UKR
Субота 16 Жовтня 2021 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

23.08.2021

16.09.2021

03.12.2019

22.08.2019

21.06.2017


анонс подій


Заходи у жовтні 2021

Детальніше

опитування


Чи на сьогоднішній день у Вас є необхідність в отриманні соціальної допомоги?


ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


12.08.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тройка»              
код ЄДРПОУ 31561015
  (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса:_ 74800, Херсонська область, м. Каховка, пров. Комунальний, 6, моб.тел.: +380675522454. Фактичне місце здійснення діяльності: Херсонська область, м. Каховка, пров. Комунальний, 6
                                                                                                                   (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної                                         особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування мінеральних природних столових підземних вод з родовища «Каховка» мінеральних природних столових вод обсягом 36,5 тис.м3/рік (100 м3/добу, свердловина № 12-371) та 34,68 тис.м3/рік (95 м3/добу, свердловина № 1 пр (12-433)) з ділянки «Каховка-2» Каховського родовища питних підземних вод, що розташовані у південній околиці м. Каховка Херсонської області, з метою видобування питних підземних вод придатних для власних господарсько-питних і виробничих потреб та мінеральних природних столових вод для промислового розливу.

Підстава землекористування – земельна ділянка (св. № 12-371), яка надана у постійне користування загальною площею 0,4242 га (кадастровий номер 6510400000:06:001:0010) та договір оренди земельної ділянки (св. № 1 пр (12-433) загальною площею 1,0728 га від 13.06.2013 р. (кадастровий номер 6510400000:01:001:0575) до 13 червня 2023 року для обслуговування комплексу будівель і споруд цеху по виготовленню та розливу питної і солодкої води. Здійснення планованої діяльності передбачається в межах земельних ділянок наданих в користування.

Підстава користування надрами - спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування питних підземних вод придатних для власних господарсько-питних і виробничих потреб та мінеральних природно-столових вод для промислового розливу, наданий Держгеонадрами України від 30.12.2011 5451 (наказ від 23.04.2019 № 129 (внесення змін). Угода про умови користування надрами від 04.05.20205451.

Підстава водокористування - дозвіл на спеціальне водокористування від 16.11.2017 № 157/ХС/49д-17 строком дії до 16.11.2022 р., наданий Держводагентством України з метою забезпечення питних і санітарно-гігієнічних; виробничих потреб (утому числі об’єм води, яка входить виключно до складу напоїв) ТОВ «Тройка».

Технічна альтернатива 1.

Об’єкт діючий, свердловинами експлуатується водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену неогену. Експлуатація родовища «Каховка» свердловиною № 12-371 – мінеральні природні столові підземні води, та ділянки «Каховка-2» Каховського родовища питних підземних свердловиною № 1 пр (12-433) здійснюється в межах затверджених запасів ДКЗ України (протокол № 4391 від 17.05.2018 р.) і не перевищує по свердловині № 12-371 – 36,5 тис.м3/рік (100 м3/добу), а по № 1 пр (12-433) – 34,68 тис.м3/рік (95 м3/добу). Вода відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (свердловина № 1 пр (12-433) та ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні» (свердловина № 12-371).

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення потреби у мінеральній природній столовії воді та у питній підземній воді ТОВ «Тройка».

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності.

Планова діяльність здійснюється в південній околиці м. Каховка, на лівобережжі Каховського водосховища. Водозабір товариства складається з двох свердловин №№ 1 пр (12-433) та 12-371, які розташовані на території виробничої бази підприємства за адресою: м. Каховка, пров. Комунальний, 6. Відстань між свердловинами близько 50,0 м. Свердловина № 12-371 розташована на земельній ділянці, яка належить ТОВ «Тройка», свердловина № 1пр (12-433) – на орендованій ділянці.

Свердловина № 12-371 знаходиться на території родовища мінеральних вод «Каховка», а № 1 пр (12-433) в межах ділянки «Каховка-2» Каховського родовища питних підземних вод, які розташовуються в присхиловій частині Українського кристалічного щита та північного крила Причорноморської западини. В геоморфологічному плані територія представляє собою пологу алювіальну слаборозчленовану рівнину, яка знижується на південний захід в напрямку Чорного моря.

На території родовищ, експлуатується водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену неогену. Водовмісні породи – вапняки світло-сірі, місцями мергелясті.

Експлуатаційні запаси питних підземних вод верхньоміоценового водоносного горизонту по ділянці «Каховка-2» Каховського родовища питних підземних вод, свердловина № 1 пр (12-433) та по родовищу «Каховка» мінеральних вод, свердловина № 12-371, затверджені ДКЗ України (протокол № 4391 від 17.05.2018 р.). По свердловині № 1 пр (12-433) в загальній кількості 95 м3/добу по категоріям А+В+С1, в тому числі по категорії А – 18 м3/добу, В – 42 м3/добу, С1 - 35 м3/добу, по свердловина № 12-371 - 100 м3/добу за промисловою категорію А.

Гідрогеологічні умови родовища відносяться до 2-ї групи складності – зі складними умовами. Якість питної води відповідає вимогам ДсаНПіН 2.2.4-171-10 та ДСТУ 878-93.

Територіальні альтернативи 1, 2. Підземні води використовуються для питних підземних вод для власних господарсько-питних і виробничих потреб та мінеральних природних столових вод для промислового розливу. Видобуток підземних вод проводиться згідно Дозволу на спеціальне водокористування від 16.11.2017 № 157/ХС/49д-17 строком дії до 16.11.2022 р. та Спеціального дозволу на користування надрами від 30.12.2011 № 5451 (наказ від 23.04.2019 № 129 (внесення змін).

Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки об’єкт планованої діяльності діючий.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності видобування корисних копалин (промислова розробка водозабірної ділянки) в межах даного адміністративного району має позитивний характер та визначається, в першу чергу, забезпеченням виробничих потреб підприємства, організацією зайнятості місцевого населення, поповненням місцевого бюджету, зарахуванням рентної плати за користуванням надрами в державний та місцевий бюджети. В другу чергу - раціональним використанням наявних розвіданих водних ресурсів. В третю чергу - організацією оздоровлення населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Водне господарство з видобутку та використанню підземних вод складається із двох водозабірних свердловин, надкаптажних споруд, водонакопичувальної ємності, цеху по виробництву води та водогонів. Характеристика водозабірних свердловин подана в таблиці.


Водозабірна свердловина

Глибина

Інт. водо-притоку

Показники

Статич. рівень

Дебіт дм3

Дебіт м3/добу

Зниження

Пит. дебіт м3/добу

12-371

26,0

13,8-26,0

14,9

2,66

230

0,05

4600

1 пр (12-433)

44,0

38,6-44,0

15,9

4,72

408

0,5

816


Родовище «Каховка» мінеральних природних столових вод. За хімічним складом води сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієво-натрієві з мінералізацією 0,5 – 0,9 г/дм3, вміст гідрокарбонат-іонів 272,5 – 329,4 мг/дм3, сульфат–іонів від 40,3 до 132,3 мг/дм3, хлорид–іонів – 78,3 – 133,9 мг/дм3, іонів магнію – 30,4 – 44,0 мг/дм3, іонів кальцію – 52,1 –82,0 мг/дм3, іонів натрію і калію – 66,6 – 114,3 мг/дм3. Використовуються для розливу в якості мінеральної природної столової води під назвою «Каховка».

Ділянка «Каховка-2» Каховського родовища питних підземних вод. За хімічним складом питна вода із свердловини № 1 пр (12-433) хлоридно-гідрокабонатна магнієво-кальцієво-натрієва з мінералізацією 0,6 - 0,8 г/дм3, вміст основних іонів при цьому становив: гідрокарбонат-іонів - 272,6 – 311,0 мг/дм3, сульфат–іонів містилось від 46,0 до 126,0 мг/дм3, хлорид–іонів – 80,8 – 165,0 мг/дм3, іонів магнію – 30,4 – 45,0 мг/дм3, іонів кальцію – 46,0 – 70,0 мг/дм3, іонів натрію і калію – 69,0 – 133,0 мг/дм3. Загальна жорсткість води змінювалася в межах 5,1 – 7,0 ммоль/дм3. Підземні води ділянки «Каховка-2» відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Будова каптажу. Цегляні споруди підземного типу розміром 1,2 х 1,4 х 1,5 та 2,1 х 2,9 х 2,4 м. В свердловинах встановлені глибинні насоси, металеві водопідйомні труба діаметром 32 і 89 мм. Гирла свердловин закриті герметичними оголовками, на горизонтальних ділянках яких встановлені манометри, крани для відбору проб води, зворотні клапани. Свердловини обладнані станціями для автоматичного керування насосом.

Режим експлуатації водозабору – цілодобовий, в залежності від технологічних потреб. Використання підземних вод для власних господарсько-питних і виробничих потреб та мінеральних природних столових вод для промислового розливу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

ТОВ «Тройка» проводить видобування питних підземних вод з родовища «Каховка» мінеральних природних столових вод та з ділянки Каховка-2» Каховського родовища питних підземних вод з метою видобування питних підземних вод придатних для власних господарсько-питних і виробничих потреб та мінеральних природних столових вод для промислового розливу.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлені відповідно діючого законодавства України, а саме:

- забрудненню атмосферного повітря: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація;

- ґрунти, поверхневі та підземні води: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих та підземних вод;

- акустичний вплив: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;

- дотримання меж санітарно-захисних зон;

- дотримання меж зон санітарної охорони (ЗСО) родовища «Каховка» та розроблених санітарних заходів, які були затверджені рішенням сорок восьмої сесії шостого скликання Каховської міської ради. Рішення від 28.11.2013р. № 900/48;

- дотримання правил пожежної безпеки;

- забезпечення виконання вимог ДБН В.2.5.-74:2013;

- дотримання умов дозволу на спеціальне водокористування;

- дотримання умов протоколу ДКЗ України від 17 травня 2018 № 4391 щодо підтвердження експлуатаційних запасів мінеральних підземних вод родовища «Каховка» та питних вод ділянки «Каховка-2» Каховського родовища;

- дотримання умов спеціального дозволу на користування надрами від 30.12.2011 № 5451 (наказ від 23.04.2019 № 129 (внесення змін);

- дотримання розроблених кондицій мінеральної природної столової води «Каховка» та вимог щодо безпечності для здоров’я людини відповідно ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні вимоги».

Щодо технічної альтернативи 1: Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2: Не розглядається.


7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Планованою діяльністю не передбачається проведення заходів з еколого-інженерної підготовки, оскільки планована діяльність стосується існуючого об’єкта. Видобування питних підземних вод придатних для власних господарсько-питних і виробничих потреб та мінеральних природних столових вод для промислового розливу проводиться з 2004 року, тому інженерна підготовка і захист території здійснюється вже існуючою інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи 1. Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2. Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи не розглядаються.


8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

- клімат і мікроклімат – процес видобування питних підземних вод та мінеральних природних столових вод не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості;

- повітряне середовище – видобування питних підземних та мінеральних природних столових вод не має постійних джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря;

- геологічне середовище – вплив на геологічне середовище обмежується площами ділянок родовища та глибиною видобування вод;

- водне середовище – експлуатація свердловин може призвести до незначного зниження рівнів підземних вод водоносного горизонту. У зв’язку з чим, необхідно вести фактичний облік відбору підземних вод, дотримуватися режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення, видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного дебіту. Забір води має здійснюватися в затверджених нормативах. Загалом, не прогнозується порушення загального гідродинамічного стану підземних вод;

- водовідведення - комунально-побутові та виробничі стоки надходять до очисних споруд КВУ «Каховський водоканал». Скидання стічних вод у водні об’єкти немає. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається.

- ґрунти – утворення відходів, та подальше поводження з ними;

- природно-заповідний фонд – в межах ділянки родовища території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні;

- рослинний та тваринний світ – вплив відсутній;

- навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб промисловості, забезпечення робочими місцями населення, відрахування податків до бюджетів);

- навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Щодо технічної альтернативи 1. Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2. Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи не розглядаються.


9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку довкілля»

Друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля п.3 частини 3 ст.3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах надання їм земельних ділянок);


10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. 1026 в обсязі достатньому для підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.


12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;

  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

  • - врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом що най-менше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.