UKR
Неділя 15 Вересня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.09.2019

Державна установа «Фонд енергоефективності» інформує , що з 03 вересня 2019 року вводиться в дію Програма підримки енергомодерації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затверджена рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року.

Детальніше

11.09.2019

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області повідомляє

Детальніше

30.08.2019

Відомості про об’єкт оцінки:
- земельна ділянка площею площею 0,0243 га, за адресою: м. Каховка, вул. Олеся Гончара, 12/1. Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Землі житлової та громадської забудови Каховської міської ради.

Детальніше

22.08.2019

Оголошення щодо встановлення власника рекламного засобу

Детальніше

01.08.2019

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні271
Вчора265
На цьому тижні2740
Минулого тижня2307
У цьому місяці5280
Минулого місяця9611
За весь період625008
09.04.15

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 28.04.2011 р. № 171/9 "Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, Методики розрахунку і п


Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії міської ради

від 28.04.2011 р. № 171/9 "Про затвердження Положення

про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності

територіальної громади міста, Методики розрахунку

і порядку використання плати за оренду об’єктів

комунальної власності територіальної громади міста

та Положення про порядок і умови надання пільг

щодо орендної плати орендарям майна, що перебуває

в комунальній власності територіальної громади міста",

(зі змінами і доповненнями від 29.09.2011 р.)

З метою забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна та плати за об’єкти оренди комунальної власності, керуючись пунктом 2 статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити пункт 11 розділу ІІ Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста абзацем наступного змісту:

«Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.»

2. Абзац 1 пункту 4 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста (далі - Методика) викласти у наступній редакції:

   «4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій 
послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На
основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати -
останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується
у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий
місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та
наступні місяці оренди.
          Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується 
орендодавцем.»

3. Абзац 1 пункту 5 Методики викласти у наступній редакції:

   «5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім 
нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна,
встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків
вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у
разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менш як
7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої
оцінки.»

4. Абзац 1 пункту 6 Методики викласти у наступній редакції:

     «6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси 
комунальних підприємств визначається за формулою:
                    (Воз + Внм) x Сор.ц 
Опл = --------------------------;
                          100 
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість 
основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта
оренди, грн.; Внм - вартість нематеріальних активів за
незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.; Сор.ц -
орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.»

5. Абзац 3 пункту 6 Методики викласти у наступній редакції:

     «Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, за дорученням орендодавця можуть виступати замовником незалежної оцінки об’єкта оренди».
     6. Абзаци 2, 4-6 пункту 6 Методики виключити.
     7. Пункт 7 Методики викласти у наступній редакції:
     «7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого 
майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у
пункті 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України №786 від 04.10.1995 р.) розмір річної орендної плати визначається
за формулою:
            Вп x Сор 
Опл = ------------;
                             100 
де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом
проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка,
визначена згідно з додатком 2.
     Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.»
     8. Пункт 9 Методики викласти у наступній редакції:
     «9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди 
чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:
                   Опл 
Опл.міс = ----- x Ід.о. x Ім,
                    12 
де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією
Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати
проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового
місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий
місяць розрахунку орендної плати.
      Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається 
шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на
індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим
місяця до останнього числа першого місяця оренди.

За домовленістю орендодавця та орендаря орендна плата може бути більшою ніж та, яку визначено розрахунком згідно з цією Методикою.»

9. Пункт 12 Методики викласти у наступній редакції:

   «12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або 
орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам
банку до настання терміну платежу.
      Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або 
орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або
повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його
письмової заяви.»

10. Пункт 15 Методики викласти у наступній редакції:

«15. У разі оренди нерухомого майна орендна плата спрямовується: 70% - комунальному підприємству, організації, установі, на балансі якого перебуває орендоване майно; 30% - до міського бюджету.»

11. Абзац 4 пункту 16 Методики викласти у наступній редакції:

«Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.»

12. Пункт 16 Методики доповнити наступним абзацем:

«Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.»

13. Пункт 17 Методики викласти у наступній редакції:

«У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до міського бюджету.»

14. Внести зміни у додаток 1 Методики, виклавши його у наступній редакції:

«Додаток 1

До Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду

об’єктів комунальної власності

територіальної громади міста

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

комунальних підприємств, їх структурних підрозділів

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

целюлозно-паперової промисловості, побутового обслуговування, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об’єкти

10

15. Внести зміни у додаток 2 Методики, виклавши його у наступній редакції:

«Додаток 2

До Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду

об’єктів комунальної власності

територіальної громади міста

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

ресторанів з нічним режимом роботи

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

4. Розміщення:

30

виробників реклами

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

торговельних об’єктів з продажу автомобілів

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

клірингових установ

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

майстерень з ремонту ювелірних виробів

ресторанів

приватних закладів охорони здоров’я

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

9. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

торговельних об’єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

- промислових товарів, що були у використанні

- автотоварів

- відео- та аудіопродукції

- офісних приміщень

- антен

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

складів

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

12. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13. Розміщення:

12

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

стоянок для автомобілів

14. Розміщення:

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

ветеринарних аптек

рибних господарств

приватних навчальних закладів

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України №786 від 04.10.1995 р.та пункті 8 цього додатка

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

аптек, що реалізують готові ліки

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

18. Розміщення:

7

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

21. Розміщення:

5

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

оздоровчих закладів для дітей та молоді

санаторно-курортних закладів для дітей

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

22. Розміщення:

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

громадських вбиралень

камер схову

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

23. Розміщення:

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

науково-дослідних установ, крім бюджетних

24. Розміщення:

2

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

бібліотек, архівів, музеїв

дитячих молочних кухонь

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 50 кв. метрів

3

понад 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 100 кв. метрів

1

понад 100 кв. метрів

7

29. Інше використання нерухомого майна

15

Примітка: Орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб - суб’єктів малого підприємництва для провадження виробничої діяльності безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів) застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Зміна орендних ставок згідно з цим додатком застосовується з січня 2012 р. до тих орендарів, термін дії договору (додаткової угоди) з якими закінчився у грудні 2011 р. і які продовжують орендувати комунальне майно.»

16. Абзац 3 пункту 2 Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста (далі - Положення про надання пільг) викласти в наступній редакції:

« - нерухомого майна у разі, якщо об’єкт оренди має важливе соціальне значення (належність об’єкта оренди до такої групи визначається міською радою на підставі висновку відділу економіки та розвитку міста, що містить економічне обґрунтування розміру пільги та доцільності її надання).»

17. Пункт 5 Положення про надання пільг викласти в наступній редакції:

«5. У разі, якщо заяву подано без додержання вимог, викладених у п. 4 цього Положення, орендодавець зобов’язаний у тижневий термін з дня їх отримання повідомити заявника про необхідність подання у встановлений орендодавцем термін додаткових матеріалів.

18. Пункт 6 Положення про надання пільг викласти в наступній редакції:

«6. Для отримання пільг орендар нерухомого майна подає орен-додавцю заяву та такі документи і матеріали:

- письмове підтвердження важливого соціального значення об’єкта оренди, підписане посадовою особою, що контролює або координує діяльність орендаря, яку він проводить, використовуючи об’єкт оренди (у разі коли орендар обґрунтовує надання пільг таким значенням об’єкта);

- пропозиції про розмір пільг із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати;

- документи, які засвідчують витрати орендаря на утримання і розвиток соціально-культурної сфери міста.

Орендодавець у п’ятиденний термін з дня надходження заяви та інших документів і матеріалів надсилає їх копії до міської ради.

Міська рада у двомісячний термін з дня одержання документів та матеріалів має прийняти та надіслати орендодавцеві рішення про:

- надання пільг на умовах, зазначених орендарем;

- відмову у наданні пільг;

- відмову у наданні пільг із зазначенням умов, за яких такі пільги можуть бути надані.

Якщо орендодавець не одержав у зазначений термін рішення сесії міської ради, питання стосовно пільг щодо орендної плати вважається погодженим.».

19. Пункти 7-8 Положення про надання пільг виключити. В зв’язку з цим пункти 9-12 Положення про надання пільг вважати відповідно пунктами 7-10.

20. Пункт 11 Положення про надання пільг викласти в наступній редакції:

«11. Один екземпляр додаткової угоди надсилається міській раді.»

21. Пункти 12-14 Положення про надання пільг виключити.

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин, приватизації та використання майна територіальної громади міста (Філіпчук О.В.).

Міський голова О.П. Карасевич