UKR
Понеділок 19 Серпня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


01.08.2019

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше

01.08.2019

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше

11.07.2019

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (З МЕТОЮ ВИКУПУ)

Детальніше

05.07.2019

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (З МЕТОЮ ВИКУПУ)

 

Детальніше

04.07.2019

Термінова інформація від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 185 (Херсонська область м. Каховка).

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні78
Вчора200
На цьому тижні78
Минулого тижня2154
У цьому місяці5670
Минулого місяця10285
За весь період615787
09.04.15

Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці


ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Зміст проекту: проект рішення міської ради „Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці".

Адреса розробника: м. Каховка, вул. К.Маркса, 103, відділ містобудування та архітектури Каховської міської ради, (05536) 4-41-96, 4-03-79.

Спосіб оприлюднення: опублікування на офіційному сайті територіальної громади міста в мережі Інтернет (kakhovka-rada.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» - «Офіційне оприлюденення проектів регуляторних актів», а також в розділі «Доступ до піблічної інформації» - «Оприлюденння проектів» - «Рішень сесій» .

Зауваження та пропозиції від громадян, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, надані в письмовій формі на адресу розробника, приймаються до розгляду впродовж місяця з дати публікації проекту регуляторного акту.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Каховської міської ради

«Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

В місті за останні роки спостерігається тенденція самовільного встановлення фізичними особами-підприємцями, організаціями, а також громадянами на землях міської ради, на електроопорах вуличного освітлення, на житлових будинках, які знаходяться на балансі комунальних підприємств міста без оформлення належним чином дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. Зазначені зміни до Правил благоустрою мають врегулювати ці проблеми.

2. Цілі (мета) правового регулювання.

Метою внесення даних змін доповнень до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці є:

- врегулювання правовідносин щодо благоустрою території міста Каховки;

- досягнення виконання вимог чинного законодавства України підприємцями та організаціями, які є розповсюджувачами зовнішньої реклами.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1) Залишення всього без змін.

Цей спосіб буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню.

2) Закріплення норм та правил у цій частині сфери благоустрою території шляхом затвердження Каховською міською радою вказаних змін та доповнень до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці.

Перевагою обраного способу є форма вимог проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища. У разі прийняття змін до Правил буде забезпечений контроль з боку органів місцевого самоврядування.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Забезпечення відповідного санітарного стану досягається шляхом додержання вимог Правил благоустрою територій міста і базується на повному дотриманні вимог чинного законодавства України.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- ознайомлення юридичних та фізичних осіб з змінами до Правил благоустрою території міста Каховки;

- розміщення в місцевих засобах масової інформації вищезазначених доповнень до Правил.

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблем, пов’язаних з благоустроєм території міста Каховки.

Вищезазначені зміни до Правил забезпечать підвищення порядку на пішохідних частинах вулиць міста.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з благоустроєм території міста Каховки.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні:

Позитивні:

- відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до чистоти та порядку в місті;

- здійснення будь-якої діяльності з додержанням Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці.

Негативні:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та Правил благоустрою юридичними та фізичними особами.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з здійсненням постійного контролю за додержанням Правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні зазначених Правил.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Очікувані результати прийняття регуляторного акта наведені в таблиці вигод та витрат:

Сфера регуляторного впливу

Результат

Влада

Поліпшення зовнішнього благоустрою, забезпечення порядку. Збільшення надходження коштів у бюджет міста на благоустрій території.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Поліпшення естетичного стану вілиць міста.

Громадяни

Покращення умов проживання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії даного регуляторного акта.

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений. У подальшому можливий перегляд регуляторного акта у разі внесення змін до діючого законодавства України.

8. Показники результативності регуляторного акта:

- покращення санітарного та естетичного стану міста;

- підвищення іміджу міста;

- суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія запропонованого акта - всі підприємства, установи і організації, які розташовані на території міста (незалежно від форм власності та підпорядкування), фізичні особи-підприємці;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - визначається кількістю осіб, що:

а) прочитають зазначене рішення в мережі Інтернет на офіційному сайті міста в мережі Інтернет (kakhovka-rada.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика»;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

Передбачається середній рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта за рахунок:

- розміщення повідомлення про оприлюднення та самого проекту рішення Каховської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці» з цим аналізом регуляторного впливу на офіційному сайті міста в мережі Інтернет (kakhovka-rada.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом опитування фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія запропонованого акта.

Начальник відділу

містобудування та архітектури,

головний архітектор міста В.В. Долгих

Проект рішення Каховської міської ради


Про внесення змін та доповнень до

Правил благоустрою території,

забезпечення чистоти і порядку

в місті Каховці

Відповідно до пункту 44 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 26, 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та на підставі статті 6.3.1 Статуту територіальної громади міста Каховка, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Каховці, затверджених рішенням сесії Каховської міської ради від 28.03.2013 р. № 760/40 наступні зміни та доповнення:

- абзац другий п. 1 розділу ХІ«УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ, КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ТА СПОРУД, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ, СВІТЛОВИХ ВИВІСОК, РЕКЛАМ ТА ВІТРИН. ДОДЕРЖАННЯ ТИШІ В м. КАХОВЦІ» після слів «їх власники встановлюють» доповнити словом «стаціонарну»;

- назву розділу XIII «ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО, ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА СТАНУ БЛАГОУСТРОЮ МІСЦЬ ЇХ РОЗТАШУВАННЯ» доповнити після слів «ВИМОГИ ДО» словом «РОЗМІЩЕННЯ,»;

- розділ XIII «ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО, ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА СТАНУ БЛАГОУСТРОЮ МІСЦЬ ЇХ РОЗТАШУВАННЯ» доповнити п. 3 та п. 4 наступного змісту:

«3. Забороняється розміщення об’єктів зовнішньої реклами (незалежно від форми рекламного засобу) на землях Каховської міської ради та на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста без отримання та/або подовження у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

4. Тимчасові виносні рекламні засоби (виносні щити, штендери) повинні розміщуватись за наявності виданого у встановленому порядку дозволу, тільки підчас роботи підприємств (установ, організацій тощо), котрі рекламують свої товари (послуги) та можуть встановлюватись на пішохідній частині тротуару за умови забезпечення вільного пересування пішоходів. Для підприємтва (установи, організації тощо) дозволяєтсья розміщення не більше одного такого рекламного засобу. Інформаційна площина такої конструкції не повинна перевищувати 2 кв.м для двох її сторін.

В разі розміщення підприємством (установою, організацією тощо) тимчасового виносного рекламного засобу на ганку біля входу до даного підприємтва, дозвіл на розміщення цього рекламного засобу не оформлюється, плата за використання данного місця не справляється.”

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань роботи комунально-побутового господарства, охорони навколишнього середовища (Перчиць А.І.).

Міський голова О.П. Карасевич