. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної міської ради.
5.4. За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, оформлений відповідно до вимог Протокол, підписаний секретарем громадських обговорень у триденний термін, з моменту коли таке обговорення відбулось, передається до міської ради для продовження процедури затвердження старости.

6. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ.
6.1. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень Каховської міської ради.
6.2. У разі тимчасової неможливості виконання старостою своїх обов’язків у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо, обов’язки старости виконує інша особа, визначена розпорядженням міського голови.
6.3. Повноваження старости припиняються у разі його звільнення з підстав, передбачених КЗпП України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими нормами чинного законодавства.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ
7.1. На старосту поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету міської ради.
7.2. Староста має робоче місце на території старостинського округу.
7.3. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Каховською міською радою.
7.4. Староста несе персональну відповідальність за облік і зберігання печаток, штампів і бланків. Печатки мають зображення Державного Герба України, мають форму кола діаметром 45 міліметрів, край печатки обрамований подвійним бортиком. У центрі - зображення малого Державного Герба України (тризуба) завширшки 11 міліметрів, заввишки 15 міліметрів, обрамоване колом діаметром 24 міліметри. На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням малого Державного Герба України (тризуба) зліва направо по колу одним або двома рядками центровим способом розміщується найменування виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області, її ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, а також назва відповідного старостинського округу та номер.
Кутовий штамп прямокутної форми розміром 40 мм по висоті та 60 мм по ширині і зазначенням адреси та реквізитів: «Виконавчий комітет Каховської міської ради Каховського району Херсонської області, 74800, м. Каховка Каховського району Херсонської області», назву відповідного старостинського округу №__, «_»__ 20__р.".

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ
8.1. Староста несе відповідальність за:
1) бездіяльність або невиконання наданих йому повноважень;
2) порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;
3) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету міської ради;
8.2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону.