UKR
Понеділок 18 Січня 2021 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Про головні показники бюджету Каховської міської територіальної громади на 2021 рік


30.12.2020

Рішенням сесії Каховської міської ради від 22.12.2020 року № 83/3 «Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» визначено:

1.доходи міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 317098576 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 8460403 гривень;

2.видатки міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 301598576 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 23960403 гривень;

3.профіцит за загальним фондом у сумі 15500000 гривень

4.дефіцит за спеціальним фондом у сумі 15500000 гривень;

5.резервний фонд у розмірі 1051990 гривень.

6. затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по загальному фонду на суму 307098576 гривень, по спеціальному фонду на суму 18460403 гривень;

7. затверджено розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 30730481 гривень.

Повний текст рішення з додатками розміщено на офіційному сайті Каховської міської територіальної громади.


ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

(грн)

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього


2

3

4

5


Податкові надходження

223 451 500

223 264 300

187 200


Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

145 598 700

145 598 700Податок та збір на доходи фізичних осіб

145 498 500

145 498 500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

134 595 000

134 595 000Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

5 000 000

5 000 000Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

4 193 000

4 193 000Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

1 710 500

1 710 500Податок на прибуток підприємств

100 200

100 200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

100 200

100 200Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

66 600

66 600Рентна плата за користування надрами

66 600

66 600Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

66 600

66 600Внутрішні податки на товари та послуги

14 064 000

14 064 000Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

1 900 000

1 900 000Пальне

1 900 000

1 900 000Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

6 500 000

6 500 000Пальне

6 500 000

6 500 000Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

5 664 000

5 664 000Місцеві податки

63 535 000

63 535 000Податок на майно

26 264 500

26 264 500Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

93 600

93 600Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

33 100

33 100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

7 300

7 300Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

7 103 700

7 103 700Земельний податок з юридичних осіб  

3 476 900

3 476 900Орендна плата з юридичних осіб  

12 112 000

12 112 000Земельний податок з фізичних осіб  

876 900

876 900Орендна плата з фізичних осіб  

2 236 000

2 236 000Транспортний податок з фізичних осіб

25 000

25 000Транспортний податок з юридичних осіб

300 000

300 000Туристичний збір 

30 000

30 000Туристичний збір, сплачений фізичними особами

30 000

30 000Єдиний податок

37 240 500

37 240 500Єдиний податок з юридичних осіб

5 574 500

5 574 500Єдиний податок з фізичних осіб

28 843 100

28 843 100Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2 822 900

2 822 900Інші податки та збори

187 200


187 200


Екологічний податок

187 200


187 200


Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

117 580


117 580


Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

40 400


40 400


Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

29 220


29 220


Неподаткові надходження

10 811 303

3 778 100

7 033 203


Доходи від власності та підприємницької діяльності

72 000

72 000Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

5 000

5 000Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

5 000

5 000Інші надходження

67 000

67 000Адміністративні штрафи та інші санкції

19 000

19 000Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

48 000

48 000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

3 164 100

3 164 100Плата за надання адміністративних послуг

2 042 700

2 042 700Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

125 000

125 000Плата за надання інших адміністративних послуг

1 517 700

1 517 700Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

400 000

400 000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

794 000

794 000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

794 000

794 000Державне мито

327 400

327 400Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

310 400

310 400Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

17 000

17 000Інші неподаткові надходження

563 000

542 000

21 000


Інші надходження

543 000

542 000

1 000


Інші надходження

542 000

542 000Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1 000


1 000


Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

20 000


20 000


Власні надходження бюджетних установ

7 012 203


7 012 203


Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

6 892 203


6 892 203


Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

6 129 162


6 129 162


Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

763 041


763 041


Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

120 000


120 000


Благодійні внески, гранти та дарунки 

120 000


120 000


Доходи від операцій з капіталом

1 240 000

-

1 240 000


Надходження від продажу основного капіталу

40 000

-

40 000


Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

40 000


40 000


Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

1 200 000


1 200 000


Кошти від продажу землі

1 200 000


1 200 000


Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1 200 000


1 200 000


Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

235 502 803

227 042 400

8 460 403


Офіційні трансферти

90 056 176

90 056 176Від органів державного управління

90 056 176

90 056 176Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

85 462 700

85 462 700Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

85 462 700

85 462 700Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

798 000

798 000Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

798 000

798 000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3 795 476

3 795 476Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1 661 993

1 661 993Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

905 446

905 446Інші субвенції з місцевого бюджету

68 837

68 837Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 159 200

1 159 200Разом доходів

325 558 979

317 098 576

8 460 403

РОЗПОДІЛ

ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

(грн)


Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд


Спеціальний фонд


Разом


Всього


Всього


Виконавчий комітет Каховської міської ради

32 132 794

17 007 800

49 140 594

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

22 822 503

31 000

22 853 503

Інша діяльність у сфері державного управління

1 100 574

10 000

1 110 574

Архівний відділ Каховської міської ради

1 100 574

10 000

1 110 574

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1 800 000


1 800 000

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1 175 072


1 175 072

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

300 500


300 500

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

992 826

18 600

1 011 426

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

55 272


55 272

Організація благоустрою населених пунктів

3 782 489


3 782 489

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

72 358


72 358

Будівництво інших об’єктів комунальної власності


9 000 000

9 000 000

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


7 700 000

7 700 000

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

30 000


30 000

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї


60 000

60 000

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1 200


1 200

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів


188 200

188 200

Управління освіти Каховської міської ради

219 841 548

5 745 902

225 587 450

Управління освіти Каховської міської ради

219 841 548

5 745 902

225 587 450

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 387 603


1 387 603

Надання дошкільної освіти

66 417 801

3 526 885

69 944 686

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

43 709 007

1 976 657

45 685 664

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

85 462 700


85 462 700

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

6 123 112

53 360

6 176 472

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

1 331 586


1 331 586

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6 341 513

163 000

6 504 513

Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі:

242 000

0

242 000

Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки

142 000


142 000

Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2021 -2025 роки

100 000


100 000

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

1 011 129


1 011 129

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

1 661 993


1 661 993

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

905 446Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

14 480


14 480

Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл

5 233 178

26 000

5 259 178

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

24 724 325

310 000

25 034 325

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

24 724 325

310 000

25 034 325

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 450 451


9 450 451

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

1 159 200


1 159 200

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

667 900


667 900

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

10 000


10 000

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

105 000


105 000

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2 000 000


2 000 000

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

40 837


40 837

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

28 000


28 000

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

6 078 063

310 000

6 388 063

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2 394 874


2 394 874

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

500 000


500 000

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

10 000


10 000

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

108 000


108 000

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів іосіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованїсть

100 000


100 000

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2 072 000


2 072 000

Відділ культури Каховської міської ради

17 162 469

896 701

18 059 170

Відділ культури Каховської міської ради

17 162 469

896 701

18 059 170

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

535 033


535 033

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

8 064 926

372 243

8 437 169

Забезпечення діяльності бібліотек

990 874


990 874

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

6 387 705

524 458

6 912 163

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

876 231


876 231

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

307 700

0

307 700

Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності

300 000


300 000

Охорона будівлі кінотеатру

7 700


7 700

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

3 426 065


3 426 065

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

3 426 065

0

3 426 065

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

666 159


666 159

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

200 000


200 000

Інші заходи та заклади молодіжної політики

93 490

0

93 490

Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2021 рік

63 490


63 490

Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки

30 000


30 000

Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

85 000


85 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

67 000


67 000

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

5 000


5 000

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 929 902


1 929 902

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

379 514


379 514

Фінансове управління Каховської міської ради

4 311 375

0

4 311 375

Фінансове управління Каховської міської ради

4 311 375

0

4 311 375

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 259 385


3 259 385

Резервний фонд

1 051 990


1 051 990

Всього видатків

301 598 576

23 960 403

325 558 979

РОЗПОДІЛ КОШТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ

на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році


Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень

1

2

3

Виконавчий комітет Каховської міської радиВиконавчий комітет Каховської міської радиБудівництво інших об’єктів комунальної власності

Рекнструкція вул. Набережної в м. Каховка

9000000

УСЬОГО

Х

9000000