UKR
Вівторок 05 Грудня 2023 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

архів новин


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1970

Обов`язки депутата в умовах конфлікту інтересів


09.02.2021

Головний спеціаліст відділу з питань депутатської діяльності виконавчого комітету Каховської міської ради надає роз’яснення щодо обов`язків депутата в умовах конфлікту інтересів.

ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТА В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Депутат місцевої ради зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів і дотримуватися конкретних вимог антикорупційного законодавства під час голосування. У випадку конфлікту інтересів (потенційного чи реального), згідно зі статтею 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», депутат сільської, селищної, міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
Під поняттям «потенційний конфлікт інтересів місцевого депутата» розуміємо наявність у нього приватного інтересу у сфері, в якій він виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття депутатом рішень або вплинути на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Під поняттям «реальний конфлікт інтересів місцевого депутата» розуміємо суперечність між приватним інтересом депутата та його службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів та порядок їх застосування визначені в статтях 29-34 закону "Про запобігання корупції".
Про конфлікт інтересів зобов’язаний заявити сам депутат, а також може повідомити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання колегіального органу (протокол пленарного засідання, засідання постійної та іншої комісії тощо).
Якщо під час засідання ради чи іншого органу, до складу якого входить депутат із правом вирішального голосу, виникає (стає відомим) реальний чи потенційний конфлікт інтересів, депутат не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом, окрім винятків, встановлених законом.
При цьому, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відноситься до порушень, пов’язаних із корупцією, за яке законом встановлено такі види відповідальності:
дисциплінарну відповідальність за:
1. неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів (може застосовуватися в залежності від конкретних обставин вчинення проступку та ступені вини особи);
2. неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та/або вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за умови, що судом на особу не накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності (застосовується обов’язково) (ч.2 статті 65 Закону).
цивільно-правову відповідальність за:
вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди відповідно до Цивільного кодексу України).
адміністративну відповідальність за:
1. неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів (штраф від 1 700 до 3 400 гривень, а в разі застосування положень частини п’ятої статті 30 КУпАП, то додатково із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року) (ч.1 статті 172-7 КУпАП);
2. вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (штраф від 3 400 до 6 800 гривень, а в разі застосування положень частини п’ятої статті 30 КУпАП, то додатково із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року) (ч.2. статті 172-7 КУпАП);
3. за будь-яку із вищевказаних дій, вчинену особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення (штраф від 6 800 до 13 600 гривень з (обов’язковим) позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік) (ч.3.статті 172-7 КУпАП).
Ухвалення рішення за наявності конфлікту інтересів
Депутат може голосувати на пленарному засіданні, на засіданні постійної комісії, тимчасової контрольної чи іншої комісії органу ради, до складу якого він входить, виключно у випадку, коли його неучасть у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності органу. В такому разі участь депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю за депутатом, який ухвалює рішення в умовах конфлікту інтересів, приймається відповідним колегіальним органом. При цьому мають бути визначені форми зовнішнього контролю, в тому числі й призначення працівника ради, котрий здійснюватиме нагляд за добросовісністю ухвалення депутатом рішення та/або залучення до засідання представника НАЗК як спостерігача без права голосу. У випадку сумніву щодо наявності конфлікту інтересів депутат зобов’язаний звернутись за роз’ясненням щодо своїх дій в умовах конфлікту інтересів і порядку його врегулювання до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке повинно надати обґрунтовану письмову відповідь протягом 7 днів.