UKR
Понеділок 15 Жовтня 2018 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


04.10.2018

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (З МЕТОЮ ВИКУПУ)

Детальніше

04.10.2018

Повідомлення про проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації.

Детальніше

20.09.2018

Шановні жителі міста!

Детальніше

18.09.2018

Повідомлення про проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації.

Детальніше

18.09.2018

25 вересня 2018 року о 15.00 в залі засідань (III поверх) міськвиконкому відбудеться засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Каховської міської ради.

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні559
Вчора741
На цьому тижні559
Минулого тижня6462
У цьому місяці13419
Минулого місяця22206
За весь період445096
23.02.17

Формування негативного ставлення до корупції


Одним з найбільш істотних чинників у подоланні корупції є ставлення населення до цієї проблеми.  Потребують уваги заходи, пов’язані з активізацією участі населення в інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм факти корупції. Частка такого населення є невеликою, зокрема з огляду на високий ступінь лояльності населення до корупції, засудження фактів повідомлень про корупцію як поведінки, яка суперечить етичним нормам, низький рівень довіри до діяльності правоохоронних органів, зневіру в ефективності антикорупційних заходів, страх бути покараним за повідомлення про підозру в корупції.
Сутність антикорупційного законодавства полягає в тому, щоб обмежити, нейтралізувати чи усунути фактори корупції, чітко визначити ознаки корупційних правопорушень. У Законі України «Про запобігання корупції» визначені наступні заходи, що пов’язані з діяльністю органів державної влади:
1) встановлення спеціальних обмежень:
- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;
- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- обмеження щодо одержання дарунків;
- обмеження щодо спільної роботи близьких осіб;
- обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
2) фінансовий контроль;
3) запобігання та урегулювання конфлікту інтересів;
4) кодекси поведінки;
5) антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів;
6) вимоги щодо прозорості інформації;
7) заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Ознаками корупційних діянь є:
1) безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;
2) наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;
3) використання особою свого становища всупереч інтересам держави;
4) корислива мета або інша зацікавленість особи;
5) незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг. 
Створення спеціальних умов, які сприятимуть зміні суспільного уявлення про повідомлення про факти корупції, є одним із пріоритетів антикорупційної політики держави. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави.
У статті 21 Закону України «Про запобігання корупції» визначено наступну участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. А саме:  
- повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;
- запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;
- проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;
- брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;
- вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;
- проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;
- проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
- здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
- здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.
Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому Законом.
Каховським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Херсонської області проводиться робота, спрямована на забезпечення дотримання вимог державної антикорупційної політики України щодо запобігання та протидії корупції.
Управлінням постійно проводиться моніторинг ефективності реалізації антикорупційних заходів та оцінки виконання передбачених завдань, додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.
Основні зусилля в цьому напрямку діяльності зосереджуються на виконанні планових профілактичних заходів антикорупційного спрямування, організації вивчення працівниками законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції, формуванні в колективі нетерпимого, негативного ставлення до корупції, як суспільно небезпечного явища. Посилені вимоги до доброчесної поведінки державних службовців.
Пріоритетним напрямом роботи є проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо основних положень антикорупційного законодавства та попередження можливих правопорушень, запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання.
У ході здійснення антикорупційних заходів важливим напрямком в діяльності управління Фонду залишається проведення цілеспрямованої роботи щодо зміцнення кадрового потенціалу. Призначення на посади державних службовців відбувається відповідно до вимог Закону України "Про державну службу", з дотриманням положень Закону України "Про запобігання корупції".
В управлінні Фонду вжито організаційні заходи щодо реалізації антикорупційних заходів. В практику роботи впроваджуються різноманітні методи попередження та протидії корупційним проявам. Так, з метою інформаційно-роз’яснювальної роботи та визначення реального стану дотримання антикорупційного законодавства усіма співробітниками управління Фонду, в приміщенні управління розміщено інформаційний стенд з питань протидії корупції, де вказано електронну адресу для повідомлень про неправомірні дії працівників управління Фонду, запроваджено роботу "телефону довіри": 4-30-68
Здійснено опитування громадян, які звертались до Каховського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Херсонської області щодо якості прийому, обслуговування та інформування. Результати опитування свідчать, що 94 % опитуваних громадян за п’ятибальною шкалою надали оцінку «5» щодо якості та оперативності надання інформаційних послуг.
Для забезпечення оперативного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення, а також своєчасного реагування на можливі корупційні прояви та інші службові зловживання проводяться необхідні заходи щодо забезпечення належної організації особистого прийому та роботи зі зверненням громадян. В управлінні організована постійно діюча "гаряча" телефонна лінія: 2-13-86.