UKR
Субота 25 Червня 2022 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

архів новинБюджет м. Каховка на 2015 рік


06.02.2015

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, які передбачають нові підходи до формування місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин та механізму бюджетного вирівнювання.

 При цьому, враховано основні положення проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року №385-р .

Так, внесеними змінами до Податкового кодексу України (Закон України від 28.12.2014 року №71) передбачено:

1) скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збору за першу реєстрацію транспортного засобу (в 2014 році надходження до бюджету склали 319,2 тис. грн і 47,0 тис. грн );

2) скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою (з 20 до 9).

До загальнодержавних податків належать:

 • податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість;
 • акцизний податок; екологічний податок; рентна плата; мито;

До місцевих податків належать:

 • - податок на майно; єдиний податок;
 1. запровадження нового податку - акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів: алкогольних напоїв, пива, тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну, скрапленого газу, нафтопродуктів;
 2. розширення бази оподаткуванняподатку на нерухомість шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна;
 3. заміну збору на рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів;
 4. скорочення кількості груп (з 6-ти до 4-х) платників єдиного податку та зменшення ставок податку;
 5. включення фіксованого сільськогосподарського податку до складу єдиного податку;

Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу України (Закон України від 28.12.2014 року №79) передбачено:

 1. відміну закріплення доходів місцевих бюджетів за кошиками (І та ІІ) доходів;
 2. встановлення нового нормативу відрахувань податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення та районів. До міського бюджету буде зараховуватися 60% податку, а для бюджетів сіл, селищ та міст районного значення даний вид надходжень взагалі виключено;
 3. передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів державного мита;
 4. зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 5. розширення надходжень загального фондушляхом передачі зі спеціального фонду єдиного та екологічного податків, а також податку на нерухоме майно.

Дохідна частина міського бюджету на 2015 рік розроблена виходячи з положень статей 64, 69, 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законодавчих документів.

За розрахунками обсяг міського бюджету на 2015 рік визначено в сумі 121953,2тис.грн. При цьому, обсяг загального фонду складає 116963,5тис.грн, у тому числі: власні доходи – 39367,5тис.грн, базова дотація в сумі 206,2 тис.грн.

Разом з тим, вперше з державного бюджету надаватиметься - освітня субвенція – 26064,0тис.грн;

Як і у попередні роки, з державного бюджету передбачено субвенції: на здійснення програм соціального захисту населення 51325,8тис.грн. (Різні види дитячих допомог, пільги, субсидії)

Обсяг доходів спеціального фонду пропонується затвердити в сумі
4989,7
тис.грн, у тому числі бюджету розвитку – 920,0тис.грн.

Структура доходів міського бюджету в 2015 році

(тис.грн)

Всього доходів з міжбюджетними трансфертами – 121953,2 (100,0%)
Доходи загального фонду116963,5 (96,0%) Доходи спеціального фонду4989,7 (4,0%)
Власні доходи44357,2 (36,4%) Міжбюджетні трансферти з державного бюджету 77596,0 (63,6%)
Загальний фонд 39367,5 Спеціальний фонд4989,7 Дотації,загальний фонд 206,2 Субвенції, загальний фонд 77389,8

 

Бюджетним кодексом України за бюджетами місцевого самоврядування чітко визначені і закріплені доходні джерела.

 

 

 

Порівнювальна таблиця доходів міського бюджету на 2015 рік

Загальний фонд

(тис.грн.)

Назва податку факт 2014 року Прогнозна 2015 рік відхилення
Податок на доходи фізичних 35137,6 (75%) 26769,4 (60%) - 8368,2
Державне мито 115,4 115,5 + 0,1
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів Новий податок 500,0(ставка 5% від реалізованої продукції) + 500,0 (На ремонт та утримання вулиць і доріг) 
Земельний податок 7006,4 - буде надходити як податок на майно
Податок на прибуток підприємств та установ комунальної власності 232,5 200,0 - 32,5
Фіксований с/х податок 7,1 - -7,1 в єдиний податок
Місцеві податки 324,2 5,0туристичний.збір -319,2 (торговий патент відмінено)
Податок на майно : (податок на майно, земельний податок., податок на авто з об’ємом двигуна більше 3х і терміном експлуатації до 5років) Ставка від 0% до 2% мінімальної заробітної /п 7100,0  + 7100,0
Єдиний податок - 4200,0 + 4200,0 (надходив до спеціального фонду )
Екологічний податок - 110,0 +110,0 (надходив до спеціального фонду )
Надходження від орендної плати за користування майном, що у комунальній власності ( 30% ) 175,8 200,0 + 24,2
Інші надходження 179,6 167,6 + 12,0
Всього власні доходи 43178,6 39367,5 - 3811,1
Дотація 14566,8 206,2 - 14360,6
Освітня субвенція - 26064,0 + 26064,0
Субвенція з державного бюджету на дитячі допомоги., пільги, субсидії 43479,1  51325,8 + 7846,9
Разом загальний фонд 101224,5 116963,5 + 15739,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

Назва податку факт 2014 року Прогнозна 2015 рік Відхилення + -
Единий податок 8214,5 - -8214,5 (передано до загальний/фонду)
Податок на нерухоме майно 46,6 - -46,6 (передано до з/ф )
Надходження коштів пайової участі 243,3 250,0 +6,7
Екологічний податок 96,6 - -96,6 (передано до з/ф )
Збір за першу реєстрацію транспортних засобів 157,0 - -157 ( відмінено)
Збір за торгівлю нафтопродуктами 47,0 - -47,0 (відмінено)
Відчуження майна 108,0 170,0 +62,0
Продаж землі 2456,9 500,0 -1956,9
Власні надходження бюджетних установ 3719 4065,2 +346,2
Субвенція з держ. бюджету на утримання вулиць і доріг 1551,6 - -1551,6відмінено
Разом спец. фонд 16760,8 4989,7 - 111771,1
В тому числі :      
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 11069,3 920,0 -10149,3
ВСЬОГО доходи міського бюджету 117985,3 121953,2 +3967,9
       

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету, яке забезпечує

життєдіяльність міста і вимагає відповідних зусиль місцевої влади для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету, як і раніше є податок на доходи фізичних осіб. З врахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України податок на доходи фізичних осіб залишається базовим для міського бюджету. У порівнянні з фактичним виконанням 2014р. міський бюджет отримає власних доходів загального фонду менше на 3811,1тис.грн., в основному за рахунок встановлення нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб-60%, проти75% минулого року. У структурі власних доходів бюджету міста Каховка на 2015рік цей податок складає 68 відсотків.

Видатки міського бюджету

Загальний обсяг видатків Каховського міського бюджету на 2015 рік визначено у сумі 121953,2тис. грн., у т.ч.: видатки загального– 116914,0тис.грн., видатки спеціального фонду складають – 5039,2 тис. грн., з них: бюджет розвитку – 969,5 тис. грн.

На фінансування бюджетних установ міста, таких як, заклади освіти, культури, фізичної культури та спорту, центру соціальної служби для сім’ї дітей та молоді, територіального центру, центру дітей інвалідів, утримання органів місцевого самоврядування передбачено кошти у сумі – 61739,2тис.грн, 52,8% від загального фонду бюджету , що на 8% більше 2014року, Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери передбачено у сумі 45904,6 тис. грн. це 74,3% від видатків на бюджетну сферу і 39,2% від усіх видатків бюджету. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які споживатимуть бюджетні установи міста , передбачені на 2015рік у сумі 10940,9 тис.грн., що становить 17,7,0% від усіх видатків передбачених на бюджетну сферу і на 45,5% (це 3419,4тис.грн) більше факту 2014року, в тому числі видатки на освіту :

На 2015 рік на утримання загальноосвітніх закладів міста з державного бюджету України передбачено цільову освітню субвенцію в сумі 26064,0 тис.грн.

Із загальної суми видатків спрямовано:

на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 19754,3 тис.грн., що на 5,5%більше фактичних видатків 2014 року.; на оплату харчування учнів – 940,0 тис.грн.: для пільгової категорії учнів в сумі 244,5 тис.грн., для учнів 1- 4 класів в сумі 695,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносїів - 5138,4 тис.грн., виходячи із лімітів, розрахованих на рівні споживання у 2014 році та діючих тарифів станом на 01 січня 2015 року; інші видатки -270,8 тис.грн.

На утримання інших закладів освіти за рахунок коштів міського бюджету передбачено 21179,0тис.грн., що на 13,7% більше 2014року у тому числі на утримання:

дитячих дошкільних закладів – 15904,6тис.грн.;.

позашкільних закладів – 1888,8тис.грн.; методичного кабінету – 458,7тис.грн.;

міжшкільний виробничий комбінат -984,4тис.грн. ДЮСШ – 945,0тис.грн.

Із загальної суми видатків спрямовано:

на виплату заробітної плати з нарахуваннями освітянам 14686,0 тис.грн., більше на 5,2% фактичних видатків 2014 року.

на оплату комунальних послуг та енергоносїів передбачено - 4435,0 тис.грн., що на 52% більше 2014 року. на харчування дітей у дошкільних закладах передбачено кошти в сумі 1946,7тис.грн., інші видатки установ освіти - 382,2 тис.грн.

У проекті міського бюджету на 2015 рік враховано видатки на фінансування міських програм:

-«Обдарована дитина» -14,0тис.грн. -«Стимулювання кращих педагогічних працівників» -10,0тис.грн.

- «Молодь» - 25,0 тис. грн.., -. «Призовна дільниця» - 30,0тис.грн.

- «Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності» 9,0тис.грн.

- Придбання путівок для оздоровлення дітей в літніх таборах -137,6тис.грн,

-«Підтримка діяльності органів самоорганізації населення- 38,0 тис. грн..

- Громадська організація «Щит» - 90,0тис.грн.

-«Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування» засобами масової інформації - 80,0тис.грн

З метою забезпечення соціального захисту людей похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці в 2015 році планується спрямувати кошти за рахунок міського бюджету на : програми ”, «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціальний захисту людей похилого віку та інвалідів», , та інші видатки на соціальний захист населення – 263,5тис. грн.; в т.ч. фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів – 50,5тис.грн.

- Видатки на благоустрій міста складуть – 1600,0тис.грн. в т.ч. для КП «КТП» - 330,0тис.грн. -Ремонт та утримання доріг – 500,0тис.грн. буде здійснюватися за рахунок надходжень акцизного податку. - за рахунок надходження екологічного податку в сумі 110,0тис.грн будуть здійснені наступні видатки - придбання контейнерів для сміття –60,0тис.грн., ремонт дороги до свалки - 44,5тис.грн., 5,5тис.грн. - озеленення.

На фінансування видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення передбачаються кошти за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 51325,8тис.грн. це 43,8% від усіх видатків загального фонду і на 18,0% або на 7846,7тис.грн. більше 2014року в т.ч. передбачено на :

- виплату допомоги сім,ям з дітьми - 35342,6 тис.грн.

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 14583,2тис.грн.

-на пільгове перевезення громадян по місту- 1400,0тис. грн.

 

Видатки спеціального фонду становлять –5039,2 тис. грн.

- власні надходження бюджетних установ – 4065,2тис.грн будуть використані на власні потреби цих установ.

- кошти бюджету розвитку – 920,0тис. грн в першу чергу будуть направлені на завершення робіт по капітальним видаткам 2014року, а саме :

- Реконструкція систем опалення квартир пільгових категорій населення в багатоквартирних будинках ж/м «Свєтлово» м. Каховка із встановленням систем індивідуального опалення – 637,4тис.грн.

- Реконструкція систем газопостачання по вул. Ентузіастів №6, №10.- 262,6тис.грн.

-Видатки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу.-20,0тис.грн.

Кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 49,5 тис.грн. будуть використані на облаштування дорожнього покриття на полігоні твердих побутових відходів – 44,5тис. грн. та 5,0тис.грн.на програму «Розвитку підприємницької діяльності».

Затверджено рішенням сесії №1253/68 від 29.01.2015.

Рішення сесії міської ради про міський бюджет на 2015 рік з додатками розміщено на офіційному сайті м.Каховка