UKR
П'ятниця 27 Листопада 2020 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


18.11.2020

19 ЛИСТОПАДА ВІДБУДЕТЬСЯ ПЕРША СЕСІЯ ТА БРИФІНГ ГОЛОВИ ОТГ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗМІ

Детальніше

12.11.2020

Інформаційне - повідомлення Про проведення АУКЦІОНУ на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

Детальніше

12.11.2020

Інформаційне - повідомлення
Про проведення АУКЦІОНУ на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

Детальніше

09.11.2020

Кожного року ми відзначаємо Всесвітній день молоді (10 листопада) та Міжнародний день студентів (17 листопада)

Детальніше

19.10.2020

Інформація про результати проведення конкурсу суб’єктів оціночної діяльності Рішенням конкурсної комісії від 16.10.2020 р. з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок:

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні876
Вчора1577
На цьому тижні7391
Минулого тижня10177
У цьому місяці39330
Минулого місяця47836
За весь період1016331
19.02.20

ПОЛОЖЕННЯ про Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Каховської міської ради (в новій редакції)


Затверджено рішенням сесії міської ради
від 21.12.2017 № 929/49

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Каховської міської ради
(в новій редакції)


1. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Каховської міської ради, скорочена назва МЦСССДМ Каховської міської ради, (далі - Центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр є комунальним закладом, який утворюється, реорганізується та ліквідується радою і належить до сфери її управління.
Діяльність Центру спрямовується радою, організаційно-методичне забезпечення здійснюється Херсонським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Положення про Центр, структура та гранична чисельність працівників Центру затверджується рішенням сесії міської ради відповідно до Типової структури та штатної чисельності, затверджених Мінсоцполітики.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в України", іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності Центру є:
- законність;
- соціальна справедливість;
- доступність та відкритість;
- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;
- додержання і захист прав людини;
- адресність та індивідуальний підхід;
- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;
- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. Основними завданнями Центру є:
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює заходи щодо:
виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:
соціального супроводу;
консультування;
соціальної профілактики.
За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:
соціальної інтеграції та реінтеграції;
соціальної адаптації;
соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
кризового та екстреного втручання;
представництва інтересів;
посередництва (медіації);
4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної,районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;
5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);
7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;
8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

7. Центр має право:
- вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
- подавати пропозиції до проекту міського бюджету з питань, що належать до їх компетенції;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними), а також з волонтерами про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства за погодженням з Херсонським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
У підпорядкуванні директора є заступник директора - начальник відділу, головний бухгалтер та інші працівники, які призначаються на посаду та звільняються з посад директором Центру у встановленому законодавством порядку.

9. Директор Центру:
- здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;
- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
- представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;
- утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті, та інших джерел, незаборонених законодавством.
Центр надає послуги на безоплатній основі.

11. Кошторис, штатний розпис і фонд оплати праці центру затверджується міським головою.

12. Центр є неприбутковою установою.

13. Забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та пов’язаних з ними осіб.

14. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків а утримання Центру та його структурних підрозділів, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

15. У разі припинення роботи Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

16. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та бланк із своїм найменуванням.

17. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України „Про захист персональних даних".

18. Юридична адреса та місце знаходження центру: 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Фаїни Гаєнко, 6.

Директор МЦСССДМ Соколовська Г.Е.