UKR
Субота 24 Серпня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

16.07.2019

22.08.2019

21.06.2017


анонс подійопитування


Чи на сьогоднішній день у Вас є необхідність в отриманні соціальної допомоги?


Оголошення по конкурсу на управителя


22.02.2019

Згідно з рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради № 42 від 19.02.2019 оголошується проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирних будинків у місті Каховці
Конкурс проводиться відповідно до вимог до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 150 від 13.06.2016 року "Про затвердження порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку", керуючись главою 2 розділу 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішенням виконавчого комітету від 15.01.2019р. № 11
1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу:
Виконавчий комітет Каховської міської ради 74800, Херсонська область, м.Каховка, вул. В.Куликовська (К.Маркса), 103.
2. Прізвище, посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
прізвище: Кашулін Андрій Геннадійович,
посада: начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, номер телефону: 05536-21622
3. Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком:
3.1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:
1)прибирання прибудинкової території;
2) прибирання сходових кліток;
3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;
4) технічне обслуговування ліфтів;
5) обслуговування систем диспетчеризації;
6) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
- холодного водопостачання;
- водовідведення;
- теплопостачання;
- зливової каналізації;
7) дератизація;
8) дезінсекція;
9) обслуговування димових та вентиляційних каналів;
10) Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);
11) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.
3.2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);
2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).
3.3. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку.
3.4. Винагорода управителю.
4. Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила.
Якість надання послуги з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій", наказу Держжитлокомунгоспу України 10.08.2004р. № 150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", наказу Міністрества регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, № 190 від 27.07.2018 "Про затвердження Обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території", ДБН, СніП. 5. Найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу.
Об’єктом конкурсу є багатоквартирні житлові будинків міста Каховки, в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком згідно з додатком 1 до рішення виконавчого комітету, яким затверджена конкурсна документація.
6. Технічна характеристика об’єкта конкурсу.
Технічна характеристика наведена в додатку 1 до рішення виконавчого комітету.
7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
1) ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу;
2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою; наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
3) фінансова спроможність учасника конкурсу;
4) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
8.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.
До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця)
8.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). 8.3. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
8.4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
8.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
9. Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації.
Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.
При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.
10. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: 13.03.2019р.
11. Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.02.2019р. Складає 2107,8 тис.грн.
12. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
- Спосіб подання конкурсних пропозицій - особисто або поштою.
- Місце подання конкурсних пропозицій - Херсонська область, м. Каховка, вул. В.Куликовська (К.Маркса), 103, каб. 407.
- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - до 09 год. 00 хв. 01.04.2019 року.
13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 02.04.2019 року за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. В.Куликовська (К.Маркса), 103, каб. 401.
- Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.
- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.
- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.
14. Оцінювання конкурсних пропозицій
Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:
- ціна послуги - до 35 балів;
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - до 15 балів;
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 балів;
- фінансова спроможність учасника конкурсу - до 15 балів;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 20 балів.
За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.
Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів
15. Договір про надання послуг з управління багатоквартирними будинками:


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 712


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з управління
багатоквартирними будинками