UKR
Четвер 19 Вересня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


11.09.2019

Державна установа «Фонд енергоефективності» інформує , що з 03 вересня 2019 року вводиться в дію Програма підримки енергомодерації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затверджена рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року.

Детальніше

11.09.2019

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області повідомляє

Детальніше

30.08.2019

Відомості про об’єкт оцінки:
- земельна ділянка площею площею 0,0243 га, за адресою: м. Каховка, вул. Олеся Гончара, 12/1. Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Землі житлової та громадської забудови Каховської міської ради.

Детальніше

22.08.2019

Оголошення щодо встановлення власника рекламного засобу

Детальніше

01.08.2019

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні40
Вчора497
На цьому тижні1504
Минулого тижня2746
У цьому місяці6790
Минулого місяця9611
За весь період626518
27.03.15

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ


Про затвердження Правил приймання

стічних вод підприємств у каналізаційну

мережу м. Каховки

 

Відповідно до пункту 44 частини першої ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на підставі статті 6.3.1 Статуту територіальної громади міста Каховка, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств у каналізаційну мережу м. Каховки в редакції, що додається.

2. Покласти особисту відповідальність на керівників підприємств за збільшення об’ємів та погіршення якісного складу стічних вод, що скидаються в міську каналізаційну мережу без погодження КВУ "Каховський водоканал".

3. Рішення виконавчого комітету Каховської міської ради "Про правила приймання стічних вод підприємств у комунальну каналізацію міста Каховки" від 10.02.2004р. № 61 вважати таким, що втратило чинність.

4. Дане рішення набирає чинності після опублікування в газеті "Каховська Зоря".

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

 

Міський голова О.П. Карасевич

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Каховської міської ради

від ________ №________

 

 

 

ПРАВИЛА

приймання стічних вод

підприємств у каналізаційну мережу

м.Каховки.

 

Погоджено: Погоджено:

Начальник Державного управління Головний державний

охорони навколишнього санітарний лікар

природного середовища в ДЗ «Каховська районна

Херсонській області санітарно-епідеміологічна станція»

 

_________________ Попович П.О. _____________ Сенчук М.Я.

 

 

 

 

Каховка 2012г.

 

 

Правила

приймання стічних вод підприємств у каналізаційну мережу м.Каховки.

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила розроблено відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, Податкового кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999р. №465, згідно з Будівельними нормами і правилами "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85, окрім пункту 6.2).

1.2. Правила поширюються на Комунальне виробниче управління «Каховський водоканал» (далі - Водоканал), та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в систему каналізації м. Каховки (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) водовідведення;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій;

залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог;

об’єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);

субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

1.5. На підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (зареєстровано в Мінюсті України 26.04.02р. за №403/6691) та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у систему каналізації населених пунктів (далі - Інструкція) зареєстровано в Мінюсті України 26.04.02р. за №402/6690. Водоканал розробив місцеві Правила приймання стічних вод підприємств у каналізаційну мережу м.Каховки (далі - місцеві Правила приймання), у яких установлені допустимі концентрації (далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в систему каналізації.

1.6. Місцеві Правила приймання є обов’язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає послуги з водовідведення та які розташовані на території Каховської місцевої ради.

1.7. Водоканал встановлює кожному конкретному Підприємству режим і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації м. Каховки, які не підлягають погодженню з місцевими органами Мінекоресурсів та МОЗ України.

1.8. Водоканал приймає стічні води Підприємств до комунальної каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (Договір на послуги водопостачання та водовідведення).

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м. Каховки через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, що мають під’їзні дороги. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється безпосередньо на очисні споруди або через каналізаційні колодязі указані Водоканалом. Підприємства або приватні власники спецавтотранспорту для вивозу стічних вод сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з Договором.

 

2. Права та обов’язки Водоканалу і

Підприємств, які користуються послугами міської каналізації.

 

2.1. Водоканал має право:

2.1.1. Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам рад місцеві Правила приймання стічних вод підприємств, а також зміни і доповнення до них;

2.1.2.Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Підприємств;

2.1.3.Пред’являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил приймання.

2.1.4.Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений з Підприємством заздалегідь відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються в цих Правилах (Додаток 5);

2.1.5.Вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень та погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Підприємств, проводити вибірковий контроль за ефективністю роботи діючих споруд, та вимагати їх наладки або реконструкції для досягнення вимог цих Правил

2.1.6.Вимагати від Підприємств установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв: витратомірів, решіток, запірно-регулюючої арматури та ін. для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами приймання.

2.1.7.Відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

2.1.8.Обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

2.1.9.Відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації:

- після письмового попередження за п’ять діб у разі:

а) відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

б) несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

в) виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

г) невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК;

д) незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, пристроїв та споруд, що перебувають на балансі Підприємства;

е) самовільне приєднання до мережі водовідведення;

ж) недотримання Підприємством визначеного режиму водовідведення;

з) відмови Підприємства прийняти рахунок чи платіжний документ;

і) відмови Підприємства допустити представника Водоканалу до огляду мереж і споруд водопостачання, водовідведення та проведення замірів кількісних та якісних показників стічних вод, що скидаються у міську каналізацію;

к) невиконання Підприємствами умов Договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе;

2.1.10.Пред’являти Підприємствам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

2.1.11.На компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували місцеві Правила приймання та умови Договору;

2.1.12.Застосовувати в разі порушень умов Договору передбачені Договором санкції та розірвання договірних відносин.

 

2.2. Водоканал зобов’язаний:

2.2.1.Забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових проектних показників очисних споруд у м. Каховки згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного Договору та місцевим Правилам приймання та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

2.2.2.Установлювати кожному Підприємству кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні Договорів з Підприємствами на послуги водовідведення;

2.2.3.Доводити Підприємствам протягом місячного терміну після внесення змін до місцевих Правил приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти;

2.2.4.Здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації м. Каховки, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами місцевих Правил приймання і вимог Договору.

 

2.3. Підприємства мають право:

2.3.1.Користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до міської каналізації відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008р. №190,із змінами та доповненнями і зареєстрованих Міністерстві юстиції України 07.10.08р. за №936/15627, та укладеного Договору на послуги водовідведення.

2.3.2.Перевіряти розрахунки плати за скид понаднормативних забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства, виконаних Водоканалом, та вимагати пояснення щодо правильності їх обчислення.

2.3.3.У п’ятиденний термін після одержання рахунків за підвищеним тарифом,при незгоді, оскаржити їх в установленому порядку.

2.3.4.Брати участь у відборі проб стічних вод.

2.3.5.Вимагати виконання за рахунок Підприємства хімічних аналізів стічних вод контрольної паралельної проби за окремими показниками в терміни, передбачені п.6.3.Правил.

 

2.4. Підприємства зобов’язані:

2.4.1.Виконувати в повному обсязі вимоги місцевих Правил приймання та Договору на послуги водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;

2.4.2.Дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;

2.4.3.Оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників;

2.4.4.Виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Підприємства не задовольняють

вимоги місцевих Правил приймання. Якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання місцевих Правил приймання за деякими показниками, воно може укласти Угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 5.13. цих Правил;

2.4.5.При збільшенні об’ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства до міської каналізації та переоформленням Договору;

2.4.6.Надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод Підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації Підприємства та локальних очисних споруд;

2.4.7.У 10-денний термін повідомити Водоканал про виникнення змін у його водовідведенні (зміни власника Підприємства, передачі з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміни технологічних процесів в виробництві, або зміни технологічних процесів очистки на локальних очисних спорудах, а також суттєвих змін в обсягах водовідведення).

2.4.8.При порушенні місцевих Правил приймання вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

2.4.9.Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам міської каналізації, очисним спорудам або іншим абонентам міської каналізації та водному об’єкту.

2.4.10.Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;

2.4.11.Здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані.

 

 

3. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил

 

3.1. Відповідальність Водоканалів та Підприємств, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства, умовами Договорів та Правилами приймання стічних вод підприємств у каналізаційну мережу м.Каховки.

3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінекоресурсів України збору за понадлімітні обсяги скидів або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 №389, із змінами та доповненнями, і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.08.09 за №767/16783, Водоканал може пред’являти регрес ний позов на всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг. розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням місцевих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:

n

К

i=1

і = (Qі * Ші / ∑і=1 Qі * Ші ) * Кзаг

 

де Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.;

Qі - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-е Підприємство, куб.м/добу;

Ші -сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го Підприємства, тис.грн.

 

3.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором та цими Правилами (п.2.1. )

3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Підприємств (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадо накопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

3.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Підприємств, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.

Р

n

озрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою:

В

i=1

і = (Пі/ ∑ Пі) * Взаг

 

де Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Підприємством;

Взаг. - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис.грн.;

Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Підприємством, т;

n

∑ Пі - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу,

i=1

усіма Підприємствами, т.;

 

Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.

 

4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,

які скидають у міську каналізацію.

 

4.1. До системи каналізації м. Каховки приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами населених пунктів відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99р. №465.

 

4.2.Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:

4.2.1.Містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

4.2.2.Містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубо дисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

4.2.3.Містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

4.2.4.Містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

4.2.5.Містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

4.2.6.Містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі- СПАР), які важко руйнуються;

4.2.7.Мати температуру вище 40 град. С ;

4.2.8.Мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

4.2.9.Мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК₅ ) більше ніж у 2,5 разу;

4.2.10.Мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд каналізації даного населеного пункту;

4.2.11.Містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, розроблених Науково-технічною фірмою «Полісток» м..Харків в 2012р. та встановлених місцевими Правилами приймання (Додаток №4).

 

4.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

4.3.1.Кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легко летючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

4.3.2.Концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

4.3.3.Стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

4.3.4.Стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води перед випуском у каналізацію м. Каховки повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

4.4.Допустимі концентрації забруднюючих речовин на випусках Підприємств,які мають додаткову Угоду про приймання наднормативно забруднених стічних вод встановлюються на рівні тимчасово погоджених концентрацій.

4.5.У разі наявності в стічних водах кількох забруднюючих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки,що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою,необхідно зменшити ДК: кожної з цих речовин у стільки разів,скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

4.6.Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні колодязі, повинні відповідати вимогам цих Правил.

4.7.Якщо кількість і склад стічних вод Підприємства значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на Підприємствах повинні встановлювати спеціальні ємкості - усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод і недопущення залпових скидів та перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів.

4.8.Об’єднання стічних вод кількох Підприємств дозволяється тільки після локального попереднього очищення цих вод на кожному Підприємстві або на спільному блоці очисних споруд для кількох Підприємств. У цьому випадку всі Підприємства, стічні води яких об’єднуються як субабонентів, повинні укласти Угоди про водопостачання і водовідведення з Підприємством-абонентом Водоканалу, яке бере на себе відповідальність за кількісні та якісні показники сумарного об’єму водоспоживання і водовідведення, а також за дотримання Правил. За таких умов Договір зобов’язаний укласти лише Абонент. 4.9. Відповідальність за якісні показники стічних вод Підприємств-орендарів нежитлових приміщень несе Підприємство-орендодавець. 4.10. Підприємство, котре приймає у свої каналізаційні мережі води іншого Підприємства, несе перед Водоканалом відповідальність за якість усієї суміші стічних вод на своїх випусках.

 

5. Порядок оформлення приймання стічних вод

у міську систему каналізації та укладення договорів на послуги

водопостачання та водовідведення.

5.1. Приєднання Підприємств до міської системи каналізації здійснюється згідно з вимогами Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.

5.2. Рішення про приймання стічних вод в міську систему каналізації від об’єктів,

що будуються, приймається тільки після позитивного висновку екологічної експертизи Державного управління екології та природних ресурсів в Херсонській області.

5. 3. При прийнятті рішення про приймання стічних вод у міську систему каналізації для діючих Підприємств та для тих, що реконструюються і будуються, враховується:

- запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію забруднюючих речовин;

- влаштування систем зворотного водопостачання;

- попереднє очищення стічних вод на локальних КОС;

- обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

5.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта замовник зобов’язаний:

- до розроблення проекту одержати в Водоканалі ТУ;

- розробити та погодити з Водоканалом проектну документацію;

- після закінчення будівництва або реконструкції здати об’єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм;

- стати Абонентом Водоканалу - заключити Договір.

5.5.Підключення нових абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж каналізації м. Каховки, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку.

Приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації здійснюється за Договорами.

5.6.Для укладання Договору про послуги з водопостачання та водовідведення, Підприємство зобов’язане надати Водоканалу не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього Договору:

5.6.1Рішення органів місцевого самоврядування про виділення ділянки для будівництва або договір куплі - продажу.

5.6.2.Документ про здачу об’єкта в експлуатацію (при новому будівництві, реконструкції або розширенні).

5.6.3Письмову заяву щодо приймання у міську систему каналізації запропонованих об’ємів стічних вод, графік їх скиду та характеристику їхнього складу по кожному випуску.

5.6.4.Генплан Підприємства (об’єкта) із внесеними змінами на даний час в масштабі 1:500 з нанесеними каналізаційними мережами,колодязями та випусками до міської каналізації,затверджений керівником Підприємства та завірений печаткою.

5.6.5.Паспорт водного господарства, до якого входять:

- індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

- повний баланс водоспоживання та водовідведення;

- дані про обсяги та режим скиду стічних вод;

- розшифровка стічних вод;

- дані про локальні очисні споруди;

- дані про утилізацію осадів каналізаційних очисних споруд, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів та вивезення.

5.7.Договір про приймання стічних вод у комунальну каналізацію розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Правил, поданих Підприємством матеріалів і лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу органами Мінекоресурсів України, та передає два примірники договору Підприємству-абоненту.

5.8.У 20-денний строк абонент зобов’язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу.

5.9.Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

5.10.Усі майнові спори стосовно договору розв’язуються згідно з чинним законодавством України.

5.11.Суттєвими умовами Договору на скид (приймання) стічних вод Підприємств у міську систему каналізації є:

5.11.1.Обсяги та режим скиду стічних вод.

5.11.2.Розмір та порядок оплати послуг водовідведення.

5.11.3.ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Підприємством.

5.11.4.Розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) - визначається за Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду України 19 лютого 2002р. №37.

5.11.5.Права та обов’язки сторін Договору;

5.11.6.Відповідальність сторін Договору.

За згодою сторін Договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

5.12. Підставами для відмови в укладенні Договору на скид (приймання) стічних вод Підприємства в систему каналізації є:

5.12.1.Забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 4 цих Правил.

5.12.2.Значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод.

6.12.3.Перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

5.13.Якщо Підприємство не може забезпечити виконання місцевих Правил приймання за деякими показниками, воно звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з додаванням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог місцевих Правил приймання. При цьому Підприємство зазначає перелік забруднюючих речовин зі стічними водами в тих концентраціях,в яких воно буде їх скидати у міську систему каналізації в період дії такого Договору.

5.13.1.Водоканал розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про укладення додаткової Угоди про тимчасове приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Підприємства плату за скид понаднормативних забруднень відповідно до коефіцієнта підвищення,розрахованого на підставі наданих матеріалів і фактичного скиду за останній період (від шести місяців),але не менше 5-кратного розміру нормативу плати за скид понаднормативних забруднень за розрахунковий місяць.

5.13.2. Тимчасово встановлені ДК та плата за скид таких забруднень чинні на період дії укладеної додаткової Угоди і обов’язковою регулярною сплатою .

 

6. Порядок контролю за скидом стічних вод у каналізацію м. Каховки.

 

6.1. Здійснення контролю за скидами своїх стічних вод Підприємствами:

6.1.1.Підприємства зобов’язані здійснювати контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом.

6.1.2.За наявності локальних очисних споруд Підприємства повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менше трьох років.

6.1.3.Місця та періодичність відбору проб Підприємствами мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду (органами Міністерства охорони здоров’я та Мінекоресурсів України).

6.1.4.Підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 зі змінами "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" зобов’язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

6.1.5.Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.

6.1.6..Підприємства зобов’язані систематично ,один раз у квартал, подавати до Водоканалу інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації. Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

6.1.7..Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал, місцеві органи Мінекоресурсів та Держсанепіднагляду.

6.1.8..Підприємства, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

 

6.2.Здійнення контролю Водоканалом за скидом стічних вод Підприємств.

6.2.1.Водоканал здійснює контроль за стічними водами Підприємств по кожному каналізаційному випуску.

6.2.2. Для здійснення контролю:

- кожен об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до міської комунальної системи каналізації лише окремими випусками з обов’язковим спорудженням на кожному випуску контрольного колодязя і запірних пристроїв;

- КК повинен перебувати за межами Підприємства, а його конкретне місце - знаходження погоджується з Водоканалом. На вимогу Водоканалу, КК мають бути винесені Підприємством за його межі;

- КК мають бути завжди легко доступними для огляду, вільними від завалів,узимку з очищеними лядами від снігу та льоду;забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими,розбитими або зсунутими з нього люками,отворами в стінках колодязів;

- Підприємства обладнують свої КК ідентифікаційними табличками, на яких указується:

1. Скорочена назва підприємства;

2. Нумерація випуску з об’єкта (КК1, КК2 і т.д.);

3. Місце розміщення із зазначенням відстані до колодязя в метрах.

6.2.3. Місця відбору проб мають бути визначені у паспорті водного господарства Підприємства і нанесені на план каналізаційних мереж, доданий до нього. Паспорт водного господарства і план каналізаційних мереж повинні відповідати дійсності на момент складання і бути завірені підписом і печаткою керівника або головного інженера Підприємства. Про зміни, що сталися в системі каналізації Підприємства, воно зобов’язане негайно повідомити Водоканал, і надати скориговану схему каналізаційних мереж.

6.2.4. Контролю підлягають всі каналізаційні випуски Підприємства.

 

6.3. Порядок відбору проб:

6.3.1. З метою здійснення контролю за якістю стічних вод Підприємств, Водоканал виконує відбір разових проб з контрольного колодязя (у будь-яку годину доби) не погоджений з Підприємством заздалегідь,не рідше одного разу на місяць. Позаплановий відбір проб здійснюється Водоканалом раптово по мірі необхідності при наявності інформації про порушення Правил.

6.3.2. Відбір проб для контролю стічних вод Підприємства згідно Інструкції(Додаток5 до Правил) виконує представник Водоканалу в присутності представника Підприємства, що фіксуються у спеціальному акті Ф-1 (Додаток1 до Правил), який підписують, як представник Водоканалу, так і представник Підприємства, один примірник якого залишається у Водоканалі, другий віддається представнику Підприємства. У разі неявки уповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати акт останній підписується представником Водоканалу із зазначенням прізвища представника Підприємства, який відмовився підписати акт.

6.4..Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Підприємства. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка передбачає виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів, обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Підприємства.

6.5..Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

6.6.При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Підприємств засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

6.7. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір разових проб з контрольного колодязя,що фіксується у Акті відбору проб стічних вод (Ф-1, Додаток 1до Правил). Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

6.8.1.Підприємство має право вимагати від представника Водоканалу під час відбору проб стічних вод паралельно відібрати контрольні проби з відповідним оформленням акту Ф-3 (Додаток 3 Правил). Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств виконується уповноваженим представником Водоканалу

6.8.2.В разі потреби хімічні аналізи стічних вод можуть бути виконані у лабораторії Підприємств, Водоканалу, а також у незалежній акредитованій у даній галузі лабораторії.

6.8.3.Паралельний хімічний аналіз може бути виконаним тільки з однієї і тієї ж проби стічної води. Проба, відібрана в інший час, не може бути визнана паралельною.

6.8.4.У випадку розбіжностей у результатах хімічних аналізів паралельних проб, виконаних лабораторією Підприємства і Водоканалу або іншою акредитованою лабораторією,на вимогу або за ініціативи Підприємства, стічна вода із контрольної проби передається іншій хімічній лабораторії,акредитованій на виконання хімічних аналізів стічних вод, на яку вкаже Підприємство,за бажанням. При виконанні аналізів контрольної (арбітражної) проби можуть бути присутніми представники зацікавлених сторін.

6.8.5.Відповідальність за достовірність результатів контрольного аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз, методики проведення аналізів повинні бути погоджені з органом Мінекоресурсів та санепідемстанцію.

6.8.6.Контрольний аналіз виконується тільки за тими інгредієнтами,за якими виникли розбіжності.

6.8.7.Плату за контрольний аналіз проводить та сторона, з ініціативи(вимоги) якої виконувалися аналізи.

6.9. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кĸ = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

6.10.При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених Договором або цими Правилами приймання, Водоканал після закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або факсом) у термін, не більше 15 днів. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні на Підприємстві).

 

7. Нормативи плати за скид стічних вод підприємств у систему

каналізації м. Каховка

 

7.1.У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод місцевим Правилам приймання та умовам укладеного Договору Підприємства сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії абонентів.

7.1.1.Обсяги стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, визначають згідно з Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, а також Договором між Підприємством та Водоканалом.

7.1.2.Додаткові обсяги стічних вод Підприємств (не враховані Договором), що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення. Порядком передбачена сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин у водойми у п’ятикратному розмірі.

7.1.3.Підприємства сплачують Водоканалу за скид об’ємів стічних вод, які перевищують указані в Договорі, у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов Договору.

7.1.4. Підприємства, що здійснюють скид та не мають Договору (або при закінченні строку його дії), сплачують Водоканалу в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності Договору стічних вод відповідно до місцевих Правил приймання.

7.2.За додаткову кількість стічних вод, що надходять до міської каналізації у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Підприємств, останні сплачують згідно з пунктом 4.10 вищевказаних Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення.

7.3.Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації населених пунктів установлюються в місцевих Правилах приймання на рівні виробничої собівартості очищення 1 м³ стічних вод з умістом забруднень у межах установлених в місцевих Правилах приймання допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

7.3.1.Виробнича собівартість очищення 1 м³ стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим наказом Держбуду України від 01.06.2011р. №869.

 

8. Порядок обчислення плати за скид стічних вод підприємств у

систему каналізації м. Каховка.

 

8.1.Величина плати за скид стічних вод у систему каналізації населеного пункту (ПС) розраховується Водоканалом за формулою:

Пс = Т х Vдог + 5Т х Vп дог + Vпз х Кк х Нп

де: Т - тариф, установлений за надання послуг водовідведення Підприємствам, віднесеним до відповідної категорії абонентів, грн./куб.м;

Vдог- обсяг скинутих Підприємством стічних вод у межах, обумовлених договором, м³;

Vп дог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м³;

Vпз - обсяг скинутих Підприємством стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;

Нп - встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./м³.

8.2.При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, що скидаються у систему каналізації, порівняно з встановленими місцевими Правилами приймання, Підприємства сплачують Водоканалу за скид понаднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 м³ стічних вод з умістом забруднень у межах допустимих концентрацій (НП), обсягом скинутих понад нормативно забруднених стічних вод (VПЗ) та коефіцієнтом кратності (КК), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

8.2.1.У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності КК = 20.

8.2.2.За відхилення показника рН від установлених меж на одну одиницю застосовується КК = 2; на 2 та більше одиниць - КК = 10. Відхилення на величину 0,5 pH та більше рахується за одиницю pH. Відхилення, менші за 0,5 pH, - не враховуються.

8.2.3. За перевищення відношення ХСК/БСК ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:


8.2.4. За скид стічних вод з температурою вище ніж 40° С, скид тільки мінеральних солей,застосовується коефіцієнт кратності - КК = 2.

8.2.5.За встановлений факт порушення вимог пунктів 4.2.1.-4.2.2.,а також інших загальних вимог цих Правил (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скиду в міську каналізацію тощо) застосовується коефіцієнт кратності - КК = 5.

8.3.При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (СФ) над установленою Договором або місцевими Правилами приймання допустимою концентрацією (далі -ДК) коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

 

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктами 8.2.1. та 8.2.2.

8.4.Якщо Водоканалом установлений факт скиду Підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено Договором або місцевими Правилами приймання, тоді коефіцієнт кратності - Кк= 5.

8.5 Якщо встановлений факт одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності КК визначають за формулою:

 

де Сфі - фактична концентрація в стічних водах Підприємства і-ої речовини;

ДКі - допустима концентрація і-ої речовини, яку встановлено договором або місцевими Правилами приймання для даного Підприємства.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. (Якщо за розрахунком КК вийшло більше ніж 10, то приймають КК = 10, крім випадків, передбачених підпунктами 8.2.1. та 8.2.2.).

8.6. Плата за скид Підприємством стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленої разовим аналізом, стягується за місяць,в якому відібрана проба,і два попередні місяці (але не більше трьох календарних місяців). Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період з даного об’єкта.

8.7.У разі виявлення залпового скиду, обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, яких зафіксовані початок та закінчення залпового скиду. При цьому аналіз проводиться один раз на добу. Метод визначення кількості стічних вод, що скинуло Підприємство,встановлюється Водоканалом.

9. Порядок стягнення плати за скид стічних вод підприємств у системи

каналізації м. Каховка.

9.1. Плата за скид стічних вод Підприємств у системи каналізації населених пунктів вноситься Підприємствами згідно з розрахунками Водоканалу та виставленими ним рахунками на розрахунковий рахунок Водоканалу у порядку та в терміни, передбачені Договором. У разі прострочення платежів з Підприємств стягується пеня згідно з умовами Договору.

9.2. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

9.2.1. 20 відсотків перераховуються Водоканалом до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища,що утворені в складі міського бюджету.

9.2.2. 80 відсотків залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства м. Каховка.

 

Пункт 7, 8, 9 внесений згідно з «Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів», затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 року № 37.

 

 

 

 

 

 

Начальник

КВУ «Каховський водоканал» В.І.Коняєв

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Правил

Форма 1 (Ф-1)

 

Комунальне Виробниче Управління «Каховський водоканал»

 

АКТ

відбору проб стічних вод

____________________

 

м. Каховка «____» _________20___р.

 

 

(назва підприємства, організації)

Ми, нижчезазначені, представники КВУ «Каховский водоканал» _______

 

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

та представник підприємства (організації) _______________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

 

 

склали цей акт у тому, що «____» ___________ 20____ р. о _____ год. ____ хв.

на каналізаційному випуску, що належить ______________________________

(назва підприємства, організації)

 

 

розташованому __________________________________________________

(місце знаходження випуску)

відібрані проби стічних вод в присутності представника підприємства

 

(організації), вручена копія акту ____________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

При відборі зафіксовано ________________________________________

(стан колодязя, зовнішній вигляд стічної води, колір)

 

 

 

Представники:

 

КВУ «Каховський водоканал» __________________________

(підпис)

Підприємства (організації) __________________________

(підпис)

 

Додаток 2 до Правил

Форма 2 (Ф-2)

 

Комунальне Виробниче Управління «Каховський водоканал»

 

Результати хімічних аналізів стічної води

 

 

Хімічний аналіз № _______________________________________________

Стічної води ____________________________________________________

(назва підприємства, організації)

 

 

за «_____» ________________ 20__ р.

 

№ п/п

Назва інгредієнту

Одиниця виміру

ГДК

Фактичні

концентр.

Примітка

1

Температура

Градуси

 

 

 

2

Запах

 

 

 

 

3

Прозорість

См.

 

 

 

4

Завислі речовини

мг/дм³

 

 

 

5

Сухий залишок

мг/дм³

 

 

 

6

ХПК

мгО2/дм³

 

 

 

7

БПК5

мгО2/дм³

 

 

 

8

Хлориди

мг/дм³

 

 

 

9

Сульфати

мг/дм³

 

 

 

10

Залізо (заг.)

мг/дм³

 

 

 

11

Азот амонійний

мг/дм³

 

 

 

12

Нітрити

мг/дм³

 

 

 

13

СПАР

мг/дм³

 

 

 

14

рН

 

 

 

 

15

Нафтопродукти

мг/дм³

 

 

 

16

Хром6+

мг/дм³

 

 

 

17

Лужність

мг/дм³

 

 

 

18

Цинк

мг/дм³

 

 

 

19

Мідь

мг/дм³

 

 

 

20

Жири рослинні та тваринні

мг/дм³

 

 

 

21

Фосфати

мг/дм³

 

 

 

22

Нітрати

мг/дм³

 

 

 

 

 

 

Начальник лабораторії ОС ____________________ ______________________

(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)

 

Додаток 3 до Правил

Форма 3 (Ф-3)

 

 

Комунальне Виробниче Управління «Каховський водоканал»

 

АКТ № ____

відбору контрольної проби стічних вод

 

м. Каховка «____» _________20___р.

 

 

(назва підприємства, організації)

Ми, нижчезазначені, представники КВУ «Каховский водоканал» _________

 

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

та представники _____________________________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

 

_________________________________________________________________________________________________________

склали цей акт у тому, що «____» ___________ 20____ р. о _____ год. ____ хв.

на каналізаційному випуску, що належить ______________________________

(назва підприємства, організації)

 

 

розташованому __________________________________________________

(місце знаходження випуску)

паралельно зх. Відбором проби стічних вод для визначення її якісного складу (акт №______ від «_____» ______________ 20__ р.) відібрана та закоркована контрольна проба стічних вод в присутності представника підприємства (організації)

 

_______________________________ ____________________________________

(посада, ім’я, по батькові, прізвище)

При відборі зафіксовано ________________________________________

(стан колодязя, зовнішній вигляд стічної води, колір)

 

 

Представники:

 

КВУ «Каховський водоканал» __________________________

(підпис)

__________________________ __________________________

(назва підприємства, організації) (підпис)

Додаток 4 до Правил

 

Допустимі концентрації забруднюючих речовин в стічних водах підприємств м. Каховки

 

№ з/п

 

Назви Підприємств

Завислі речовини

Сухий залишок

Хлориди

Сульфати

БПК 5

ХСК

Нафтопродукти

Залізо

Хром6+

Мідь

Цинк

Фосфати

Азот амонійний

Нітрати

Нітрити

СПАР

Жири

1

ТОВ «АТ Каргілл»

425

1439

238

354

230

328

4,0

2,5

0,07

0,3

1,0

3,4

19,9

24,8

3,2

1,6

50

2

ПрАТ «Чумак»

400

800

230

320

230

320

4,0

2,5

0,07

0,28

1,0

3,4

20,0

12,0

1,0

1,5

50

3

ТОВ «ВВВВ»

400

780

230

320

200

280

4,0

2,5

0

0,28

0

3,4

20,0

16,0

1,0

1,5

50

4

ПАТ «КЗЭСО»

250

621

157

255

200

280

4,4

2,5

0,11

0,28

0

3,4

18,0

17,7

0,7

1,5

0

5

ВАТ «ХПП»

398

780

230

320

230

320

4,0

2,5

0,1

0,28

1,0

3,4

20,0

8,0

1,0

2,0

50

6

ТОВ «Зерма-Україна»

230

533

126

201

200

280

4,4

1,0

0,5

0,28

0

3,4

20,0

14,0

0,7

1,5

50

7

ТОВ «Мегатек- Украина»

230

616

143

218

200

280

4,4

2,5

0,5

0,28

0

3,4

18,0

4,0

0,7

1,5

0

8

ХПП Любимов-ский сирзавод»

400

780

200

300

230

320

4,0

0,5

0

0,28

1,0

3,4

18,0

8,0

1,0

1,5

20

9

ТОВ «Геліос-1»

230

710

183

293

230

320

10

2,0

0,1

0,28

1,0

3,4

20,0

3,0

1,0

20,0

30

10

Сфера послуг

250

780

180

320

230

320

4,4

2,5

0,1

0,28

0

3,4

18,0

16,0

0,7

1,5

50

11

Сфера торгівлі

250

780

180

320

230

320

4,4

2,5

0,1

0,28

0

3,4

18,0

16,5

0,7

1,5

50

12

Сфера комунальних послуг

250

780

180

320

230

320

4,4

2,5

0,06

0,28

0

3,4

18,0

16,0

0,7

1,5

50

13

Інші

250

780

180

320

230

320

4,4

2,5

0,09

0,28

0

3,4

18,0

16,4

0,7

1,5

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Правил

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник КВУ «Каховський водоканал»

__________________________В.І.Коняєв

«_______»______________20____р.

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відбору проб для

контролю якості стічних вод підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Каховка

 

 

Інструкція розроблена згідно з КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод» (1995р); Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (2008р); Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України (1995р); Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.

 1. Загальні положення

  1. Даний документ запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв та посуду для відбору і зберігання проб, техніки безпеки.

Положення інструкції поширюються на відбір проб господарсько - побутових, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються у міську систему каналізації.

  1. Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

2. Порядок контролю стічних вод

  1. Дана інструкція розроблена для контролю за дотриманням підприємствами умов Договору у частині якості стічних вод, що надходять від них у міську каналізаційну мережу.

  2. Перелік контролюючих речовин установлюється Правилами приймання та скиду стічних вод підприємств з урахуванням їх специфіки і додається до Договору на послуги водопостачання та

водовідведення між Водоканалом та Підприємством.

  1. Місця (точки) відбору проб мають бути визначені у паспорті водного господарства Підприємства і нанесені на план інженерних мереж Підприємства. Кожен об’єкт водоспоживання приєднується до міської комунальної системи каналізації окремими випусками з обов’язковим улаштуванням на кожному випуску стічних вод контрольного колодязя.

  2. Відбір проб провадиться фахівцями Водоканалу у присутності відповідальних представників Підприємств.

  3. Відбір проб провадиться у будь-яку годину доби з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод.

  4. Відбір проб може бути проведено за вимогами санітарних органів, держуправління Мінекоресурсів та прокуратури.

  5. Підприємства зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи повинні бути вільними, захаращування останніх забороняється.

  6. Відбір проб оформляється актом. Акт підписується представниками усіх підприємств, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Кожному представникові вручається копія акту. Перший екземпляр акту залишається у представника Водоканалу.

  7. У випадку відмовлення підписання акту представником Підприємства, він підписується представником Водоканалу і робиться відповідний запис про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника Підприємства. Оформлений таким чином Акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

  8. При зволіканні (більш ніж 30 хвилин) з допуском представника Водоканалу на територію підприємства або перешкодах у відборі проб з боку представників Підприємства, представник Водоканалу складає Акт про недопущення на територію підприємства і залишає його на підприємстві.

 

3.Обладнання, посуд для відбору проб,

зберігання та їх транспортування

3.1. Об’єм відбираємої на аналіз стічної води встановлюється залежно від використовуваного метода визначення конкретного інгредієнта.

3.2. Перед відбором проби в колодязі видалити мул,окалину, бактеріальну плівку.

  1. Пробу відбирати при турбулентній течії.

  2. Посуд для відбору, зберігання, транспортування проб повинен мати незмиваєму маркіровку, а також засоби його герметизації не повинні приводити до змін складу і властивостей води. Таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скло, термоса, поліетиленові каністри).

  3. Перед відбором проби, посуд ополіскують 2-3 рази відбираємою стічною водою.

  4. Відбір проб для визначення завислих речовин, нафтопродуктів, БСК5, ХСК треба провадити в окремий посуд одноразовим наповненням без переливу.

  5. Тестування показника pH здійснюється на місці, негайно.

  6. Проби відбирати в посуд, з дотриманням вимог щодо освітлення та температури.

  7. Для відбору проб стічної води використовують пробовідбірник з не корозійного матеріалу - широкогорлі посудини об’ємом 0,5-1,5л.

 

4. Реєстрація зберігання і транспортування проб

  1. Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях проби.

  2. Час зберігання проби - одна доба з моменту відбору до моменту вироблення аналізів.

  3. Для збільшення строку зберігання проби її консервують з урахуванням таких вимог:

 • консерванти даного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;

 • метод консервування проби повинен бути погоджений з методикою визначення конкретних показників;

 • конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають згідно з методиками визначення вимірювань.

  1. Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

  2. Проби, які надходять у лабораторію реєструються у робочому журналі де зазначається: найменування підприємства, № проби, конкретні компоненти, дата відбору, результати аналізу, прізвище виконавця.

  3. При виявленні перевищення допустимої концентрації забруднення, встановлених Договором та Правилами приймання, фахівці негайно після одержання результатів хімічного аналізу повідомляють про це керівництво Водоканалу, а також письмово абонента і пред’являють йому до сплати рахунок по підвищеному тарифу, розрахованого згідно Правил приймання.

  4. Аналіз стічної води виконується згідно з атестованими методиками визначення інгредієнтів та КНД «Якість вимірювань складу та властивостей навколишніх об’єктів та джерел їх забруднення».

 

5. Техніка безпеки при відборі проб

  1. До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж.

  2. Відбір проб повинен провадитися у присутності особи, що відповідає за експлуатацію об’єкту, де встановлені місця (точок) відбору.

  3. Місця, призначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

  4. У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил і конкретних інструкцій по електробезпеці для даного місця відбору.

  5. Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу який проводить відбір.

 

Головний інженер П.Д.Ярошенко