UKR
Середа 19 Грудня 2018 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


18.12.2018

Про проведення Національного конкурсу « Благодійна Україна -2018»

Детальніше

11.12.2018

Інформація для громадян які потребують допомоги у працевлаштуванні

Детальніше

16.11.2018

Шановні мешканці міста!

Детальніше

14.11.2018

Звернення до керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності, жителів міста Каховки

Детальніше

08.11.2018

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні510
Вчора899
На цьому тижні2216
Минулого тижня4877
У цьому місяці14048
Минулого місяця23183
За весь період496681
24.02.16

ПОЛОЖЕННЯ про міську раду підприємців


Додаток

розпорядження міського голови

02.02.2016р. № 13-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міську раду підприємців

 

Загальні положення

 

Міська рада підприємців (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення координаційних заходів, пов’язаних із проведенням консультацій з підприємцями з питань формування та реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності  та вирішення проблемних питань міста.

Рада в своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

Рада здійснює свої функції у взаємодії з виконавчими органами Каховської міської ради, підприємствами, установами, організаціями міста незалежно від форм власності.

Рада формується за територіальним принципом із числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців.

Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 

Завдання Ради

Основними завданнями Ради є:

- сприяння реалізації в місті державної політики з питань розвитку підприємництва та ефективного використання його потенціалу;

- врахування думки підприємців у процесі підготовки та організації  виконання вимог законодавства з питань розвитку підприємництва, рішень виконкому міської ради та міської ради, що регулюють підприємницьку діяльність в місті;

- розгляд проблемних питань, що виникають в процесі взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності та владних структур;

- розгляд пропозицій  суб’єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

- участь у здійсненні заходів з відстеження результативності діючих у місті регуляторних актів;

- участь у розробленні та надання пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку міста;

- забезпечення оперативного зворотного зв’язку між суб’єктами підприємницької діяльності та Каховською міською радою;

- участь у розробленні механізмів державної підтримки підприємництва, вивчення та поширення зарубіжного досвіду з цих питань;

- сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій, передових технологій та досвіду;

- надання інформаційної та аналітичної допомоги виконавчим органам міської ради з питань діяльності та розвитку підприємництва. 

 

Повноваження Ради

Рада відповідно до покладених на неї завдань має право: 

- отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Каховської міської ради, підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємництва міста інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- утворювати, в разі потреби, постійні та тимчасові робочі групи, відповідно до напрямів роботи Ради;

- залучати до роботи Ради незалежних експертів, наукових працівників, фахівців виконавчих органів Каховської міської ради, установ та організацій міста (за згодою);

- організовувати та брати участь у проведенні конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів з питань підприємницької діяльності. 

 

Структура Ради

Рада утворюється у складі голови Ради, першого заступник, заступника голови, секретаря та членів Ради. Персональний та кількісний склад Ради та зміни до нього затверджується розпорядженням міського голови.

 

Голова Ради:

- здійснює  керівництво Радою і організовує її  роботу;

- забезпечує взаємодію  Ради з суб’єктами підприємницької діяльності, а також з виконавчим комітетом Каховської міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста, отримує від них інформацію, необхідну для роботи  Ради;

- дає окремі доручення членам Ради.

 

Член Ради має право:

- брати участь у засіданнях Ради;

- вільно викладати свої погляди та надавати пропозиції з питань, що розглядаються;

- отримувати інформацію про діяльність Ради та надавати пропозиції з питань, пов’язаних з діяльністю Ради;

- вільно вийти з Ради за письмовою заявою, що подається на розгляд голови Ради та розглядається на засіданні Ради.

 

Член Ради зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Положення про Раду;

- брати участь у засіданнях Ради та обговоренні питань, що розглядаються;

- виконувати покладені на нього обов’язки, рішення Ради та доручення голови Ради.

 

Регламент діяльності Ради

Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на місяць, і вважаються чинними, якщо на них присутні більше половини членів складу Ради.

На своїх засіданнях Рада схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Ради, прийняті та підписані головою Ради знаходяться у осіб, відповідальних за організаційне забезпечення діяльності Ради та відкриті для ознайомлення членами Ради, а також представниками засобів масової інформації.

Для забезпечення діяльності Ради може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою зазначеної ради.

Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі виконавчими органами Каховської міської ради.

Рада інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби інформації та офіційний сайт територіальної громади міста.

Рада може мати бланк із своїм найменуванням та власний веб-сайт.

 

Забезпечення діяльності Ради

Питання організаційного забезпечення діяльності Ради здійснюються апаратом міської ради.

Члени Ради в ході підготовки пропозицій  до порядку денного засідань Ради, з метою створення необхідних умов для виконання визначених завдань, можуть ініціювати запрошення на засідання представників виконавчих органів Каховської міської ради, установ та організацій міста, представників підприємницьких структур.

 

 

Міський голова   А.А.Дяченко