UKR
Понеділок 18 Лютого 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік


09.02.2016

У 2015 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету на протязі 2015 року, збільшено фінансовий ресурс міського бюджету на 2015 рік на загальну суму 19078,3 тис.грн (загального фонду бюджету – 13071,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) – 6006,9 тис грн.)

За 2015 рік фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 161822,0 тис.грн, що становить 105,5% до планових показників (153357,1 тис. грн).

У порівняні з 2014 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 60597,5 тис.грн. (59,9 %).

План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2015 рік виконано на 116,4 %, при плані 52438,9 тис.грн фактично отримано 61044,9 тис.грн, перевиконання становить 8606,0 тис.грн. У порівняні з 2014 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 17866,3 тис.грн (41,4 %).

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб 57,9%.

За 2015 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 112,6%, при плані 31422,1 тис.грн. фактично надійшло 35374,9 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 3952,8 тис.грн, до факту 2014 року в співставних умовах (норматив відрахування 60%) (28110,1тис.грн.) виконання склало 125,8%, надходження до бюджету збільшились на 7264,8 тис.грн.

Починаючи з 2015 року до міського бюджету зараховується акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Станом на 01.01.2016 року надходження склали 5052,8 тис.грн.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 118,7%, при плані 15396,3 тис.грн фактично надійшло 18270,9 тис.грн, бюджетом додатково отримано 2874,6 тис.грн.

    Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 50,6% займає плата за землю. При плані 7573,3 тис.грн, фактично надійшло 9241,5 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1668,2 тис.грн, до факту 2014 року виконання складає 131,9%, додаткові надходження становлять 2234,6 тис.грн.

Єдиний податок в структурі місцевих податків і зборів займає 48,3%, який до 2015 року надходив до спеціально фонду бюджету (бюджету розвитку). За 2015 рік фактичні надходження (8827,9тис.грн.) склали 115,1% до плану (7669тис.грн.), до факту 2014 року - 8214,5 тис.грн, надходження збільшились на 613,4тис.грн, виконання складає 107,5%.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2015 рік становить 100777,1 тис.грн, а це 62,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 42731,1 тис.грн (73,6 %).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 14374,8 тис.грн (123,3% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету – 9552,2 тис.грн (до бюджету розвитку  - 9053,4 тис.грн – 130,7 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 4822,6 тис.грн (105,2 % до плану)  власних надходжень бюджетних установ.

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2015 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 148617,5 тис. грн (99,0 % до кошторисних призначень), по спеціальному фонду – 23787,1 тис.грн (73,5 % до кошторисних призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 18224,2 тис.грн (68,6 % до плану).

У порівнянні з 2014 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 47071,7 тис.грн або на 46,4 % , спеціального фонду – зменшено на 3919,8 тис.грн (14,1%).

За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально – культурну сферу, державне управління, соціальні виплати і складають 139463,4 тис.грн, що становить 93,8 % від їх загального обсягу. У порівнянні з 2014 роком такі видатки збільшено на 40349,7 тис.грн (40,7%).

Питома вага видатків на виконання інших функцій складає 6,2 %.

Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії та поточні трансферти населенню складає за 2015 рік 141111,8 тис.грн. або 94,9 % від загального їх обсягу, що на 42,4 % (42055,0 тис.грн) більше від аналогічних показників 2014 року.

У 2015 році найбільше зросли видатки на трансферти населенню (дитячі, пільги та субсидії) на 26453,2 тис.грн, заробітну плату - 9370,8 тис.грн, що пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та розміру індексації заробітної плати.

У зв’язку із недофінансуванням у 2015 році з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.01.2016 року 10169,9 тис.грн (це більше у порівнянні з початком року на 8643,7 тис.грн).

 

( тис.грн.)

Код

Доходи

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

51651,4

59874,8

115,9

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

31422,1

35374,9

112,6

11020000

Податок на прибуток підприємств

200,0

1079,0

539,5

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4542,3

5052,8

111,2

18000000

Місцеві податки

15396,3

18270,9

118,7

19010000

Екологічний податок

90,7

97,2

107,2

20000000

Неподаткові надходження

783,8

1158,7

147,8

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21,3

32,5

152,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

479,2

748,7

156,2

24000000

Інші неподаткові надходження

283,3

377,5

133,2

30000000

Доходи від операцій з капіталом

3,7

11,5

310,8

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

3,7

11,5

310,8

40000000

Офіційні трансферти

100918,2

100777,0

99,9

41020100

Базова дотація з державного бюджету

206,2

206,2

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету

100630,6

100491,9

99,9

41035000

Інші субвенції

81,4

78,9

96,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

153357,1

161822,0

105,5

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

-

-1,3

-

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

-

-1,3

-

20000000

Неподаткові надходження

4853,5

5221,6

107,6

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

-

12,1

-

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

-

70,1

-

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

4,5

0,3

6,7

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

266,9

316,5

118,6

25000000

Власні надходження бюджетних установ

4582,1

4822,6

105,2

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6660,0

8736,8

131,2

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

5550,0

 

6795,3

122,4

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1110,0

1941,5

174,9

40000000

Офіційні трансферти

417,6

417,6

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету

417,6

417,6

100,0

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

11931,1

14374,7

120,5

 

                                     ( тис.грн)

Код

Видатки

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

010116

Органи місцевого самоврядування

8640,6

8595,6

99,5

070000

Освіта

53556,6

52769,1

98,5

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

71604,6

71524,9

99,9

 

- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам

38772,1

38758,5

100,0

 

- пільги ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни та інших категорій громадян»

4704,6

4704,6

100,0

 

- субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг та на придбання твердого палива та скрапленого газу

23410,9

23410,9

100,0

100000

Житлово – комунальне господарство (благоустрій міста)

4859,9

4850,9

99,8

110000

Культура і мистецтво

4679,7

4565,9

97,6

130000

Фізична культура та спорт

2011,0

2007,9

99,8

170000

Місцевий автомобільний транспорт

2793,5

2702,6

96,7

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

10,0

10,0

100,0

200700

Інші природоохоронні заходи

65,5

60,0

91,6

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

59,1

59,1

100,0

250102

Резервний фонд

217,1

-

-

250203

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

505,0

467,1

92,5

250380

Інші субвенції

679,8

561,0

82,5

250404

Інші видатки

446,0

443,4

99,4

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

150128,4

148617,5

99,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

010116

Органи місцевого самоврядування

482,1

479,6

99,5

070000

Освіта

10466,9

6419,2

61,3

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

914,4

891,2

97,5

100000

Житлово – комунальне господарство (благоустрій міста)

8018,9

6795,5

84,7

110000

Культура і мистецтво

1101,2

997,6

90,6

130000

Фізична культура та спорт

605,6

585,6

96,7

150000

Капітальні вкладення (будівництво)

6150,4

3744,6

60,9

150118

Придбання житла для окремих категорій населення

999,6

592,2

59,2

160000

Землеустрій

20,0

19,5

97,5

170000

Місцевий автомобільний транспорт

1630,4

1594,0

97,8

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

5,0

3,8

76,0

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

1459,6

1197,1

82,0

200200

Охорона і раціональне використання земель

165,0

110,2

66,7

200700

Інші природоохоронні заходи

49,0

-

-

240600

Цільові фонди

246,8

188,7

76,5

250380

Інші субвенції

115,3

115,3

100,0

250404

Інші видатки

53,1

53,0

100,0

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

32483,3

23787,1

73,2

Проекти рішень виконавчого комітету та міської ради про звіт з виконання міського бюджету
за 2015 рік опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров