UKR
П'ятниця 12 Серпня 2022 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше

14.02.2022

До уваги фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

10.02.2022

24 лютого 2022 року о 9:00 годині, у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться пленарне засідання двадцять шостої сесії Каховської міської ради VІІІ скликання.

Детальніше

04.02.2022

Оголошення про проведення аукціону з оренди: дворове покриття міського палацу культури «Меліотратор», загальною площею 50,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, просп. Європейський, 12

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні138
Вчора622
На цьому тижні2764
Минулого тижня4646
У цьому місяці7410
Минулого місяця23648
За весь період1921763
22.03.21

ПОЛОЖЕННЯ


Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 6 сесії Каховської
міської ради 8 скликання
28.01.2021 року №142/6

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ забезпечення діяльності старост в старостинських округах та внутрішнього контролю Каховської міської ради


1. Загальні положення
1.1. Відділ забезпечення діяльності старост в старостинських округах та внутрішнього контролю Каховської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом Каховської міської ради, що утворюється Каховською міською радою в межах граничної чисельності працівників виконавчих органів Каховської міської ради та штатного розпису.
1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Каховській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу» іншими Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Каховської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.
2. Основні завдання
2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Вирішення питань щодо організаційного забезпечення роботи старост у старостинських округах (далі - округах) Каховської міської ради
2.1.2. Організація, підготовка і супровід програм, проектів, заявок на участь у конкурсних відборах з метою залучення коштів, спрямованих на вирішення актуальних питань розвитку міської територіальної громади, а також їх впровадження та контроль за реалізацією проектів-переможців конкурсних відборів
2.1.3. Забезпечення внутрішнього контролю за ефективним та належним здійсненням виконавчими органами Каховської міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності, шляхом виконання контрольних функцій відповідно до законодавства України
2.1.4. Здійснення контролю за додержанням стану довкілля, благоустрою та правопорядку на території округів.
2.1.5. Забезпечення ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на території округів відповідно до пунктів 23, 24 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. № 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (із змінами), керуючись Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу"
3. Функції
3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
3.1.1. Готує проекти рішень виконавчого комітету, міської ради, розпоряджень міського голови з питань співфінансування проектів та програм, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів будь-яких джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України
3.1.2. Готує пропозиції до проекту міського бюджету у частині фінансування програм, що реалізуються на території округів
3.1.3. Забезпечує підготовку програм, проектів, заявок на участь у конкурсних відборах, надає методичну, інформаційну та організаційну допомогу структурним підрозділам Каховської міської ради, комунальним підприємствам щодо підготовки та участі у проектах, конкурсах
3.1.4. Сприяє жителям округів у підготовці документів, що подаються до виконавчого комітету Каховської міської ради
3.1.5. Контролює стан експлуатації та утримання об’єктів власності, додержання законодавства у сфері благоустрою, самовільного будівництва, належного порядку на вулицях, площах, тощо на території округів
3.1.6. Координує роботи, пов’язані з наданням жителям округів житлово-комунальних послуг, та здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями - надавачами цих послуг незалежно від форми власності.
3.1.7. Контролює виконання заходів та приписів щодо приведення до належного стану території округа та об’єктів благоустрою
3.1.8. Координує роботи, пов’язані з виявленням причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, вживає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, бере участь у правовому вихованні населення округів
3.1.9. Здійснює контроль за дотриманням посадовими особами ради та її виконавчих органів, працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, своїх функціональних обов’язків, а також вимог і обмежень, передбачених чинним законодавством
3.1.10. Забезпечує ефективне виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків шляхом проведення аналізу, перевірок та контрольних функцій, визначених законодавством, а також затверджених керівництвом внутрішніх документів
3.1.11. Забезпечує інформування керівництва щодо недоліків у системі внутрішнього контролю, виявлених за результатами здійснення перевірок.
3.1.12. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету, веде облік закупівель, що здійснюються виконавчими органами ради
3.1.13. Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчих органів ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень
3.1.14. Забезпечує координацію роботи щодо складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальними підприємствами міської територіальної громади
3.1.15. Забезпечує у повному обсязі роботу по веденню військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на території округів, здійснює інші повноваження у галузі оборонної роботи, передбачених законами.


4. Структура
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду i звільняється з посади міським головою згідно з законодавством.
4.2. Начальник відділу в діяльності підконтрольний та підзвітний міському голові, оперативно підпорядкований заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків, здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.
4.3. Структура та штатна чисельність працівників відділу затверджується рішенням міської ради. Спеціалісти відділу призначаються на посаду у встановленому законодавством порядку.
4.4. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із головних спеціалістів відповідно до покладений функціональних обов’язків згідно посадової інструкції.
4.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
5. Права і обов’язки
5.1.Відділ має право:
5.1.1. Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.
5.1.2. Залучати у встановленому порядку фахівців за погодженням з їх керівниками, підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу
5.1.3. Вносити пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення роботи відділу
5.1.4. Організовувати проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що належать до компетенції відділу
5.1.5. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

6. Відповідальність
6.1. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються між начальником і спеціалістами та закріплюються у посадових інструкціях.
6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
7. Взаємодія
7.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, створеними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадянами.