UKR
Неділя 18 Серпня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


01.08.2019

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше

01.08.2019

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше

11.07.2019

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (З МЕТОЮ ВИКУПУ)

Детальніше

05.07.2019

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (З МЕТОЮ ВИКУПУ)

 

Детальніше

04.07.2019

Термінова інформація від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 185 (Херсонська область м. Каховка).

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні147
Вчора202
На цьому тижні2101
Минулого тижня2178
У цьому місяці5539
Минулого місяця10285
За весь період615656
27.03.15

Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста


КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

26 сесії VI скликання


Від 29.03.2012 № 461/26


Про Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності для проведення

незалежної оцінки комунального майна

територіальної громади міста


З метою забезпечення прозорості в проведенні експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 1270 від 29.08.2011 р., пунктом 15 Методики оцінки майна, затвердженої Постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р., частиною 12 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна терито-

ріальної громади міста (додається).

2. Утворити конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста у складі згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин, приватизації та використання майна територіальної громади міста (Філіпчук О.В.).

 

Міський голова О.П. Карасевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії міської ради

від 29.03.2012 № 461/26


ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки комунального майна

територіальної громади міста


Загальні положення


1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності - суб’єктів господарювання (далі - суб’єкти оціночної
діяльності) Каховською міською радою, якщо вона виступає замовником
незалежної оцінки комунального майна, що розташоване на території міської
ради та підлягає такий оцінці відповідно до діючого законодавства, у разі, якщо вартість виконання послуг з оцінки менше вартості, встановленої статтею 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель".

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

суб’єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу, що оприлюднені в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо терміну, вартості та якості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється
конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною міською радою.

Конкурсна комісія утворюється у складі 8 осіб з числа фахівців виконавчого комітету, депутатів міської ради.

4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих
повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає доручення, обов’язкові для членів комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії.

5. Секретар комісії:

забезпечує здійснення нею наданих їй повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; оформляє протоколи засідань комісії.

6. До повноважень комісії належать:

підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

підготовка для розгляду пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності пункту 11 цього Положення;

повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

підготовка довідки про кожного претендента.

У довідці про кожного претендента зазначаються:

наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено практичну діяльність з оцінки майна;

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення незалежної оцінки об’єкта за їх письмовою згодою;

наявність у претендента та оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом та додатково залучаються ним, практичного досвіду з оцінки майна.

7. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

8. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки майна.


Підготовка до проведення конкурсу


9. Відділ контролю за використанням комунального майна та землі, обліку житла міської ради у випадку потреби конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста, виникнення якої передбачене діючим законодавством, складає інформацію про проведення конкурсу, що має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про об’єкт оцінки, а саме:

найменування об’єкта оцінки,

місцезнаходження об’єкта оцінки,

мету проведення незалежної оцінки,

розмір статутного капіталу (у разі оцінки цілісних майнових

комплексів);

кінцевий термін подання документів;

термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практич-ного досвіду з оцінки майна);

місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 1. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті
  „Каховська зоря" за 10-15 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
  Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової
  інформації або розміщено на web-сторінці міської ради.

 2. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію, яка
  складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції.

До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

копія установчого документа претендента;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, а також документальне підтвердження наявності у них трудових відносин з претендентом;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

12. Конкурсну документацію слід подавати до комісії не пізніше
ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

13. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох
  третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як
  двох учасників.

 2. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти
  рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що
  зазначається у протоколі засідання комісії.

 3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та
  розглядає довідку про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із звичайною ціною,

запропонований термін проведення робіт з оцінки;

кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки майна.

18.Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу „за"

чи „проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки, їх вартості та терміну, та який отримав найбільшу кількість голосів „за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

За результатами рейтингового голосування за більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки відповідно до додатка 2 до цього Положення.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують голова та присутні на засіданні члени комісії. Протокол затверджується розпорядженням міського голови.

 2. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами рейтингового голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі не укладання переможцем конкурсу такого договору, або його відмови від виконання робіт за договором.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

 3. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті „Каховська зоря". Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

Додаток 1

До Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки

комунального майна


ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


Заявник________________________________________________________

_______________________________________________________________

(назва заявника)


Керівник _______________________________________________________

________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)


Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ___________________________________________________


Місцезнаходження ______________________________________________

_______________________________________________________________

(адреса, телефон, факс, ел. адреса)


Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва об’єкту, його місцерозташування та площа)


«___» ___________ 201_ р. ______________

(підпис керівника)


М.П.

Додаток 2

До Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки

комунального майна


Відомість підсумків голосування


Об’єкт оцінки ___________________________________________________

________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)


№ п/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

«за»

«проти»

 

Голова комісії ____________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 


Додаток

до рішення сесії міської ради

від __________ № ________


Конкурсна комісія

з відбору суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки

комунального майна


Орєхов Іван Миколайович - заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради, голова комісії


Артеменко Андрій Григорович - начальник відділу контролю

за використанням комунального

майна та землі, обліку житла,

секретар комісії


Качуровський Володимир Павлович - головний спеціаліст юридичного

відділу


Нагорний Віктор Павлович - начальник відділу міського

господарства


Федотова Анна Володимирівна - головний спеціаліст відділу

контролю за використанням

комунального майна та землі,

обліку житла


Перчиць Анатолій Іванович - депутат міської ради


Філіпчук Олена Володимирівна - депутат міської ради


Філіпчук Павло Ігоревич - депутат міської ради